Zwrot OC po sprzedaży samochodu

Wystawiasz samochód na sprzedaż? Do Twojego portfela może trafić nie tylko kwota, którą kupujący zapłaci za auto – możesz też otrzymać zwrot składki OC. Sprawdź, kiedy firma ubezpieczeniowa musi się rozliczyć z byłym klientem ze składki ubezpieczeniowej.

Jako właściciel samochodu z pewnością wiesz, że składkę OC kupuje się na okres 12 miesięcy. To ogólna zasada, od której jest zaledwie kilka wyjątków. Ale w trakcie umowy z firmą ubezpieczeniową może mieć miejsce m.in. sprzedaż samochodu. Wówczas też pojawia się kwestia zwrotu składki z tytułu ubezpieczenia OC. Formalnie zwrot składki jest możliwy, ale nie zawsze – co wymaga szerszego omówienia.

Kiedy przysługuje zwrot składki z OC po sprzedaży samochodu?

Zwrot OC po sprzedaży samochodu otrzymasz wówczas, gdy kupujący nie będzie chciał korzystać z otrzymanego wraz z pojazdem OC i zawrze umowę ubezpieczenia OC z wybraną przez siebie firmą ubezpieczeniową. Gdyby nabywca auta chciał jednak korzystać z przejętego OC (a tak zdarza się bardzo często), nie uzyskasz zwrotu składki OC. Inaczej mówiąc, zwrot składki z polisy OC jest uzależniony od decyzji nabywcy pojazdu.

Kupujący auto deklaruje, że nie będzie korzystać z otrzymanego OC? To nie wystarczy, aby uzyskać zwrot OC po sprzedaży auta – konieczne jest jeszcze wypowiedzenie polisy OC. Wypowiedzenie musi złożyć nabywca pojazdu. Dopiero wówczas Ty, jako poprzedni właściciel ubezpieczonego samochodu, możesz odzyskać OC, a precyzując, składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

Aby po sprzedaży samochodu odzyskać niewykorzystaną składkę OC, konieczne jest:

 1. Uzgodnienie z nabywcą pojazdu, że nie będzie on korzystać z otrzymanego OC – kupujący nie musi się na to zgodzić.
 2. Wypowiedzenie przez nabywcę pojazdu przejętej umowy z firmą ubezpieczeniową – konieczne jest złożenie wniosku.
 3. Podanie numeru konta bankowego, na które wpłynie niewykorzystana składka – gdy zwrot chcesz otrzymać na konto.

Jak uzyskać zwrot OC po sprzedaży samochodu?

Jeżeli nabywca deklaruje, że złoży wypowiedzenie umowy przejętego ubezpieczenia OC, to zasadniczo nic nie musisz robić. Wniosek o zwrot składki OC po sprzedaży samochodu nie jest konieczny – firma ubezpieczeniowa ma obowiązek rozliczyć się z byłym klientem, gdy nabywca pojazdu wypowiada umowę OC.

Podczas zakupu ubezpieczenia OC nie jest praktykowane podawanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona niewykorzystana część składki OC – standardowa umowa ubezpieczenia nie uwzględnia takiej informacji. W konsekwencji wypowiedzenie umowy może skłonić pracownika firmy ubezpieczeniowej do kontaktu z osobą, która ma otrzymać zwrot, w celu pozyskania danych do przelewu.

Chcesz otrzymać zwrot ubezpieczenia OC na rachunek bankowy? Przekaż niezbędne informacje. Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie będzie dysponować numerem rachunku bankowego, to załatwi tę sprawę inaczej – zwrot zostanie przesłany przekazem pocztowym na adres zamieszkania wskazany podczas zawierania umowy ubezpieczenia.

Jako sprzedający masz obowiązek poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu pojazdu – możesz to zrobić m.in. za pośrednictwem konta klienta. Formalnie nie ma przeszkód, aby w takim piśmie zawrzeć informację o numerze rachunku bankowego, na który ma zostać wysłana niewykorzystana część składki OC.

Zwrot składki OC po zbyciu auta – jak go obliczyć?

To bardzo proste. Przepisy o ubezpieczeniu OC przewidują rozliczenie składki w systemie dziennym – klientowi należy się zwrot za każdy dzień niewykorzystanej ochrony. W praktyce wystarczy zatem wykonać następujące działania:

 1. Podzielić kwotę zapłaconej składki przez 365 lub 366 dni. Wynikiem będzie kwota za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Pomnożyć uzyskaną stawkę przez liczbę dni, przez które ubezpieczyciel udzielałby jeszcze ochrony, gdyby umowa nie została wypowiedziana.

Przykład: Pani Anna sprzedała samochód kilka dni po zakupie OC na kolejny rok. Kupujący wypowiedział umowę dopiero po kilku tygodniach. W rezultacie kobieta może uzyskać zwrot OC za 320 dni. Tytułem składki zapłaciła 383,25 zł (1,05 zł za 1 dzień ochrony), a zwrot przysługuje jej za 320 dni. W konsekwencji firma ubezpieczeniowa zwróci pani Annie 336 zł.

W jakim terminie firma ubezpieczeniowa zwraca niewykorzystaną składkę OC?

W tej kwestii nie ma niedomówień – ubezpieczyciel powinien dokonać zwrotu niewykorzystanej składki niezwłocznie, a maksymalnie ma na to 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia – art. 41 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

O czym jeszcze pamiętać, ubiegając się o zwrot składki OC?

Zwrot składki OC przysługuje wyłącznie za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Chcesz orientacyjnie oszacować, ile otrzymasz? Musisz pamiętać o dwóch kwestiach.

Po pierwsze, odzyskanie OC jest możliwe tylko wówczas, gdy składka ubezpieczeniowa została opłacona. Jeżeli masz w zwyczaju płacić za ubezpieczenie OC w ratach, zwrot może być niewielki albo – co jednak zdarza się rzadko – w ogóle nie wystąpić.

Przykład: Pan Mariusz rozłożył płatność składki ubezpieczeniowej na dwie raty. 5 dni przed płatnością drugiej raty sprzedał samochód. Nabywca auta wypowiedział umowę OC w ostatnim dniu ochrony, za którą zapłacił poprzedni właściciel. W tej sytuacji sprzedający nie musi płacić drugiej raty, ale nie może liczyć na zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej.

Po drugie, musisz wiedzieć, kiedy nabywca samochodu złożył wypowiedzenie OC. Data wypowiedzenia umowy ubezpieczenia jest kluczowa – zwrot należy się od dnia wskazanego w wypowiedzeniu, a nie od dnia zawarcia umowy sprzedaży samochodu.

W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu (…) umowy ubezpieczenia obowiązkowego (…) przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce pocztowej (…) – art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jak przekonać kupującego auto do wypowiedzenia umowy OC?

Wyobraź sobie taki scenariusz: ubezpieczenie OC kupujesz z początkiem maja, ale już miesiąc później wystawiasz samochód na sprzedaż – powodem jest przeprowadzka za granicę. Potencjalny nabywca jest w świetnej sytuacji – wraz z kluczykami do samochodu otrzyma polisę OC na niemal cały rok! Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie rekalkuluje składki, kupujący nie zapłaci za OC ani złotówki. Ty jednak stracisz. Czy można temu zapobiec?

Wśród najczęstszych przyczyn braku ważnego OC wymienić można wygaśnięcie umowy OC przejętej od sprzedawcy pojazdu. Wielu nabywców używanych aut nie ma świadomości, że taka polisa nie wznowi się automatycznie na kolejny okres – błędnie zakładają oni, że również w tym przypadku ten mechanizm zadziała. I właśnie tę kwestię warto poruszyć w rozmowie z osobą kupującą pojazd.

Jeżeli nowy właściciel auta wypowie przejęte ubezpieczenie OC, to:

 • Mechanizm automatycznego wznowienia ubezpieczenia na kolejny okres będzie obowiązywał – nie będzie trzeba pilnować dat.
 • Nie pojawi się temat rekalkulacji składki. Jeżeli różnica w doświadczeniu kierowców jest spora, dopłata może być wysoka.
 • Wraz z OC będzie można kupić dodatkowe polisy. Za pośrednictwem naszego kalkulatora istnieje możliwość zakupu m.in. AC i NNW.

Czy zasady zwrotu składki są identyczne jak w przypadku AC?

Autocasco (AC), a także assistance i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to ubezpieczenia, które co do zasady nie przechodzą na nabywcę pojazdu – chyba że kwestia ta została uzgodniona z firmą ubezpieczeniową. Zwrot składki za te polisy nie jest zatem uzależniony od decyzji nabywcy samochodu, ale od zapisów znajdujących się w umowie z firmą ubezpieczeniową.

Najczęściej jest tak, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) ubezpieczyciele przewidują zwrot niewykorzystanej części składki – wystarczy, że były właściciel samochodu poinformuje firmę ubezpieczeniową o sprzedaży auta. Wówczas umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązana, a ubezpieczyciel rozlicza się z pobranej składki ubezpieczeniowej.

Przykład: W OWU Link4 można przeczytać: Jeżeli umowa rozwiąże się przed czasem, przysługuje Ci zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Źródła

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Zwrot OC po sprzedaży samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Zwrot OC po sprzedaży samochodu można otrzymać, gdy kupujący nie będzie korzystał z przejętej polisy OC.
 2. Potwierdzeniem tego, że nabywca auta nie korzysta z ubezpieczenia OC zbywcy, jest wypowiedzenie umowy.
 3. Jeżeli nabywca samochodu wypowie ubezpieczenie, sprzedający otrzyma zwrot niewykorzystanej, opłaconej składki OC.
 4. Na zwrot składki ubezpieczyciel ma 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.
 5. Sprzedawca auta nie musi składać wniosku o zwrot składki OC, może jednak wskazać numer rachunku bankowego, na który zwrot ma zostać przekazany.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zwrot OC po sprzedaży samochodu

 1. W jakich innych sytuacjach możliwy jest zwrot składki OC?

  Zwrot ubezpieczenia OC to procedura, która odbywa się nie tylko po sprzedaży samochodu. O niewykorzystaną składkę OC warto upomnieć się również po wyrejestrowaniu pojazdu – gdy auto zostało oddane do stacji demontażu pojazdów. Również w przypadku podwójnego ubezpieczenia możliwy jest zwrot ubezpieczenia OC.
 2. W jakim terminie nabywca pojazdu musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

  Nie ma żadnego wiążącego terminu – umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć w dowolnym momencie, np. kilka tygodni po zakupie samochodu. Jedynym ograniczeniem jest tu dzień wskazany w umowie jako data, do której firma ubezpieczeniowa zobowiązała się świadczyć ochronę ubezpieczeniową. 
 3. Jakich formalności sprzedający powinien dopełnić po sprzedaży samochodu?

  Sprzedający musi zgłosić sprzedaż samochodu do wydziału komunikacji oraz poinformować o tym fakcie zakład ubezpieczeń. Dobra wiadomość jest taka, że były właściciel pojazdu nie musi robić tego osobiście – zgłoszeń może dokonać przez internet. W przypadku niedopełnienia formalności trzeba spodziewać się konsekwencji finansowych – mandatu w wysokości 250 zł za niezgłoszenie zbycia samochodu i wezwania do zapłaty składki na kolejny okres (12 miesięcy).
 4. Czy trzeba podać numer rachunku bankowego, aby otrzymać zwrot z polisy OC?

  Aby odzyskać składkę OC, nie potrzebujesz rachunku bankowego. Jeżeli nie podasz numeru konta, zwrot niewykorzystanej składki OC zostanie wysłany przekazem na adres wskazany w umowie ubezpieczenia. Dane możesz zaktualizować w dowolnym momencie – wystarczy, że skontaktujesz się z firmą ubezpieczeniową.
 5. Czy sprzedający może wypowiedzieć OC po sprzedaży auta?

  Nie, takie prawo przysługuje wyłącznie osobie, która kupiła samochód. Jeżeli sprzedajesz samochód, masz obowiązek przekazać posiadaną polisę OC nabywcy. O sprzedaży auta musisz też poinformować firmę ubezpieczeniową, aby nie naliczyła ona składki ubezpieczeniowej za kolejne 12 miesięcy.
 6. Czy można liczyć na zwrot składki, jeżeli ubezpieczyciel zlikwidował szkodę?

  Firma ubezpieczeniowa nie może odmówić zwrotu niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej, powołując się na to, że zlikwidowała zgłoszoną szkodę. To dwie różne kwestie – likwidacja szkód nie wpływa na możliwość wystąpienia sytuacji, w której kierowcy należy się zwrot składki ubezpieczeniowej.
Michalina Miotk
[Głosów: 1 Średnia: 5]