Wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi wzór (PDF i DOC) z omówieniem

Równa, czysta i szeroka droga – to idealne warunki do jazdy. Niestety, rzeczywistość często odbiega od stanu pożądanego, a nierówna czy uszkodzona nawierzchnia może być przyczyną szkód – zarówno w mieniu, jak i osobowych. Chcesz ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy drogi? Wzór wniosku wraz z omówieniem znajdziesz poniżej. 

Ubytek w nawierzchni drogi może poważnie uszkodzić samochód. Co robić w takiej sytuacji? Szkody nie musisz likwidować z własnej kieszeni – możesz ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia zarządcy drogi. To jednak wymaga udokumentowania uszkodzeń, a także złożenia wniosku. Poniżej znajdziesz wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi w zakresie szkody majątkowej w pojeździe (wniosek nie uwzględnia szkód osobowych). 

Gdzie można znaleźć wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi?

Wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi znajdziesz na wielu stronach internetowych, np. w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie masz czasu, aby przeszukiwać internet? Skorzystaj z naszego wzoru wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi – możesz go pobrać, klikając w jeden z poniższych linków. 

Pobierz wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi .pdf

Pobierz wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi .docx

Dostępne wzory wniosków o odszkodowanie od zarządcy drogi różnią się głównie formatowaniem – zakres informacji jest podobny. Zasadniczo zatem nie ma znaczenia, z jakiego wzoru wniosku skorzystasz. Jeżeli czujesz się na siłach, możesz też samodzielnie przygotować pismo.

Jak wypełnić wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi krok po kroku?

Chcesz szybko otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie swojego pojazdu, do którego doszło na dziurawym, nieprawidłowo zabezpieczonym lub pozbawionym ostrzeżeń fragmencie drogi? Kluczem jest podanie we wniosku wszystkich niezbędnych informacji, aby uniknąć przestojów w jego rozpatrywaniu, wynikających z potrzeby jego uzupełnienia.

Krok 1 – data i miejsce sporządzenia wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi

To uniwersalna część każdego wniosku. Podaj miejsce przygotowania wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi oraz datę jego sporządzenia. Jeżeli wyślesz dokument tego samego dnia, monitorowanie terminów będzie dużo łatwiejsze.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 1

Krok 2 – dane stron we wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi

Wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi przewiduje wskazanie danych zarówno Twoich (jako właściciela samochodu), jak i zarządcy drogi. Jakie informacje podać, aby nie dopuścić do niedomówień?

Właściciel samochodu – podaj: 

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania – ewentualnie również adres do korespondencji;
 • numer PESEL – gdy poszkodowanym jest firma, należy podać NIP;
 • dane kontaktowe – numer telefonu i ewentualnie adres e-mail.

Zarządca drogi – podaj: 

 • nazwę zarządcy drogi;
 • adres zarządcy drogi.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 2

Krok 3 – dane kierowcy we wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi

Łatwo wyobrazić sobie taką sytuację: właściciel samochodu pożycza go dorosłemu dziecku, które jedzie odwiedzić znajomych. Mimo zachowania ostrożności przez kierowcę, w nocy dochodzi do szkody – powodem jest niezabezpieczona dziura w jezdni. Właśnie dlatego wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi wymaga podania danych kierowcy.

Dane kierowcy, który prowadził pojazd podczas zdarzenia – wskaż:

 • imię i nazwisko kierowcy;
 • adres zamieszkania – ewentualnie również adres do korespondencji;
 • numer i kategorię prawa jazdy;
 • numer telefonu do kontaktu.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 3

Krok 4 – dane pojazdu, w którym doszło do szkody

Prawidłowo przygotowany wzór pisma o odszkodowanie od zarządcy drogi powinien zawierać miejsce na podanie informacji o uszkodzonym samochodzie. Jakie dane należy koniecznie wskazać?

Dane pojazdu, w którym doszło do szkody – podaj:

 • markę i model;
 • rok produkcji auta;
 • numer rejestracyjny;
 • datę ważności badań technicznych.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 4

Krok 5 – opis uszkodzeń we wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi

Kolejnym etapem jest dokładne opisanie uszkodzeń pojazdu. Najczęściej to właśnie ta część wniosku sprawia poszkodowanym najwięcej problemów. Właśnie dlatego warto wiedzieć, że opis może być też pobieżny. Wówczas jednak nie obejdzie się bez załączników – do wniosku należy dołączyć choćby zdjęcia obrazujące uszkodzenia.

Nie dysponujesz fotografiami? Możesz wykonać szkic sytuacyjny, na którym wskażesz miejsce wystąpienia uszkodzeń na schemacie pojazdu.
Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 5

Krok 6 – miejsce zdarzenia we wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi

Wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi zawiera miejsce na podanie lokalizacji, w której doszło do zdarzenia. Należy wskazać datę, godzinę oraz miejscowość, nazwę ulicy i numer nieruchomości, w pobliżu której doszło do uszkodzenia pojazdu. Jeżeli droga jest długa, a w pobliżu brak jest zabudowań, warto podać informacje ze słupka kilometrażowego.

Na stronie internetowej Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie można przeczytać: „Do wniosku należy dołączyć zdjęcie przedstawiające miejsce zdarzenia lub zilustrować dokładną lokalizację miejsca zdarzenia – pozwoli to m.in. ocenić czy szkoda miała miejsce w pasie drogowym administrowanym przez ZDiM”.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 6

Krok 7 – okoliczności zdarzenia – prędkość pojazdu w momencie zdarzenia

Kolejnym krokiem jest podanie prędkości pojazdu w momencie zdarzenia. Dlaczego ta informacja jest konieczna? Jeżeli w drodze jest wyrwa lub jezdnia została chwilowo zwężona z uwagi na prowadzone prace drogowe, to odcinek ten powinien zostać odpowiednio zabezpieczony i oznakowany. Może się zdarzyć, że kierowca nie dostosuje się do zaleceń. Ubezpieczyciel może to uwzględnić podczas ustalania wysokości odszkodowania.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 7

Krok 8 – okoliczności zdarzenia – przyczyna szkody

Zarządca drogi, do którego kierowany jest wniosek o odszkodowanie, powinien wiedzieć, co spowodowało uszkodzenie pojazdu. Może to być np. ubytek nawierzchni, nierówność czy nieuprzątnięte narzędzia pozostałe po zakończeniu prac drogowych. Do wniosku warto dołączyć dokumentację zdjęciową.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 8

Krok 9 – wartość szkody

Właściciel uszkodzonego pojazdu może wskazać szacunkową lub podpartą fakturami z warsztatu wysokość szkody i tym samym określić, w jakiej wysokości odszkodowania się spodziewa. Jeżeli nie jesteś w stanie ocenić wysokości szkody, nie zostawiaj pustego pola – napisz np. „Do ustalenia w trakcie postępowania likwidacji szkody”.

Czy wiesz, że tuż po zdarzeniu możesz otrzymać pomoc od swojego ubezpieczyciela? Na takie sytuacje przydaje się ubezpieczenie assistance. W jego ramach firma ubezpieczeniowa może m.in. zorganizować holowanie pojazdu pod wskazany adres lub do warsztatu, gdzie otrzymasz wycenę naprawy.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 9

Krok 10 – numer konta we wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi

Niektóre sprawy są proste, nie wymagają dodatkowych wyjaśnień i mogą zostać zamknięte od ręki. Inne mogą wymagać uzupełnienia informacji. Niezależnie od tego we wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi wskaż numer swojego osobistego rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel zarządu dróg ma wykonać przelew.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 10

Krok 11 – załączniki do wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi

Mapka z zaznaczeniem miejsca zdarzenia, zdjęcia uszkodzeń pojazdu czy notatka Policji (gdy szkody nie ograniczają się jedynie do majątkowych) – to kilka przykładowych dokumentów, które mogą zostać dołączone do wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi.

Ale uwaga, zarządca drogi nie decyduje o wysokości odszkodowania – to zadanie dla ubezpieczyciela. Stąd też nie musisz dołączać do wniosku np. kserokopii dowodu rejestracyjnego czy dokumentacji medycznej. Te dokumenty przekaż bezpośrednio firmie ubezpieczeniowej.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 11

Krok 12

Ostatnim krokiem jest złożenie podpisu pod wnioskiem o odszkodowanie od zarządcy drogi. Podpis musi być czytelny – parafka to za mało.

Wniosek o odszkodowanie od zarządcy 12

Zgłoszenie szkody – gdzie i jak złożyć wypełniony wzór wniosku o odszkodowanie?

Jak wskazuje nazwa, wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi należy złożyć do podmiotu, który odpowiada za drogę, na której doszło do zdarzenia. Może to być: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (drogi krajowe), zarząd województwa (drogi wojewódzkie), zarząd powiatu (drogi powiatowe), wójt, burmistrz lub prezydent miasta (drogi gminne) lub podmiot zarządzający nieruchomością (drogi wewnętrzne).

Wypełniony wniosek o odszkodowanie od zarządcy drogi można złożyć na kilka sposobów. Przykładowo na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wynika, że wniosek o odszkodowanie można złożyć:

 • osobiście – w sekretariacie;
 • faxem;
 • mailowo.

Jak się odwołać, jeżeli kwota odszkodowania jest zbyt niska?

Po złożeniu wniosku należy poczekać na decyzję zarządcy drogi i następnie firmy ubezpieczeniowej, w której wykupił on ubezpieczenie. Niestety, może zdarzyć się tak, że zaproponowane odszkodowanie będzie zbyt niskie – koszt naprawy pojazdu przekroczy wartość proponowanego świadczenia. Co wówczas?

Pozostaje złożyć odwołanie, wskazując, że kwota zaproponowana przez ubezpieczyciela jest zbyt niska. W piśmie możesz powołać się np. na wysokie koszty związane ze sprowadzeniem części zamiennych lub usunięciem konkretnej usterki, kosztorys niezależnego rzeczoznawcy, posiadane rachunki czy stosowny zapis z komentarzem prawnika w podobnej sprawie. Dzięki temu, będziesz mieć większe szanse na pozytywne zakończenie sporu z ubezpieczycielem.

Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie, ale nie jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem. Wówczas możliwości są dwie:

 • zaangażowanie do sprawy Rzecznika Finansowego;
 • skierowanie sprawy na drogę sądową (pozew sądowy).

Odszkodowanie od zarządcy drogi – kiedy i jak skorzystać z ubezpieczenia AC?

Niektórzy kierowcy nie kupują tylko samego ubezpieczenia OC, ale również polisy dodatkowe – assistance czy AC. Ta druga przyda się, gdy do szkody dojdzie z uwagi na zły stan drogi. Masz autocasco? Możesz zgłosić firmie ubezpieczeniowej taką szkodę. W tej sytuacji ubezpieczyciel albo wypłaci odszkodowanie, albo zapłaci za naprawę pojazdu w warsztacie (ureguluje rachunek).

Jeżeli otrzymasz odszkodowanie, firma ubezpieczeniowa będzie mogła skorzystać z tzw. regresu ubezpieczeniowego i domagać się wypłaconej kwoty przez zarządcę drogi, a dokładniej od jego ubezpieczyciela.

Podsumowanie – jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzony samochód od zarządcy drogi

 • Na naszej stronie znajdziesz wzór wniosku o odszkodowanie od zarządcy drogi wraz z instrukcją jego wypełnienia.
 • Wniosek należy złożyć do podmiotu, który odpowiada za daną drogę, np. GDDKiA czy burmistrza miasta.
 • Wniosek można złożyć na kilka sposobów, np. osobiście, za pośrednictwem poczty czy mailowo.
 • Jeżeli wysokość odszkodowania zaproponowanego przez ubezpieczyciela będzie zbyt niska, warto się odwołać.
 • Szkodę, która jest wynikiem jazdy po uszkodzonej nawierzchni, można zlikwidować z ubezpieczenia AC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Nie mam ubezpieczenia assistance. Czy otrzymam zwrot kosztów holowania auta po wypadku? 

  Wypłacone odszkodowanie powinno zawierać kwotę tytułem zwrotu wydatków na holowanie pojazdu. Firmie ubezpieczeniowej będzie trzeba przekazać stosowne dokumenty, np. fakturę. W przeciwnym razie może ona mieć uzasadnione wątpliwości, czy rzeczywiście usługa holowania została zrealizowana. 
 2. Czy na odszkodowanie ma szansę kierowca, który przekroczył prędkość? 

  Przekroczenie prędkości nie pozostanie bez wpływu na wysokość odszkodowania. Nie oznacza to jednak, że właściciel auta w ogóle nie otrzyma odszkodowania – będzie to jednak tylko część należnej mu kwoty. 
 3. Czy przed wypłatą odszkodowania będą sprawdzane uszkodzenia auta? 

  Jest taka możliwość, przy czym trzeba zaznaczyć, że nie jest to standard. Jeżeli szkody są niewielkie, to firma ubezpieczeniowa najpewniej będzie opierać się na dostarczonych dokumentach. Gdyby jednak okazało się, że pojazd musi obejrzeć rzeczoznawca, właściciel powinien wskazać adres, pod którym mogą odbyć się oględziny samochodu. 
 4. Co może zrobić kierowca, który nie chce składać wniosku o odszkodowanie? 

  W takiej sytuacji możliwości są dwie – skorzystanie z posiadanego ubezpieczenia AC lub naprawa pojazdu na własny koszt. Niestety, bez wniosku procedura wypłaty odszkodowania nie zostanie uruchomiona.
Stefania Stuglik
[Głosów: 1 Średnia: 5]