Jak nie stracić zniżek na ubezpieczeniu AC?

Niestety, stało się. Spowodowaliśmy wypadek i zaczyna się liczenie strat. Te po stronie poszkodowanego pokryje nasza polisa OC, z kolei za nasze musimy zapłacić z własnej kiszeni. No chyba, że mamy ubezpieczenie AC i nie boimy się utraty zniżek. Choć i od tego można się zabezpieczyć.

W Polsce obowiązkową polisą komunikacyjną jest tylko ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Z kolei Autocasco (AC) to dodatkowa polisa, której zakup zależy tylko od właściciela pojazdu, a jej głównym zadaniem jest ochrona właśnie jej posiadacza. Ubezpieczenie samochodu OC i AC można samodzielnie wybrać.

Przed czym chroni AC?

Wykupienie OC daje nam pewność, że w przypadku spowodowania przez nas kolizji, straty zdrowotne oraz materialne osób poszkodowanych pokryje nasz ubezpieczyciel i nie będziemy musieli za to płacić.

Z kolei ubezpieczenie autocasco ma chronić nas i nasz samochód. Jeśli bowiem spowodujesz wypadek, to w przypadku wyłącznie polisy OC, wszystkie swoje straty będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Jeśli jednak będziesz miał OC i AC, wówczas z tej drugiej polisy ubezpieczyciel pokryje Twoje straty.

Przykład: Pan Michał nie ustąpił pierwszeństwa i spowodował kolizję, w której wyniku uszkodzony został pojazd pani Marii. Z obowiązkowego OC pana Michała pokryte zostały szkody wyrządzone w pojeździe pani Marii, ale za swoją rozbitą szybę, błotnik i maskę pan Michał musi zapłacić już sam. Gdyby jednak miał AC, wówczas jest straty pokryłby ubezpieczyciel.

AC gwarantuje bowiem pokrycie kosztów:

 • szkody, w tym także spowodowanej z naszej winy i wyrządzonej w naszym pojeździe,
 • uszkodzenia naszego auta przez osoby trzecie czy zwierzęta,
 • kradzieży pojazdu,
 • pożaru, wybuchu, a także zniszczeń powstałych z powodu warunków atmosferycznych (np. powódź, gradobicie, uderzenie pioruna, lawina).

Uwaga! Dokładny zakres polisy AC znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które należy dokładnie przeczytać przed zakupem polisy.

Ile kosztuje AC?

Tu do sprawy trzeba podejść bardzo indywidualnie. Młody właściciel pojazdu, który ubezpiecza nowy i drogi samochód musi liczyć się z wydatkiem nawet kilku tysięcy złotych za rok ochrony, ale doświadczony kierowca za ubezpieczenie tego samego auta może zapłacić nawet kilka razy mniej.

Od czego zależy cena ubezpieczenia AC?

Ile kosztuje polisa autocasco? Cena polisy AC (Auto-Casco – ubezpieczenie komunikacyjne od szkód) zależy od bardzo wielu czynników. Oto najważniejsze zmienne używane do obliczania składki AC.

 • Wartość samochodu: im droższy jest pojazd, tym wyższa będzie składka ubezpieczeniowa. Cena polisy AC jest uzależniona od wartości rynkowej auta.
 • Marka i model pojazdu: niektóre marki i modele są bardziej podatne na uszkodzenia lub kradzieże, co może wpłynąć na cenę polisy AC.
 • Moc silnika: samochody o większej mocy są często uważane za bardziej ryzykowne i mogą generować wyższe składki ubezpieczeniowe.
 • Region, w którym żyjesz: miejsce zamieszkania ma duże znaczenie. W miastach, gdzie występuje większe natężenie ruchu lub wyższa przestępczość, składki mogą być wyższe.
 • Historia kierowcy: doświadczenie kierowcy i jego historia ubezpieczeniowa wpływają na cenę polisy. Kierowcy z bezszkodową historią mogą liczyć na niższe składki.
 • Wiek kierowcy: młodzi kierowcy często płacą wyższe składki z powodu większego ryzyka wypadku.
 • Rodzaj i zakres ochrony: wybór rodzaju i zakresu ubezpieczenia (np. AC + NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) ma wpływ na cenę. Im szerszy zakres ochrony, tym wyższa składka.
 • Ilość i rodzaj dodatkowych opcji: dodatkowe zabezpieczenia, takie jak systemy alarmowe lub lokalizatory GPS, mogą obniżyć cenę polisy.
 • Wysokość udziału własnego: wyższy udział własny (kwota, jaką klient musi pokryć w przypadku szkody) zazwyczaj obniża cenę polisy, ale oznacza też wyższy koszt własny w przypadku uszkodzenia auta.
 • Historia szkód: jeśli kierowca miał wcześniej wiele szkód lub kolizji, to może to wpłynąć na cenę polisy.
 • Systemy zniżek: ubezpieczyciele oferują zniżki za bezszkodową jazdę i długoletnie ubezpieczenie. To może obniżyć cenę polisy.
 • Inne czynniki ryzyka: czynniki takie jak rodzaj wykorzystania pojazdu (np. prywatny czy firmowy), miejsce przechowywania samochodu (w garażu/na ulicy), a także rodzaj pokonywanych tras mogą wpłynąć na cenę polisy.

Cena ubezpieczenia AC jest wynikiem uwzględnienia wszystkich powyższych czynników i może znacząco się różnić w zależności od konkretnego przypadku i ubezpieczyciela.

Czy można mieć zniżki na AC (autocasco)?

Na cenę AC składają się m.in.:

 • dane pojazdu,
 • dane kierowcy,
 • liczba zniżek za bezszkodową jazdę, które zdążył wypracować.

Właściciel auta, który po raz pierwszy będzie kupował AC, musi liczyć się z dość wysoką ceną za polisę, ponieważ nie ma wypracowanych zniżek. Z każdym rokiem bezszkodowej jazdy (czyli takiej, gdy z AC nie będzie pokrywana żadna szkoda) otrzymuje się jednak co najmniej 10 proc. zniżek i w ten sposób, za kilka lat bezszkodowej jazdy można wypracować nawet do 60 proc. zniżek. Dzięki temu roczna opłata za ochronę AC jest znacznie niższa niż w momencie, gdy kupowaliśmy ją po raz pierwszy.

Jakie zniżki można stracić po zgłoszeniu szkody?

Jakie są konsekwencje zgłoszenia szkody z AC dla ceny polisy ubezpieczeniowej? Zwykle oznacza to dla właściciela samochodu utratę części zgromadzonych zniżek. W przypadku ubezpieczycieli korzystających z systemu bonus/malus jest to zazwyczaj obniżka rabatu o 10% lub 20% przy obliczaniu składki na kolejny rok.

Jeśli właściciel samochodu chce zmienić ubezpieczyciela, konkurencyjna firma również obniży jego zniżki o określony procent w wyniku zgłoszenia szkody na poprzedniej polisie.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe zrezygnowały z systemu bonus-malus i ustalają składkę na podstawie historii ubezpieczenia, danych właściciela pojazdu i informacji o samochodzie. W przypadku zgłoszenia szkody z polisy AC, takie firmy również zwiększą cenę polisy na następny rok.

Różnica polega na tym, że kierowca nie dowie się wprost, o ile procent zmniejszyły się jego maksymalne zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy. Niemniej jednak, finansowo zawsze odczuje skutki tej zmiany.

Ile kosztuje AC po zgłoszeniu szkody?

Koszty autocasco po zgłoszeniu szkody zależą od wielu czynników i różnią się w zależności od konkretnej firmy ubezpieczeniowej. Nie da się jednoznacznie określić, która firma nalicza największe zwyżki po zgłoszeniu szkody AC.

Warto wiedzieć, że nie jest to jedynie kwestią samej wartości rabatu, jaką straci kierowca. Składka na kolejny rok jest wynikiem kalkulacji wielu czynników.

Przykładowe czynniki wpływające na cenę polisy po zgłoszeniu szkody to:

 • Zmiana taryfy i grupy docelowej: firmy ubezpieczeniowe regularnie aktualizują swoje cenniki i grupy docelowe klientów. Zmiana taryfy może znacząco wpłynąć na cenę polisy.
 • Statystyki kradzieży i kolizji: jeśli w danym regionie zanotowano wzrost kradzieży lub kolizji drogowych, może to spowodować wzrost cen polis AC dla kierowców w tym obszarze.
 • Wysokość i częstość szkód: wartość i liczba zgłaszanych szkód może mieć wpływ na wysokość składki. Firmy ubezpieczeniowe stale analizują swoje bazy danych i dostosowują ceny na podstawie historii szkód.

Koszty ubezpieczenia autocasco po zgłoszeniu szkody są zindywidualizowane i zależą od wielu czynników, które różnią się między różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Warto skonsultować się z własnym ubezpieczycielem, aby uzyskać konkretną informację na temat skutków zgłoszenia szkody na składkę ubezpieczenia.

Czy istnieją zwyżki na AC?

Niestety, jest też druga strona medalu. O ile za każdy rok bezszkodowej jazdy otrzymuje się określony procent zniżki, tak za każdą kolizję pokrytą z AC otrzymamy zwyżkę.

Każdemu może przytrafić się kolizja czy wypadek. A każde zarysowanie drzwi, wgniecenie zderzaka, czy poważniejsza szkoda pokryta z AC oznacza jedno – zwyżkę. Jak wysoką? To zależy od polityki ubezpieczyciela, ale każda kolizja oznacza utratę co najmniej 10 proc. zniżki. Zdarza się jednak, że niektóre towarzystwa odbierają nawet 30 proc.!

Kiedy warto zapłacić za szkodę z własnej kieszeni?

Ja się niczym nie przejmuję, bo mam AC – to hasło czasem można usłyszeć od kierowców. I jest w nim dużo prawdy, choć trzeba pamiętać, że nie każdą szkodę warto od razu zgłaszać do ubezpieczyciela.

Przykład: Podczas parkowania pan Michał lekko zahaczył o słupek i zarysował fragment drzwi. Rysa nie jest głęboka, a widać ją dopiero po dokładniejszym wpatrzeniu się.

W tej sytuacji pan Michał ma dwa wyjścia:

 • zgłosić się do ubezpieczyciela, naprawić szkodę z polisy AC i stracić część zniżek;
 • naprawić szkodę na własną rękę i nie stracić zniżek.

To drugie rozwiązanie warto rozważyć właśnie przy okazji niewielkich uszkodzeń. Może się bowiem okazać, że w przypadku rysy na karoserii wystarczy własnoręczne nałożenie pasty lakierniczej, która kosztuje kilkadziesiąt złotych. Jeśli jednak pan Michał będzie chciał załatwić sprawę z AC, wówczas musi liczyć się z utratą np. kilkuset złotych, bo na tyle może być wycenione 10 proc. zniżek, które zostaną mu odebrane.

Podobne rozważania nie mają sensu w przypadku poważnej kolizji czy wypadku, bo wówczas straty mogą sięgnąć kilkudziesięciu tysięcy złotych, więc wówczas na pewno nieopłacalne będzie pokrycie naprawy z własnej kieszeni.

Czy da się ochronić zniżki AC?

Zastanawia się nad tym wielu kierowców. W końcu przez lata jeżdżą bardzo ostrożnie, a całe te starania mogą zostać przekreślone jednym nieuważnym parkowaniem czy chwilą dekoncentracji podczas jazdy w korku. Jeśli jakąkolwiek szkodę pokryjemy bowiem z AC, to stracimy część zniżek.

Istnieje jednak pewne rozwiązanie, które gwarantuje utrzymanie zniżek w kolejnym roku (nawet w przypadku kolizji) i nazywa się ono ochroną, gwarancją zachowania zniżek. Jak działa? W niektórych towarzystwach podczas zawierania umowy AC, za ok. kilkadziesiąt złotych możemy dokupić ochronę zniżek, która gwarantuje, że w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku (których skutki będą pokrywane z AC), w kolejnym roku zniżki nie zostaną Ci odebrane.

Gwarancja zachowania zniżek działa w następujący sposób.

 1. Zachowanie zniżek: gdy kierowca wykupił ochronę zniżek AC i zgłosi szkodę, to jego zgromadzone zniżki na polisie pozostają nienaruszone. To oznacza, że nie ich straci, ani nie zostanie obciążony podwyżką składki w wyniku jednej szkody.
 2. Limity i warunki: ochrona zniżek AC ma swoje ograniczenia. Najczęściej obejmuje jedną lub dwie szkody w okresie ubezpieczenia. Po przekroczeniu limitu lub zakończeniu okresu ochrony zniżek kierowca może je stracić przy kolejnym zgłoszeniu szkody.
 3. Odstąpienie od ochrony: w niektórych przypadkach ubezpieczyciel może zaoferować opcję odstąpienia od ochrony zniżek, co pozwala obniżyć koszt polisy. Oznacza to, że kierowca zrzeka się ochrony zniżek w zamian za niższą składkę ubezpieczeniową.

Ochrona zniżek AC jest przydatna, zwłaszcza dla kierowców, którzy zgromadzili wysokie zniżki i chcą zachować je w przypadku szkody. Należy jednak zwrócić uwagę na warunki i limity oferowane przez ubezpieczyciela oraz dokładnie przeczytać umowę, aby zrozumieć, jak działa ochrona zniżek w konkretnej polisie.

Na co zwrócić uwagę podczas zakupu ochrony zniżek AC?

Zarówno przy kupowaniu AC, jak i ochrony zniżek, należy bardzo dokładnie wczytać się w Ogólne Warunku Ubezpieczenia. W przypadku ochrony zniżek mogą być tam zawarte różne wyjątki, które mogą sprawić, że z ochrony nie będziemy mogli skorzystać.

Niektóre towarzystwa ochrony zniżek nie sprzedają młodym kierowcom (np. poniżej 25. roku życia), a niektóre proponują ją tylko właścicielom pojazdów, którzy od lat nie wyrządzili żadnej szkody. Jeszcze innym „ale” jest liczba szkód. Zdarza się bowiem, że ochrona obejmuje tylko pierwszą szkodę w roku, a w przypadku drugiej zniżki już zostaną nam potrącone. Podobnie sprawa może mieć się z wysokością szkody, bo ubezpieczyciel może zastrzec, że ochrona zniżek zadziała tylko w przypadku, gdy szkoda wyceniona jest na mniej niż np. 5 tys. złotych.

Czy ochrona zniżek się opłaca?

Jednoznacznie na to pytanie nie da się odpowiedzieć, ponieważ nie wiadomo, czy w przyszłości takie zabezpieczenie nam się przyda, czy też okaże się zbędne, ponieważ nie spowodujemy żadnej kolizji.

Należy jednak pamiętać, że ochrona zniżek działa tylko w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym ją wykupiliśmy, a inne towarzystwa nie będą jej brały pod uwagę i jeśli dojdzie do szkody, wówczas doliczą nam zwyżki.

Kalkulując opłacalność ochrony zniżek, należy jednak wziąć pod uwagę, że w kolejnym roku sytuacja na rynku może się zmienić i inne towarzystwo zaproponuje nam lepsze warunki, nawet jeśli mieliśmy kolizję i skorzystaliśmy z ochrony zniżek.

Oto przykład:

Pan Michał kupił AC wraz z ochroną zniżek w firmie X. W tym czasie spowodował kolizję, ale dzięki ochronie zniżek w kolejnym roku w firmie X nie otrzymał zwyżki i znowu przedstawiono mu korzystną cenowo ofertę przedłużenia polisy. Okazało się jednak, że za nieco niższą kwotę jego pojazd może ubezpieczyć firma Y, mimo że w jej wyliczeniach zwyżkę za kolizję już wzięto pod uwagę.

To oznacza, że pan Michał niepotrzebnie płacił za ochronę zniżek, ponieważ bez niej otrzymał identyczną ofertę, tylko że od konkurencyjnego ubezpieczyciela.

Czy istnieją również zniżki OC?

Zniżki na ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) również są stosowane. Nazywane są popularnie zniżkami za bezszkodową lub bezwypadkową jazdę. Jak one działają?

 1. Zniżki OC za bezszkodową jazdę: im dłużej kierowca jeździ bez spowodowania wypadku lub zgłoszenia szkody, tym wyższe zniżki może uzyskać na polisie OC. Zwykle początkowo otrzymuje się 20-30% zniżki od pełnej składki, a z czasem, przy każdym roku bezszkodowym, zniżka ta może wzrastać. Jej wartość różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, ale może sięgać nawet 50% lub więcej po wielu latach bezszkodowej jazdy.
 2. Przenoszenie zniżek: kierowca, który zmienia towarzystwo ubezpieczeniowe, może zazwyczaj przenieść swoje zniżki OC z jednej firmy do drugiej. Oznacza to, że jeśli masz wysoką zniżkę OC, to po zmianie ubezpieczyciela jej nie tracisz i nadal korzystasz z obniżonej składki na ubezpieczenie samochodu. Zniżki OC przechodzą do nowej firmy.
 3. Zniżki OC rodzinne: niektóre towarzystwa oferują zniżki rodzinne, które pozwalają na korzystanie ze zniżek przez różne osoby w rodzinie na jednej polisie ubezpieczenia OC.
 4. Korzystanie z jednej polisy na wiele pojazdów: jeśli kierowca ubezpieczy więcej niż jeden pojazd na jednej polisie OC, może otrzymać zniżki za korzystanie z jednej polisy na wszystkie pojazdy.

Zniżki w polisie OC i AC są jednym z czynników, które wpływają na obniżenie kosztów przy ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zdolność do ich uzyskania zależy od historii bezszkodowej kierowcy i polityki ubezpieczyciela. Oczywiście zawsze warto dokładnie przeanalizować oferty różnych firm, aby znaleźć najkorzystniejsze warunki przy ubezpieczeniu OC.

Pamiętaj, że ważną polisę OC musisz mieć przez cały czas – bez ani jednego dnia przerwy.

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241151/U/D20031151Lj.pdf
 • Leasingodawca lub wynajmujący pojazdy mogą wymagać korzystania z ASO – https://sprm.org.pl/aktualnosci/serwisy/leasingodawca-i-wynajmujacy-pojazd-moze-wymagac-od-klienta-korzystania-z-aso/

Jak zachować zniżki w AC? To warto wiedzieć:

 • AC chroni właściciela pojazdu oraz jego samochód w przypadku m.in. spowodowania kolizji, kradzieży, działania warunków atmosferycznych czy zdarzeń losowych.
 • Najwięcej za AC zapłacą młodzi posiadacze drogich pojazdów, którzy nie wypracowali zniżek.
 • Za każdy bezszkodowy rok jazdy otrzymujemy co najmniej 10 proc. zniżki na AC.
 • Za każdą szkodę likwidowaną z AC musimy liczyć się z co najmniej 10 proc. zwyżką.
 • Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe jako dodatek do AC proponują ochronę zniżek.

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania o zniżki i zwyżki w AC (autocasco):

 1. Jak firmy ubezpieczeniowe naliczają zniżki na OC i AC?

  Do niedawna zasada była prosta – każdy rok jazdy bez szkody oznaczał 10% zniżki. Dziś jest inaczej, a firmy ubezpieczeniowe nie podają do publicznej wiadomości, według jakiego klucza przyznają zniżki.
 2. Czy ochrona zniżek działa przy każdej szkodzie?

  Zwykle nie, ponieważ ochrona działa jedynie do pierwszej szkody zgłoszonej ubezpieczycielowi. Oznacza to, że powodując np. 3 kolizje w ciągu roku, stracisz część wypracowanych zniżek, mimo wykupienia ochrony. W niektórych firmach nowi klienci muszą również zwracać uwagę na stosowane przez ubezpieczycieli limity maksymalnej wartości szkody.
 3. Czy zawsze szkoda oznacza utratę zniżek AC?

  Zwykle tak, choć towarzystwa ubezpieczeniowe mogą stosować w tym zakresie dowolną politykę. Czasami kierowcy z kilkunastoletnim doświadczeniem za kółkiem i długą nienaganną historią polisy AC, mogą liczyć na łagodniejsze traktowanie i zachowanie niskiej składki pomimo spowodowania szkody. Nie jest to jednak regułą.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 2 Średnia: 5]