Ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł – jak wybrać i rozliczyć?

Jeżeli prowadzisz firmę i korzystasz w niej z pojazdów, z pewnością wiesz, że ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł budzi pewne wątpliwości. Z poniższego poradnika dowiesz się, jak wybrać polisę, aby zapewnić ochronę ubezpieczeniową posiadanym pojazdom i jak rozliczyć zakup produktów ubezpieczeniowych w księgach rachunkowych.

Ubezpieczenie samochodu wykorzystywanego w firmie zasadniczo nie różni się wiele od zakupu polisy dla pojazdu użytkowanego jedynie prywatnie – muszą one mieć ubezpieczenie OC. Właściciele mogą też zdecydować się na produkty zapewniające dodatkową ochronę – AC czy assistance. Pozostaje jednak kwestia rozliczenia zakupionych ubezpieczeń w kosztach. W ostatnich latach przepisy podatkowe uległy zmianie.

Ubezpieczenie pojazdu w firmowych kosztach – jakie są zasady?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków, które zostały poniesione na zakup ubezpieczeń. Zanim jednak będzie można przejść do wyjaśnienia samych zasad, trzeba przypomnieć, że w firmach nie zawsze są użytkowane wyłącznie samochody przez nie zakupione. Dwa modele użytkowania pojazdu w firmie są następujące:

 1. Przedsiębiorca korzysta z prywatnego samochodu, którym załatwia również sprawy firmowe. Taki samochód nie jest ujmowany w ewidencji środków trwałych.
 2. Przedsiębiorca korzysta z pojazdu, który jest własnością firmy. Takie auto stanowi środek trwały, przedsiębiorca spełnia też dodatkowe wymagania.

Przedsiębiorcy użytkujący auto wyłącznie w celach firmowych muszą dopełnić formalności. Wymagane jest złożenie druku VAT-26 w urzędzie skarbowym, prowadzenie tzw. kilometrówki oraz wdrożenie w firmie regulaminu, z której będzie wynikać, jak samochód będzie użytkowany.

Jakie są zasady rozliczania składki, gdy auto jest używane tylko na potrzeby działalności?

Rozliczenie składek ubezpieczeniowych w kosztach w przypadku samochodu użytkowanego wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą prezentuje się następująco:

 • Składki na ubezpieczenie OC i ubezpieczenie NNW mogą zostać w całości uwzględnione w kosztach firmowych. W przypadku obowiązkowego OC i dobrowolnego NNW nie obowiązują żadne limity.
 • Składka na ubezpieczenie AC może zostać wpisana do kosztów w całości, gdy wartość auta jest niższa niż 150 tys. zł. Jeżeli jednak wartość samochodu przekracza wskazany w przepisach limit, wówczas należy ją zaliczyć proporcjonalnie.
 • Składka GAP (ubezpieczenia utraty wartości pojazdu wskutek jego zniszczenia) jest rozliczana na zasadach identycznych z AC wówczas, gdy jej wysokość jest uzależniona od wartości auta.

Koszt ubezpieczenia GAP może zostać zaliczony do wydatków eksploatacyjnych. Wówczas zasady wykazania go w kosztach są inne – limit jest uzależniony od tego, jak auto jest użytkowane w firmie i jaką deklarację w tym zakresie złożył przedsiębiorca.

Art. 16 pkt 1 ust. 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Czy można rozliczyć składkę, gdy auto jest wykorzystywane do celów prywatnych?

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych często jest tak, że przedsiębiorca korzysta z prywatnego pojazdu i nie planuje go wprowadzać do rejestru środków trwałych. Czy wówczas ubezpieczenie samochodu osobowego może zostać ujęte w firmowych kosztach? Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to możliwe – w kosztach uzyskania przychodu można ująć 20 proc. składki. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj ubezpieczenia.

Przedsiębiorca, który korzysta z prywatnego samochodu, nie musi mieć na uwadze wartości samochodu przyjętej do ubezpieczenia – w tym przypadku rozliczenie składki w kosztach nie jest uzależnione od wartości pojazdu.

Ubezpieczenie AC auta powyżej 150 tys. zł – jak prawidłowo wyliczyć koszt?

Jedną z trudności, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy użytkujący auto o wartości powyżej 150 tys. zł, jest wyliczenie kwoty, która następnie zostanie wykazana jako koszt uzyskania przychodu. Jak to zrobić? Zasady są następujące:

 1. Należy podzielić limit (150 tys. zł) przez wartość ubezpieczanego pojazdu
 2. Wynik uzyskany z powyższego działania należy pomnożyć przez koszt ubezpieczenia AC
 3. Rezultatem powyższych działań jest koszt ubezpieczenia samochodu, który można wykazać jako koszt uzyskania przychodu

Przykład: Aleksandra zgłosiła do ubezpieczenia auto o wartości 230 tys. zł. Koszt ubezpieczenia AC to 3050 zł. Do kosztów podatkowych należy zaliczyć kwotę 1982,50 zł. Wyliczenia: (1) 150000 / 230000 = 0,65 (2) 0,65 x 3050 = 1982,50 zł.

Jak wybrać ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł?

Samochody o wartości przekraczającej 150 tys. zł są często nowe lub kilkuletnie. To powoduje, że kwestii ich ubezpieczenia nie można traktować po macoszemu – wykupienie jedynie polisy OC to zbyt mało. Jak właściwie chronić cenny składnik majątku, jakim jest samochód o wartości przekraczającej 150 tys. zł? Podstawą jest pakiet, który obejmuje co najmniej cztery polisy – czyli:

 1. Ubezpieczenie OC. To podstawowa ochrona, która zapewnia, że przedsiębiorca lub firma nie będzie odpowiadać za szkody powstałe z winy kierowcy pojazdu. Dzięki OC obowiązek wypłaty ewentualnego odszkodowania jest przenoszony na firmę ubezpieczeniową.
 2. Ubezpieczenie AC. Kradzież lub zniszczenie auta przez wandala pracującego na zlecenie konkurencji? W każdej z tych sytuacji z polisy może zostać wypłacone odszkodowanie, które pozwoli naprawić szkodę.
 3. Ubezpieczenie assistance. Samochody firmowe są intensywnie eksploatowane, a zatem nie można wykluczyć ich awarii. Właśnie dlatego dobrym pomysłem jest assistance – w razie rozładowania akumulatora czy przebicia opony można liczyć np. na holowanie.
 4. Ubezpieczenie NNW. Wypadek może mieć poważne skutki dla kierowcy i pasażerów. Rozważając różne sytuacje, warto pomyśleć też o zdrowiu pracowników. NNW komunikacyjne zapewnia świadczenie, gdy wynikiem wypadku jest uszczerbek na zdrowiu.

Pakiet składający się z czterech wymienionych powyżej polis jest aktualnie najpopularniejszy. Jednak niekiedy przedsiębiorcy chcą zminimalizować ryzyko konieczności skorzystania z AC, a zatem utraty części zniżek. Wówczas rozwiązaniem są dodatkowe produkty ubezpieczeniowe, np. ubezpieczenie opon czy ubezpieczenie szyb.

Aby dotrzeć do klientów, wiele firm stawia na marketing. Jednak reklama w tradycyjnych i nowoczesnych mediach to nie wszystko – popularne jest też oklejanie pojazdów. Oklejenie samochodu również może zostać objęte ochroną. Gdyby doszło do uszkodzenia folii, firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie.

Ubezpieczenie oklejenia pojazdu należy do niszowych produktów ubezpieczeniowych – jest ono dostępne w ofercie tylko niektórych ubezpieczycieli. Przykładem jest Compensa, która ochroną obejmuje zarówno pojazdy osobowe, jak i pojazdy ciężarowe.

Na co zwrócić uwagę, kupując ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł?

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawa jest prosta – zasadniczo nie ma znaczenia, która firma zapewnia ochronę ubezpieczeniową, a powodem są regulacje na poziomie ustawy. Ale w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych sprawa wygląda już inaczej – różnic między ofertami może być wiele. Na co uważać, szukając polisy ubezpieczeniowej dla samochodu powyżej 150 tys. zł? Oto 5 istotnych kwestii:

1. Wyłączenia ochrony

Ich lista może być długa. Wyłączenia (a niekiedy również ograniczenia) pojawiają się w przypadku każdego ubezpieczenia. Warto mieć tego świadomość, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Przykładowe wyłączenia i ograniczenia mogą dotyczyć:

 • Holowania w ubezpieczeniu assistance. W razie awarii ubezpieczyciel pokryje koszt holowania auta na odległość np. 200 czy 150 km.
 • Samochodu zastępczego w ubezpieczeniu AC. Zgodnie z umową może on zostać udostępniony na okres np. 3 dni lub dwóch tygodni.
 • Szkód powstałych w związku z niewłaściwym załadowaniem pojazdu. Ubezpieczyciel nie będzie wówczas zobowiązany do wypłaty odszkodowania.

2. Zakres terytorialny

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy często możliwości rozwoju poszukują za granicą. Jeżeli firmowe samochody wyjeżdżają poza Polskę, to za granicą również powinny być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Szczególną uwagę na ten punkt powinni zwrócić przedsiębiorcy, którzy współpracują z kontrahentami na wschodzie Europy. Ukraina, Białoruś czy Rosja – aby w tych krajach ubezpieczyciel zapewnił ochronę przed kradzieżą, często trzeba dopłacić.

3. Suma ubezpieczenia

Ponieważ to maksymalna kwota, jaką wypłaci ubezpieczyciel, należy znać jej wartość. Niekiedy sumę wskazuje klient – dobrym przykładem jest ubezpieczenie NNW. Najczęściej klienci mogą wybrać sumę ubezpieczenia w zakresie od 5000 do 100 000 zł.

Przykład: Pan Janusz świadczy usługi hydrauliczne i codziennie dojeżdża do klientów firmowym samochodem. Zdecydował się na ubezpieczenie NNW kierowcy z maksymalną sumą ubezpieczenia – chce mieć pewność, że po ewentualnym wypadku będzie miał optymalną opiekę.

4. Udziały własne

Ubezpieczenia obowiązkowe są pozbawione udziałów własnych. Inaczej jest jednak w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, a zwłaszcza AC. Udział własny to kwota, o jaką zostanie obniżone odszkodowanie. Warto wiedzieć, że:

 • Udział własny może zostać wyrażony kwotowo lub procentowo.
 • Niektóre firmy ubezpieczeniowe zamieszczają w OWU zapis, zgodnie z którym minimalny udział własny wzrasta, gdy w momencie zdarzenia pojazd prowadził młody kierowca. Młody, czyli np. mający mniej niż 28 lat.
 • Za dodatkową opłatą udział własny można znieść.

5. Zabezpieczenia, jakie musi mieć pojazd

Ten temat pojawia się w przypadku ubezpieczenia AC. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w aucie o wartości przekraczającej 150 tys. zł są istotne i będą obiektem zainteresowania firmy ubezpieczeniowej. Warto sprawdzić, ile zabezpieczeń ubezpieczyciel oczekuje oraz czy montaż dodatkowych rozwiązań antykradzieżowych wpłynie na obniżenie składki ubezpieczeniowej.

Źródła

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł – co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł powinno być kompleksowe – minimalny pakiet składa się z czterech polis, czyli OC, AC, NNW i assistance.
 2. Jeżeli auto zostało zaliczone do środków trwałych przedsiębiorstwa, to istnieje możliwość uwzględnienia w kosztach ubezpieczenia NNW i OC w pełnej wysokości.
 3. W przypadku ubezpieczenia AC zasady są inne – obowiązuje limit 150 tys. zł. Jeżeli wartość auta przekracza ten pułap, w kosztach nie można ująć pełnej składki.
 4. Limitowanie możliwości zaliczenia wydatków ma miejsce w przypadku aut prywatnych używanych do celów firmowych.
 5. Minimalny pakiet ubezpieczeń dla samochodu o wartości powyżej 150 tys. zł składa się z czterech produktów – są to: OC, AC, NNW i assistance.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie samochodu powyżej 150 tys. zł

 1. Czy ubezpieczenia dla samochodów firmowych są droższe niż polisy dla aut użytkowanych jedynie prywatnie?

  Najczęściej tak. Powodem jest intensywność eksploatacji takich pojazdów. Im częściej auto wyjeżdża na drogi, tym wyższe jest ryzyko, że będzie ono uczestniczyć w kolizji lub wypadku. Firmy ubezpieczeniowe odzwierciedlają to ryzyko właśnie w składce ubezpieczeniowej – przedsiębiorcy płacą więcej.
 2. Czy w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych samochodu powyżej 150 tys. zł warto kierować się wysokością składek?

  Jest to najgorsze kryterium, jakie można przyjąć podczas porównywania ofert. Powód jest prosty – niska składka musi z czegoś wynikać. A najczęściej wynika z okrojonej ochrony ubezpieczeniowej, która – po dokładnym wczytaniu się przez przedsiębiorcę w zapisy OWU – może być dla niego nie do przyjęcia.
 3. Czy ubezpieczenia na gruncie przepisów podatkowych są uznawane za wydatki eksploatacyjne?

  Nie – obowiązują różne zasady ujawniania tych wydatków w kosztach. Powinni o tym pamiętać przedsiębiorcy, którzy samodzielnie dbają o swoje rozliczenia z urzędem skarbowym. Jeżeli księgami zajmuje się księgowa lub zostały one przekazane do biura rachunkowego, nie powinny pojawić się błędy w ujęciu tych wydatków.
 4. Kiedy w koszty uzyskania przychodu nie można wrzucić całej składki ubezpieczenia AC czy ubezpieczenia GAP?

  Gdy wartość pojazdu przekracza kwotę 150 tys. zł. Wówczas należy obliczyć kwotę, która będzie mogła zostać wykazana po stronie kosztów. W tym celu należy podzielić limit przez wartość samochodu zgłoszonego do ubezpieczenia. Wynik tego działania należy pomnożyć przez składkę (wartość) ubezpieczenia AC.
Michalina Miotk
[Głosów: 1 Średnia: 5]