Rejestracja samochodu online 2024 – jak zarejestrować auto online?

Kupiłeś samochód, ale nie masz czasu, aby iść do wydziału komunikacji w celu przerejestrowania go? Spełnij ten obowiązek online – bez wychodzenia w domu. Od kilku lat rejestracja samochodu przez internet jest możliwa, ale nie dla każdego. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, co trzeba zrobić, żeby zarejestrować pojazd online.

Od stycznia do końca września 2023 r. zarejestrowano w Polsce ponad 792 tys. samochodów osobowych. Ile z tych rejestracji odbyło się przez internet? Tego statystyki nie pokazują, ale można założyć, że niewiele.

Przyczyną jest przede wszystkim fakt, że nie zawsze można zarejestrować samochód online. Ponadto rejestracja online wcale nie przyspiesza procesu załatwienia formalności. Oczywiście, nie można jej określić nietrafioną usługą – na pewno z możliwości rejestracji przez internet będą zadowoleni kierowcy, którzy nie lubią bezpośrednich kontaktów z urzędami. Sprawdzamy, na czym polega rejestracja samochodu online i jak jej dokonać.

Kiedy można zarejestrować auto przez internet?

Rejestracja samochodu online jest dostępna dla kierowców, którzy spełniają oba warunki:

 • mają aktywny profil zaufany lub aplikację mObywatel (potrzebne do złożenia podpisu elektronicznego),
 • wydział komunikacji, w którym rejestrują samochód, ma elektroniczną skrzynkę podawczą.

Samochód należy zarejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kierowcy. Niestety, ale jeszcze nie wszystkie urzędy dosięgła cyfryzacja i nie wszystkie oferują rejestrację samochodu przez internet w 2024 r.

To, czy urząd przyjmuje elektronicznie wnioski, można sprawdzić:

 • na stronie internetowej urzędu,
 • po zarejestrowaniu i zalogowaniu w serwisie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych: www.esp.pwpw.pl.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu online?

Do zarejestrowania pojazdu online potrzebne są takie same dokumenty, jak do rejestracji w tradycyjny sposób. Listę dokumentów określa art. 72 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Przepis nakazuje przedstawienie:

 • dowodu własności auta (jest nim umowa kupna sprzedaży, faktura VAT, akt darowizny),
 • dowodu rejestracyjnego (jeśli samochód był już wcześniej rejestrowany),
 • zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego (o ile w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o badaniu),
 • świadectwa zgodności WE wraz z oświadczeniem (nie zawsze wymagane).

Jeżeli rejestrowany samochód został sprowadzony z zagranicy, potrzebne są dodatkowo dowód odprawy celnej i potwierdzenie opłacenia akcyzy (lub dokument potwierdzający zwolnienie z akcyzy).

Jak przebiega rejestracja samochodu online w 2024 r.?

Rejestracja samochodu online odbywa się poprzez skrzynkę ePUAP lub przez serwis Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Formularze na obu stronach są różne, ale sprowadzają się do podania tych samych danych i załączenia skanów (zdjęć) tych samych dokumentów.

Pierwszy krok związany z rejestracją samochodu online rozpoczyna się od wybrania serwisu. Jeżeli kierowca chce zarejestrować pojazd przez ePUAP, musi przejść na stronę: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta następnie wybrać okno Motoryzacja i transport -> Rejestracja pojazdu.

Z kolei, jeśli właściciel pojazdu chce go zarejestrować przez serwis PWPW, musi wybrać: https://www.esp.pwpw.pl/, przejść do Menu -> Złóż wniosek, wskazać właściwy urząd i rodzaj wniosku (Rejestracja pojazdów) i wypełnić formularz online.

Patrząc pod kątem komfortu, lepiej złożyć wniosek przez ePUAP, ponieważ w serwisie PWPW należy się wcześniej zarejestrować, a w ePUAP nie ma tego wymogu.

Po sporządzeniu wniosku o rejestrację pojazdu i przesłaniu go do urzędu, kierowcy przyjdzie na maila urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). UPP oznacza, że wniosek trafił na skrzynkę urzędu, a nie to, że pracownik go otworzył i rozpoczął proces rejestracji auta.

Czy warto dokonywać rejestracji samochodu przez internet? I tak, i nie. Na pewno plusem jest wygoda wynikająca z możliwości złożenia wniosku np. wieczorem lub w weekend, kiedy to urzędy nie pracują. Minusem jest z kolei czas przeprocesowania formalności. Przy rejestracji bezpośrednio w wydziale, urzędnik wydaje pozwolenie czasowe od ręki – niemal w chwili przyjęcia wniosku.

Przy rejestracji online wnioski się kolejkują – pracownicy urzędów odbierają je w wolnym czasie, ponieważ nie obowiązują ich w tej kwestii terminy. Dopiero po odebraniu i sprawdzeniu, czy wniosek jest poprawny merytorycznie, urzędnik dokonuje czasowej rejestracji pojazdu i przesyła tymczasowy dowód na wskazany przez kierowcę adres.

Od chwili wydania pozwolenia czasowego, urząd ma 30 dni na wyrobienie stałego dowodu. Status dowodu rejestracyjnego można sprawdzić na stronie: https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/sprawdz-status-dowodu-rejestracyjnego

Podsumowując – rejestracja pojazdu online jest wygodna, ale przez brak uregulowań prawnych dotyczących np. terminu odebrania wniosku przez wydział komunikacji może trwać dłużej niż rejestracja bezpośrednio w urzędzie.

Złożenie wniosku

Złożenie wniosku o rejestrację samochodu w obu serwisach (ePUAP i PWPW) jest intuicyjne. Opiera się na wpisaniu danych:

 • właściciela samochodu (imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania itp. – niektóre z tych danych serwisy zaciągają automatycznie z profilu zaufanego),
 • o rejestrowanym pojeździe (marka, model, rok produkcji, poprzedni numer rejestracyjny pojazdu itp.).

Na tym etapie kierowca może ubiegać się o indywidualne tablice rejestracyjne. Powinien wówczas zaznaczyć właściwe okienko i wprowadzić pożądany wyróżnik.

Dołączenie skanów dokumentów

Nie ma obowiązku dołączania skanów dokumentów. Tzn. dokumenty trzeba przedłożyć w urzędzie, ale można wysłać je tam wraz z tablicami rejestracyjnymi pocztą lub kurierem.

Jeżeli kierowca chce jednak załatwić to przez internet, musi załączyć skany:

 • dowodu własności pojazdu,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • świadectwa zgodności WE (o ile jest wymagane),
 • zaświadczenia o ważnym badaniu technicznym (o ile nie jest wpisane w dowód rejestracyjny),
 • dowodu odprawy celnej i zapłaty akcyzy (o ile pojazd jest sprowadzony z innego kraju).

Wniesienie opłat

W następnym kroku należy zapłacić za rejestrację pojazdu. Nie trzeba już płacić za nalepkę kontrolną i pokrywać opłat ewidencyjnych, dlatego koszt rejestracji w ostatnich latach spadł i wynosi z reguły 160 zł.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2024 r.?

OpłataSamochód używany zarejestrowany w PolsceSamochód używany sprowadzony z zagranicy oraz samochód nowy kupiony w Polsce lub za granicąSamochód zabytkowy
Tablice rejestracyjne zwyczajne80 zł80 zł100 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne1000 zł1000 zł-
Dowód rejestracyjny54 zł54 zł54 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł12,50 zł12,50 zł
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych)160,00 zł160,00 zł180 zł
RAZEM (w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej. z wydaniem pozwolenia czasowego)80 zł--
RAZEM (w przypadku indywidualnych tablic rej.)1080,00 zł1080,00 zł-
Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego66,50 zł--

Od 31 stycznia 2022 r. możliwe jest przerejestrowanie pojazdu bez zmiany tablic. Wcześniej taka opcja była dostępna tylko, jeśli samochód był zarejestrowany poprzednio w tym samym powiecie. Teraz nie obowiązuje żadna rejonizacja. Kierowca, który zdecyduje się na zachowanie starych tablic rejestracyjnych, za rejestrację zapłaci tylko 80 zł. Z drugiej strony – gdy kierowca wystąpi o wydanie tablic z własnych wyróżnikiem, koszt rejestracji wzrośnie do 1 080 zł.

Przykład: Karol, mieszkaniec Szczecina kupił samochód zarejestrowany wcześniej w Zakopanem. Zdecydował o zachowaniu tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela i rejestracja kosztowała go tylko 80 zł.

Podpisanie wniosku

Ostatnim krokiem jest podpisanie wniosku podpisem kwalifikowanym (taki podpis jest płatny i niewiele osób go posiada) lub poprzez profil zaufany. Profil zaufany można szybko i darmowo stworzyć korzystając z bankowości internetowej.

Czym różni się zgłoszenie nabycia od rejestracji pojazdu online?

W internecie można się spotkać z artykułami, które czynności zgłoszenia nabycia pojazdu i rejestracji pojazdu traktują jako synonimy. To błąd! To dwa różne obowiązki nowego właściciela samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce, które obowiązywały do końca 2023 r.

Uwaga! W 2024 r. nie ma już możliwości zgłoszenia nabycia samochodu – auto należy przerejestrować bez względu na jego pochodzenie!

W ubiegłym roku nabywca pojazdu zarejestrowanego w Polsce miał dwie możliwości. Mógł:

 1. W ciągu 30 dni od zakupu (lub otrzymania aktem darowizny, w spadku) zgłosić wyłącznie nabycie pojazdu. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu można było w każdym przypadku złożyć przez internet.
 2. Dokonać rejestracji pojazdu w dowolnym terminie.

W jakim terminie należy zarejestrować auto w 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. każdy nabywca samochodu ma obowiązek jego rejestracji. Nie ma przy tym znaczenia, skąd pochodzi auto (czy zostało kupione w Polsce, sprowadzone z jednego z państw Unii Europejskiej czy też spoza UE). Przepisy przewidują dwa terminy na rejestrację pojazdu:

 • 30 dni,
 • 90 dni, jeśli nabywcą pojazdu jest przedsiębiorca zajmujący się w Polsce handlem pojazdami.

Czy wniosek o rejestrację nadal można złożyć online? Tak. W tej kwestii, w 2024 r. nic się nie zmieniło. Jedyny warunek to nadal taki, że wydział komunikacji, do którego kierowany jest wniosek, musi posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

Za rejestrację pojazdu po terminie (lub całkowity jej brak) można zapłacić grzywnę w wysokości od 500 do nawet 2 000 zł.

Kiedy dealer może zarejestrować auto online?

Od 4 lipca 2021 r. można zarejestrować samochód z pomocą dealera. Zarejestrowanie pojazdu możliwe jest wyłącznie w przypadku kupna nowego auta z salonu, tzn. to uprawienie nie przysługuje np. komisom.

Na czym to dokładnie polega? Kierowca upoważnia pracownika do rejestracji samochodu w jego imieniu. Salony mają dostęp do specjalnego programu, który umożliwia im rejestrację pojazdu przez internet bez względu na to, do którego wydziału komunikacji idzie zgłoszenie.

Choć wniosek o rejestrację pojazdu online składany przez dilera różni się od wniosku składanego przez właściciela, to dla kierowcy jest to bez znaczenia, bo formalnościami zajmuje się sprzedawca.

Podczas rejestracji samochodu online pracownik wybiera, zgodnie z dyspozycją klienta, w jaki sposób ten odbierze dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne – zostaną przesłane na adres salonu, do miejsca zamieszkania właściciela lub będą oczekiwać na osobisty odbiór w urzędzie.

– Rejestracja samochodu przez dealera kosztuje nieco więcej niż podczas rejestracji osobiście, ponieważ należy doliczyć opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Oczywiście można negocjować przejęcie tego niewielkiego kosztu rejestracji przez salon. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż samochodu to dla dealera solidny zastrzyk gotówki, istnieją duże szanse, że się na to zgodzi – wyjaśnia Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń w najtaniejuagenta.pl.

 

Przeczytaj również: Jak przygotować wniosek o rejestrację auta?

Rejestracja samochodu online 2024 – co warto wiedzieć?

 1. Rejestracja samochodu online jest możliwa, o ile wydział Komunikacji, do którego ma trafić wniosek, posiada elektroniczną skrzynkę podawczą.
 2. Przy rejestracji pojazdu przez internet stare tablice rejestracyjne należy wysłać do urzędu pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście.
 3. Rejestracja auta online kosztuje tyle samo, co bezpośrednio w urzędzie, czyli 160 zł w standardowej opcji, 80 zł (jeśli kierowca zachowa dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu) lub 1 080 zł (jeśli kierowca zdecyduje się na tablice z własnym wyróżnikiem).
 4. W 2024 r. za nieprzerejestrowanie auta jego właścicielowi grozi kara w wysokości od 500 do 2000 zł.
 5. Nabywca nowego samochodu z salonu może upoważnić dealera od zarejestrowania samochodu w jego imieniu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu online w 2024 r.

 1. Czy zakup używanego samochodów jest opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  To zależy, czy pojazd został kupiony w komisie, czy od osoby prywatnej. W tym pierwszym przypadku, jeśli komis wystawił fakturę VAT (zwykłą lub VAT-marża) kupujący nie ma obowiązku uiszczania PCC. Natomiast podatek musi zapłacić, jeśli auto odkupił od osoby prywatnej (na podstawie umowy), chyba że wartość samochodu nie przekracza 1 000 zł lub nabyła go na własny użytek osoba z niepełnosprawnością.
 2. Czy samochód należy zarejestrować w miejscu zameldowania?

  Nie. Właściwy wydział komunikacji to urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób właściciel ma potwierdzić, że zamieszkuje w danym miejscu. W niektórych urzędach wystarczy złożyć oświadczenie, a w innych trzeba przedstawić np. umowę najmu mieszkania czy PIT za poprzedni rok.
 3. Czy czasowa rejestracja samochodu jest obowiązkowa?

  Tak i odbywa się ona z urzędu. Kierowca, który składa wniosek o rejestrację pojazdu, najpierw otrzymuje pozwolenie czasowe, a dopiero po 30 dniach stały dowód rejestracyjny. Etapu czasowej rejestracji nie da się formalnie przeskoczyć.
Justyna Czerwińska
[Głosów: 1 Średnia: 5]