Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej? Wzór pdf do pobrania

Jeśli dojdzie do kolizji samochodowej, nie zawsze trzeba wzywać policję i narażać się na stratę czasu oraz pieniędzy na mandat. Jeśli w zdarzeniu nie ucierpieli ludzie, wówczas sprawę można załatwić tylko oświadczeniem sprawcy kolizji. Dowiedz się, jak prawidłowo napisać taki dokument i pobierz gotowy wzór PDF do wydrukowania i wypełnienia.

Zdarzenia drogowe możemy podzielić na dwie grupy: kolizje/stłuczki oraz wypadki. Czym się od siebie różnią?

 • O kolizji/stłuczce mowa wtedy, gdy nie ucierpiały żadne osoby, czyli nie ma rannych ani zabitych, a jedynymi konsekwencjami są straty materialne.
 • Z kolei wypadkiem nazywa się zdarzenie, w którym ucierpiała przynajmniej jedna osoba.

Rozróżnienie kolizji od wypadku jest o tyle ważne, że wiąże się z dalszym postępowaniem. Jeśli bowiem dojdzie do kolizji (np. otarcie lakieru, zniszczenie zderzaka, a nawet poważniejsze uszkodzenie pojazdu, ale bez szkód w ludziach), wówczas nie musi się wzywać policji i można usunąć pojazdy z drogi.

W razie wypadku wezwanie policji jest już obowiązkowe, a pojazdy powinny zostać na swoich miejscach, by ułatwić funkcjonariuszom ustalenie przyczyn zdarzenia.

Czy wzywać policję na miejsce kolizji?

Gdy doszło tylko do kolizji, to wezwanie policjantów nie jest obowiązkowe. Jeśli strony są w stanie porozumieć, czy ustalić kto spowodował kolizję, a kto jest poszkodowanym, wówczas mogą załatwić sprawę między sobą. To rozwiązanie jest na pewno mniej czasochłonne, ponieważ czas na przyjazd funkcjonariuszy czasem może wynieść nawet kilka godzin, dłuższą chwilę potrwają też procedury policyjne. Co więcej, sprawca stłuczki zostanie dodatkowo ukarany mandatem, którego uniknąłby, gdyby porozumiał się z poszkodowanym bez udziału policji.

W przypadku kolizji wezwanie służb może jednak okazać się nieuniknione. Jest tak, jeśli istnieje podejrzenie, że któryś z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub występują problemy z dokumentami, np. jeden z kierujących ich nie ma bądź straciły one ważność.

Co zrobić, gdy doszło do kolizji drogowej?

Jeśli nie ma rannych ani ofiar, a samochody nadają się do jazdy, wówczas uczestnicy stłuczki powinni zjechać z drogi i udać się w miejsce, gdzie spokojnie ustalą plan dalszego działania. Może to być pobliski parking lub inna lokalizacja, gdzie będzie można bezpiecznie zatrzymać pojazdy i porozmawiać. Klaksony i oczy gapiów nie pomagają bowiem w rozładowaniu nerwowej sytuacji, więc lepiej wybrać w miarę ustronne miejsce.

Gdy podejmie się decyzję o przeparkowaniu pojazdów, wówczas warto zrobić zdjęcie lub zapisać numer rejestracyjny drugiego pojazdu. Może się to przydać, jeśli w trakcie przejazdu na parking jeden z uczestników zdarzenia rozmyśli się i… spróbuje uciec.

Kolejnym krokiem jest ustalenie kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym w kolizji. Jeśli strony nie mają co do tego wątpliwości, czyli jedna z nich przyznaje się do winy, wówczas można przystąpić do spisywania oświadczenia sprawcy kolizji drogowej.

Najlepiej wzór takiego oświadczenia mieć zawsze w samochodzie. Dzięki temu szybko i bez wątpliwości wypełni się wszystkie niezbędne rubryki.

Gotowe oświadczenie w .pdf możesz pobrać tutaj:

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – wzór pisma, gotowy dokument PDF

Dzięki oświadczeniu sprawcy kolizji ma się jasność, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Poza tym, to właśnie na podstawie dokumentu oświadczenia poszkodowany może zgłosić się do ubezpieczyciela winowajcy i z jego polisy OC zlikwidować szkodę.

Co powinno znaleźć się w oświadczeniu o kolizji drogowej?

Co zrobić, gdy nie masz gotowego formularza do wypełnienia? Spokojnie, nic strasznego się nie dzieje, ponieważ oświadczenie można napisać na zwykłej kartce papieru. Należy jednak pamiętać, że powinno być ono prawidłowo skonstruowane.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać:

 • Dane osobowe uczestników kolizji – należy jasno zaznaczyć, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym, np.:

Sprawca kolizji: Jan Kowalski.

Poszkodowana: Maria Nowak.

Przy każdej z tych osób powinny znaleźć się także dane: adres zamieszkania/korespondencyjny, seria i nr dowodu osobistego, kategoria, nr oraz seria prawa jazdy.

 • Dane pojazdów, które brały udział w kolizji (marka i model, numer rejestracyjny oraz informacje o właścicielach, które podane są w dowodzie rejestracyjnym);
 • Dane polisy OC pojazdu sprawcy (nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, nr polisy OC i okres jej ważności).

Jaką treść powinno mieć oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Na początku powinno znaleźć się jasne i wyraźne oświadczenie sprawcy stłuczki, które nie pozostawi wątpliwości, że to on jest winny kolizji. Takie oświadczenie można zacząć od:

„Ja Jan Kowalski spowodowałem kolizję…”

Dalsza część oświadczenia powinna zawierać datę i miejsce stłuczki, a także dokładny opis sytuacji.

Np. „Jan Kowalski wyjeżdżał z ul. Kwiatowej i nie udzielił pierwszeństwa pojazdowi Marii Nowak, która jechała ulicą Działkowców”.

Następnie należy napisać jak doszło do szkody i co zostało uszkodzone,

np. „Samochód Jana Kowalskiego uderzył w prawy bok samochodu Marii Nowak, powodując w jej samochodzie uszkodzenie przednich drzwi od strony pasażera, a także prawej przedniej felgi. Z kolei pojazd Jana Kowalskiego ma rozbitą prawą przednią lampę”.

Warto również naszkicować, jak wygląda cała sytuacja, a także opisać, czy z powodu stłuczki nie ucierpiały jakieś inne rzeczy, np. znajdujący się w samochodzie laptop, okulary, czy aparat fotograficzny.

Należy także zrobić zdjęcia uszkodzonych pojazdów, które mogą przydać się jako dowód w dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela.

Jeśli na miejscu są jacyś świadkowie (pasażerowie lub osoby postronne), to w oświadczeniu również warto wpisać ich dane, wraz z ich podpisami.

Uwaga! Pamiętaj, że na końcu oświadczenia musi się znaleźć czytelny podpis przede wszystkim osoby, która spowodowała stłuczkę, ale także poszkodowanego!

Co zrobić z oświadczeniem o kolizji drogowej?

Gdy już masz oświadczenie, które jasno wskazuje winowajcę kolizji, wówczas skontaktuj się z jego towarzystwem ubezpieczeniowym (nazwę i numer polisy masz oczywiście w dokumencie oświadczenia). Większość ubezpieczycieli udostępnia jednak na swoich stronach internetowych gotowe formularze zgłoszenia szkody, które dokładnie przeprowadzą poszkodowanego przez całą procedurę, która pozzwoli mu ubiegać się o odszkodowanie.

Inną opcją jest skorzystanie z BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkody. To rozwiązanie, które może znajdować się w polisie OC poszkodowanego. Jeśli poszkodowany będzie miał możliwość skorzystania z BLS, wówczas to jego ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie, a następnie rozliczy się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy.

A może załatwić sprawę na miejscu?

Przy niewielkich stłuczkach istnieje możliwość tzw. dogadania się. Jeśli np. doszło do niewielkiego otarcia, a sprawca kolizji ma kilka samochodów, może się obawiać, że z tego powodu zostaną mu podniesione składki. Wówczas może spróbować przekonać poszkodowanego do załatwienia sprawy bez informowania towarzystwa ubezpieczeniowego.

W takiej sytuacji poszkodowany i sprawca muszą porozumieć się co do sumy odszkodowania, jaką winny kolizji będzie musiał wypłacić drugiemu kierowcy. To rozwiązanie czasem okazuje się opłacalne przy niewielkich uszkodzeniach, gdy zapłacenie z własnej kieszeni będzie tańsze niż podniesienie składki na kilka pojazdów.

Jeśli stronom udało się porozumieć w tej sprawie, wówczas również należy spisać oświadczenie. Tym razem będzie ono zawierało informację o przekazaniu określonej sumy pieniędzy w ramach zadośćuczynienia za spowodowaną szkodę. Powinna tam się również znaleźć informacja, że w związku z przekazaną sumą, poszkodowany zrzeka się wszelkich roszczeń wobec winowajcy.

Porozumienie powinien podpisać zarówno sprawca, jak i poszkodowany. Jest to bardzo ważne. Brak takiego oświadczenia lub podpisów uczestników kolizji naraża sprawcę na spore ryzyko.

Osoba, która otrzymała rekompensatę, może na przykład stwierdzić po fakcie, że nie przekazano jej żadnych pieniędzy, a sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Może także dokładniej zbadać powstałe szkody i uznać, że otrzymana kwota jest nieadekwatna do powstałych uszkodzeń.

Likwidacja szkody za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego jest więc znacznie pewniejszym rozwiązaniem.

Bibliografia:

• Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, czy policyjna notatka? – https://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/charakterystyka-wykroczen/733124,Oswiadczenie-sprawcy-kolizji-drogowej-czy-policyjna-notatka.html,
• Kolizja? Czy wypadek? – Jak ocenić zdarzenie? – https://dlakierowcow.policja.pl/dk/wydarzenia/197075,Kolizja-Czy-wypadek-jak-ocenic-zdarzenie-drogowe.html,
• Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf,

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – Podsumowanie

 • Wypadek to zdarzenie drogowe, w którym są ranni lub ofiary śmiertelne. Z kolei stłuczka (kolizja) to zdarzenie, w którym ucierpiały tylko pojazdy i nie ma szkód w ludziach.
 • W razie wypadku należy wezwać policję i nie wolno ruszać samochodów z miejsca. W przypadku kolizji wzywanie służb nie jest konieczne, a samochody można przemieścić np. na pobliski parking.
 • Jeśli strony porozumieją się w kwestii tego, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym w kolizji, wówczas mogą spisać oświadczenie sprawcy. W innym wypadku sprawę musi rozstrzygnąć policja.
 • W oświadczeniu musi być jasno zaznaczone kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Poza tym musi ono zawierać dane kierowców, samochodów, właścicieli pojazdów, dane polisy OC oraz podpisy obu stron.
 • W oświadczeniu należy również dokładnie opisać przebieg kolizji oraz szkody pojazdów. Przydatny będzie też rysunek, zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz dane świadków.
 • Oświadczenie kolizji jest podstawą do ubiegania się o pokrycie kosztów naprawy pojazdu z polisy OC sprawcy stłuczki.

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania o oświadczenie sprawcy kolizji drogowej:

 1. Czy zawsze po kolizji trzeba wezwać policję?

  Jeśli w zdarzeniu nie ucierpiały żadne osoby (nie ma rannych ani zabitych), nie ma obowiązku wzywania policji. Wówczas obie strony biorące udział w stłuczce mogą porozumieć się między sobą bez udziału służb i spisać oświadczenie sprawcy kolizji.
 2. Kiedy policja jest niezbędna na miejscu zdarzenia?

  Zawsze wtedy, gdy są ranni lub zabici. Wówczas nie można również przemieszczać pojazdów, które brały udział w zdarzeniu. Należy z tym poczekać do przybycia służb. Wezwanie policji jest też konieczne, jeśli kierowcy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii tego, kto jest sprawcą kolizji. Jeśli natomiast, uczestnicy kolizji drogowej są zgodni co do okoliczności zdarzenia, wezwanie policji na miejsce nie jest konieczne.
 3. Co powinno się znaleźć w oświadczeniu sprawcy kolizji?

  Przede wszystkim musi być z nim zawarte jasne i czytelne oświadczenie jednego z kierowców, że to on spowodował kolizje. Należy także dokładnie miejsce oraz przebieg zdarzenia. Potrzebne są także dane pojazdów, ich kierujących, właścicieli oraz, co bardzo ważne, dane polisy sprawcy. Oświadczenie zawsze muszą podpisać obie strony biorące udział w stłuczce.
 4. W jaki sposób można sprawdzić, czy sprawca kolizji ma ważne ubezpieczenie OC?

  Aby to zrobić zdalnie, można skorzystać z bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), dostępnej na stronie www.ufg.pl. W tym celu należy przejść do zakładki "Baza OC i AC" i następnie wybrać opcję "Identyfikacja umowy OC na dzień". Następnie wprowadzamy numer rejestracyjny lub VIN, wybieramy datę i kraj, wpisujemy ciąg znaków weryfikacyjnych z ramki i klikamy na "Dalej". Dzięki temu możemy sprawdzić ważność ubezpieczenia OC sprawcy na dzień przeprowadzenia wyszukiwania.
 5. Jak dużą kwotę odszkodowania można otrzymać z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia?

  Odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy jest zależne od stopnia powagi szkód. Wypłacana rekompensata finansowa powinna pokryć koszty naprawy pojazdu oraz leczenia poszkodowanych. Maksymalne limity odszkodowania są określone przez przepisy prawne. Dla szkód rzeczowych wynoszą 1,05 mln euro, a dla szkód osobowych to 5,21 mln euro.
 6. Jaki jest okres na zgłoszenie szkody z ubezpieczenia OC sprawcy?

  Należy jak najszybciej powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy. Dzięki temu czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania zostanie skrócony. W przypadku kolizji drogowej maksymalny czas na zawiadomienie ubezpieczyciela wynosi 3 lata, a wypadku 20 lat. Po upływie tych terminów, roszczenie ulega przedawnieniu.
Ilona Walczak
[Głosów: 1 Średnia: 5]