Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu w 2024 r.?

Rejestracja pojazdu to prosta formalność, jednak zdarza się, że kierowcy zostają odesłani z urzędu z przysłowiowym kwitkiem. Powodem jest najczęściej brak któregoś z dokumentów, który jest niezbędny przy rejestracji. Aby uniknąć konieczności dwukrotnej wizyty w urzędzie, zapoznaj się z artykułem, z którego dowiesz, jakie dokumenty do rejestracji samochodu zabrać ze sobą do wydziału komunikacji.

Podstawowe dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu w 2024 r.

Kupując lub otrzymując samochód w ramach darowizny w 2024 roku, właściciel ma obowiązek zarejestrować go na swoje dane w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni (90 dni przedsiębiorcy zajmujący się handlem pojazdami w Polsce).

W urzędach, które przystąpiły do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca (ESP PiK) można to zrobić przez internet. Na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.esp.pwpw.pl) znajduje się wyszukiwarka Wydziałów Komunikacji należących do systemu (trzeba założyć konto, zalogować się, wybrać z menu “Złóż wniosek”, określić województwo i sprawdzić, czy szukany urząd wyświetli się na liście).

W sieci jest wiele artykułów, z których wynika, że każdy samochód można zarejestrować  online. To nieprawda. Przez internet można zgłosić zbycie każdego pojazdu lub nabycie auta zakupionego przed 1.01.2024 r. A zgłoszenie nabycia samochodu to co innego niż zarejestrowanie.

W tej chwili samochód przez internet mogą zarejestrować tylko kierowcy przynależący do tych wydziałów komunikacji, które mają włączoną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca (ESP PiK) – wyjaśnia Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Lista dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu nieco się różni w zależności od rodzaju pojazdu (nowy, używany, sprowadzony z zagranicy, zabytkowy, bez tablic rejestracyjnych itp.). 

Jednakże w każdym przypadku właściciel (współwłaściciele) muszą mieć:

 • dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości),
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny),
 • polisę OC – w niektórych urzędach wystarczy okazać ją przed odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego. Urzędnik, ważność obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu może także sprawdzić w bazie CEPiK lub na stronie UFG),
 • wypełniony wniosek o rejestrację.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu nowego?

W przypadku samochodów nowych, dokumentem, który potwierdzi prawo własności, jest faktura. 

Oprócz faktury, dowodu osobistego i wypełnionego wniosku o rejestrację należy w przedstawić w urzędzie wyciąg ze świadectwa homologacji.

Warto wiedzieć:

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, która miała miejsce 4 czerwca 2021 r., przedstawiciele salonów samochodowych są uprawnieni do rejestracji sprzedanego samochodu, jeśli właściciel pojazdu ich do tego upoważni. Rejestracja odbywa się przez internet, a nabywca auta decyduje, w jaki sposób zostaną przekazane dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. Można je odebrać bezpośrednio z wydziału komunikacji lub poprosić o przesłanie pocztą na wskazany adres (na koszt właściciela).

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji samochodu używanego kupionego w Polsce?

Kupiłeś auto od osoby fizycznej na podstawie umowy sprzedaży? Przed przerejestrowaniem używanego samochodu, który został kupiony w Polsce, zapłać podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Transakcje są zwolnione z PCC, gdy wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1 000 zł lub gdy kupiła go na własny użytek osoba z niepełnosprawnością (osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu). 

Potwierdzenie zapłacenia PCC jest jednym z dokumentów, które trzeba przedstawić w wydziale komunikacji. Ponadto należy okazać:

 • dowód tożsamości,
 • umowę kupna-sprzedaży,
 • wniosek o przerejestrowanie samochodu,
 • dowód rejestracyjny i/lub potwierdzenie ważności badań technicznych,
 • tablice rejestracyjne.

W 2024 r. rejestracja samochodu osobowego kosztuje standardowo 160 zł (w poprzednich latach zniesiono opłaty za kartę pojazdu, nalepkę kontrolną i opłatę ewidencyjną). W przypadku, gdy właściciel złoży wniosek o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych (tj. z własnym napisem), koszt wzrośnie do 1 080 zł.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji auta z zagranicy?

Do zarejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy potrzebne jest więcej dokumentów niż do rejestracji pojazdu zakupionego w Polsce. Należy przygotować:

 • dowód własności samochodu (podobnie jak w przypadku samochodu kupionego w Polsce może to być np. faktura, umowa kupna-sprzedaży itd.),
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku (wzór oświadczenia znajduje się w internecie lub można je otrzymać w urzędzie),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (wymagane w niektórych przypadkach),
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy lub potwierdzenie zwolnienia z akcyzy.

Oczywiście trzeba mieć także dowód tożsamości, ubezpieczenie OC oraz wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu. 

Jak zarejestrować samochód bez tablic rejestracyjnych?

Samochód bez tablic rejestracyjnych w żadnym wypadku nie może poruszać się po drodze. W przypadku sprowadzenia takiego pojazdu z zagranicy trzeba przewieźć go do kraju na lawecie. 

Rejestracje pojazdów bez tablic rejestracyjnych nie są ewenementem w wydziałach komunikacji, dlatego urzędnicy nie są nimi zaskoczeni. Właściciel samochodu, oprócz standardowych dokumentów, powinien przedstawić oświadczenie, że pojazd został zakupiony bez oznaczeń. Wzór takiego oświadczenia jest dostępny w urzędzie.

Rejestracja pojazdu zabytkowego – dokumenty

Oprócz typowych dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu (wypełnionego wniosku, dowodu tożsamości i dowodu własności), trzeba okazać w urzędzie dokumenty potwierdzające zabytkowość pojazdu. Są nimi:

 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • decyzja w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków.

Decyzję o wpisie pojazdu do rejestru zabytków oraz ujęciu w wojewódzkiej ewidencji zabytków wydaje właściwy wojewódzki konserwator zabytków. W przypadku samochodów zabytkowych kierowca nie ma możliwości wybrania indywidualnych tablic rejestracyjnych.

Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu złożonego samodzielnie

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w Polsce można legalnie poruszać się samochodem zmontowanym samodzielnie. Oczywiście nie każdym, ponieważ auto musi spełnić wiele wymogów, co wiąże się z koniecznością przejścia skomplikowanych formalności. Z tych i innych względów mało kto porywa się na skonstruowanie własnego auta i późniejszą jego rejestrację, niemniej taka możliwość istnieje. Przepisy prawa, samochód wykonany samodzielnie, określają jako pojazd marki Sam.

Aby zarejestrować samochód marki Sam, należy okazać następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • wniosek o rejestrację,
 • umowę OC,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • świadectwo homologacji, 
 • oświadczenie o tym, że części użyte w konstrukcji pojazdu są własnością osoby rejestrującej.

W praktyce rejestrację samodzielnie złożonych samochodów zdarzają się bardzo rzadko. Majsterkowiczów blokują przede wszystkim formalności z uzyskaniem homologacji. 

Rejestracja samochodu online w 2024 r. – jakie dokumenty?

Aby móc zarejestrować samochód online, właściwy wydział komunikacji (ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu) musi mieć aktywną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca (ESP PiK). Właściciel samochodu (osoba rejestrująca) powinien za to posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany – potrzebne do podpisania wniosku.

Przy rejestracji samochodu przez internet wymagane są dokładnie te same dokumenty, co przy rejestracji w urzędzie. Skany dokumentów należy załączyć do wniosku. 

Za rejestrację można zapłacić podczas składania wniosku. Nie trzeba znać numeru rachunku – system automatycznie zaksięguje opłatę.

Jak zarejestrować samochód poprzez pośrednika?

Właściciel samochodu, który nie może przyjść do wydziału komunikacji osobiście, może wydelegować pełnomocnika (pośrednika), który w jego imieniu zarejestruje pojazd.

Pośrednikiem może zostać każda osoba pełnoletnia lub wyspecjalizowana w takich usługach firma. Wtedy, wraz z innymi dokumentami wymaganymi do rejestracji samochodu, trzeba przekazać pełnomocnikowi upoważnienie. Koszt pełnomocnictwa to 17 zł. Opłata nie dotyczy jednak członków najbliższej rodziny.

Z punktu widzenia prawa nie ma znaczenia, czy właściciel wysyła w swoim imieniu zawodowego pośrednika, czy bliską osobę, która grzecznościowo zgodziła się na pełnomocnictwo. Obie takie osoby, jeśli będą posiadały upoważnienie od właściciela, mogą zarejestrować samochód.

Przykład: Robert kupił używany samochód, ale nie może iść do wydziału komunikacji, ponieważ przebywa chwilowo za granicą. Jego urząd nie obsługuje także rejestracji przez internet. Robert znalazł w sieci pośrednika: zapłacił mu umówioną kwotę za pośrednictwo i 17 zł opłaty skarbowej, przesłał pocztą dokumenty konieczne do rejestracji samochodu plus upoważnienie do działania w jego imieniu. Pełnomocnik w tej sytuacji może bez problemu przerejestrował samochód w wydziale komunikacji na dane Roberta. 

Gdzie kupić najtańsze OC na samochód w 2024 r.? 

Polisa OC to jeden z dokumentów wymaganych przy rejestracji samochodu. W niektórych urzędach nie trzeba jej okazywać, ale nie zmienia to faktu, że trzeba posiadać OC ważne najpóźniej w dniu rejestracji.

Zakres ubezpieczenia regulują przepisy, w związku z tym firmy nie mogą go zawężać ani poszerzać. Inaczej mówiąc – polisy od wszystkich towarzystw chronią w ten sam sposób, bez względu na to ile kosztują. Dlatego przy wyborze OC najlepiej kierować się wyłącznie ceną. A te potrafią różnić się nawet o kilkaset złotych. Zanim podpiszesz umowę w pierwszym losowym towarzystwie, sprawdź w porównywarce, ile za to samo ubezpieczenie chcą inne firmy. Nasz kalkulator nie tylko pozwala znaleźć najtańsze OC, ale i od razu dokonać zakupu.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Ile kosztuje OC dla 48-latka z Jeleniej Góry?
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
497,00 zł*
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
546,00 zł*
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
579,16 zł*
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
645,00 zł*
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
702,00 zł*
Ile kosztuje OC dla 48-latka z Jeleniej Góry?
Uniqa
497,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
546,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
579,16 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
645,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW
Wiener
702,00 zł*
OC
AC
Assistance
NNW

* Kalkulacja z 23.01.2024 r. na: Opel Corsa 1.0, 2008 r, właściciel: 48-letni mężczyzna z Jeleniej Góry

Przy zakupie obowiązkowego OC warto także rozważyć pakiet polis. Często OC w pakiecie z inną polisą (autocasco, NNW czy assistance) jest niewiele droższe lub nawet tańsze. Widzimy to zresztą w przykładzie powyżej – samo OC w Balcia kosztuje przykładowego kierowcę 546 zł. Jeśli porówna on ceny u innych ubezpieczycieli, znajdzie OC + Assistance w Uniqa za 497 zł. Dzięki porównaniu ofert zaoszczędzi on ponad 200 zł – tyle wynosi różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą ofertą ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Dokumentami, które są zawsze wymagane przy rejestracji samochodu są: wypełniony wniosek o rejestrację, polisa OC, dowód własności auta i dowód tożsamości rejestrującego. W przypadku przerejestrowania pojazdu używanego konieczny jest jeszcze dowód rejestracyjny. Lista pozostałych dokumentów różni się, w zależności od tego, jaki dokładnie samochód jest rejestrowany.
 2. Zgłoszenie nabycia samochodu i zarejestrowanie samochodu to dwie różne czynności. W tej chwili przez internet można jeszcze zgłosić nabycie pojazdu kupionego w Polsce przed 01.01.2024 r. Jeśli auto zostało nabyte w tym dniu lub później, należy je przerejestrować w ciągu 30 dni.
 3. Rejestracja online jest możliwa tylko wtedy, gdy wydział komunikacji obsługuje elektroniczną skrzynkę podawczą Pojazd i Kierowca (ESP PiK).
 4. Właściciel samochodu może zarejestrować auto przez pośrednika. Może nim być dowolna, pełnoletnia osoba lub firma, która świadczy usługę rejestracji. Koszt pełnomocnictwa dla osób spoza najbliższej rodziny to 17 zł.
 5. Przy wyborze OC należy kierować się wyłącznie ceną. Wszystkie polisy są takie same, jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia i sumę gwarancyjną. Podpisując umowę z najtańszym ubezpieczycielem, otrzymujesz taką samą ochronę jak w firmie, która jest droższa.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu

 1. Czy można zachować stary numer rejestracyjny samochodu?

  Tak. Kiedyś taka możliwość była tylko wtedy, jeśli auto było zarejestrowane w tym samym powiecie. Od 2022 można zachować numery każdego samochodu zarejestrowanego wcześniej w dowolnym miejscu w Polsce. Obniży to koszt rejestracji do 80 zł lub 66,50 zł - jeżeli nie ma konieczności wydawania pozwolenia czasowego.
 2. Kiedy przy zakupie samochodu z zagranicy płaci się cło, a kiedy akcyzę?

  Akcyza to podatek należny (o ile parametry samochodu nie zwalniają z niego) za samochód sprowadzony z innego kraju UE. Natomiast cło płaci się, oprócz akcyzy, za pojazdy spoza wspólnoty. Np. za pojazd kupiony w Niemczech trzeba zapłacić samą akcyzę, ale za sprowadzony z USA - akcyzę i cło.
 3. Czy samochód trzeba zarejestrować w miejscu zameldowania?

  Nie. Rejestruje się go w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Urzędnik może wymagać dokumentu poświadczającego, że właściciel rzeczywiście tam przebywa np. umowę najmu mieszkania, potwierdzenie rozliczania PIT w danej miejscowości itp.
Ilona Walczak
[Głosów: 1 Średnia: 5]