Justyna Czerwińska

Justyna Czerwińska | 30 marca 2023

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

scrolldown rejestracja pojazdu

Rejestracja pojazdu to prosta formalność, jednak zdarza się, że kierowcy zostają odesłani z urzędu z przysłowiowym kwitkiem. Powodem jest najczęściej brak któregoś z dokumentów, który jest niezbędny przy rejestracji. Aby uniknąć konieczności dwukrotnej wizyty w urzędzie, zapoznaj się z artykułem, z którego dowiesz, jakie dokumenty do rejestracji samochodu zabrać ze sobą do Wydziału Komunikacji.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Dokumentami, które są zawsze wymagane przy rejestracji samochodu są: wypełniony wniosek o rejestrację, polisa OC, dowód własności auta i dowód tożsamości rejestrującego. W przypadku przerejestrowania pojazdu używanego konieczny jest jeszcze dowód rejestracyjny. Lista pozostałych dokumentów różni się, w zależności od tego, jaki dokładnie samochód jest rejestrowany.
 2. Zgłoszenie nabycia samochodu i zarejestrowanie samochodu to dwie różne czynności. W tej chwili przez internet można zgłosić nabycie każdego pojazdu, natomiast zarejestrować tylko w sytuacji, kiedy Wydział Komunikacji właściciela obsługuje Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca (ESP PiK).
 3. Właściciel samochodu może zarejestrować auto przez pośrednika. Może nim być dowolna, pełnoletnia osoba lub firma, która świadczy usługę rejestracji. Koszt pełnomocnictwa to 17 zł.
 4. Przy wyborze OC należy kierować się wyłącznie ceną. Wszystkie polisy są takie same, jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia i sumę ubezpieczeniową. Podpisując umowę z najtańszym ubezpieczycielem, otrzymuje się taką samą ochroną jak w firmie, która jest droższa.

Podstawowe dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu

Kupując lub otrzymując samochód w ramach darowizny, właściciel ma obowiązek zarejestrować go na swoje dane w Wydziale Komunikacji. W urzędach, które przystąpiły do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca (ESP PiK) można to zrobić przez internet. Na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.esp.pwpw.pl) znajduje się wyszukiwarka Wydziałów Komunikacji należących do systemu (trzeba założyć konto, zalogować się, wybrać z menu “Złóż wniosek”, określić województwo i sprawdzić, czy szukany urząd wyświetli się na liście).

W sieci jest wiele artykułów, z których wynika, że każdy samochód można zarejestrować  online. To nieprawda. Przez internet można zgłosić zbycie lub nabycie każdego pojazdu. A zgłoszenie nabycia samochodu to co innego niż zarejestrowanie. W tej chwili samochód przez internet mogą zarejestrować tylko kierowcy przynależący do tych Wydziałów Komunikacji, które mają włączoną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca (ESP PiK) – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Lista dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu nieco się różni w zależności od rodzaju pojazdu (nowy, używany, sprowadzony z zagranicy, zabytkowy, bez tablic rejestracyjnych itp.). 

Jednakże w każdym przypadku właściciel (współwłaściciele) muszą mieć:

 • dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości),
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży, akt darowizny),
 • polisę OC,
 • wypełniony wniosek o rejestrację.

 Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu nowego?

W przypadku samochodów nowych, dokumentem, który potwierdzi prawo własności, jest faktura. 

Oprócz faktury, dowodu osobistego, ważnego ubezpieczenia i wypełnionego wniosku o rejestrację należy w przedstawić w urzędzie wyciąg ze świadectwa homologacji.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, która miała miejsce 4 czerwca 2021 r., przedstawiciele salonów samochodowych są uprawnieni do rejestracji sprzedanego samochodu, jeśli właściciel pojazdu ich do tego upoważni. Rejestracja odbywa się przez internet, a nabywca auta decyduje, w jaki sposób zostaną przekazane dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. Można je odebrać bezpośrednio z Wydziału Komunikacji lub poprosić o przesłanie pocztą na wskazany adres (na koszt właściciela).

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji samochodu używanego kupionego w Polsce?

Przed przerejestrowaniem używanego samochodu, który został kupiony w Polsce, kierowca powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Transakcje są zwolnione z PCC, gdy wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1 000 zł lub gdy kupiła go na własny użytek osoba z niepełnosprawnością (osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu). 

Potwierdzenie zapłacenia PCC jest jednym z dokumentów, które trzeba przedstawić w Wydziale Komunikacji. Ponadto należy okazać:

 • dowód tożsamości,
 • umowę kupna-sprzedaży,
 • wniosek o przerejestrowanie samochodu,
 • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • tablice rejestracyjne (trzeba je wcześniej odkręcić),
 • ubezpieczenie OC.

W 2023 r. rejestracja samochodu osobowego kosztuje standardowo 161,50 zł (zniesiono opłaty za kartę pojazdu i nalepkę kontrolną). W przypadku, gdy właściciel złoży wniosek o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych (tj. z własnym napisem), koszt wzrośnie do 1 081,50 zł.

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji auta z zagranicy?

Do zarejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy potrzebne jest więcej dokumentów niż do rejestracji pojazdu zakupionego w Polsce. Wśród nich należy przygotować:

 • dowód własności samochodu (podobnie jak w przypadku samochodu kupionego w Polsce może to być np. faktura, umowa kupna-sprzedaży itd.),
 • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku (wzór oświadczenia znajduje się w internecie lub można je otrzymać w urzędzie),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (wymagane w niektórych przypadkach),
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy lub potwierdzenie zwolnienia z akcyzy.

Oczywiście trzeba mieć także dowód tożsamości, ubezpieczenie OC oraz wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu. 

Jak zarejestrować samochód bez tablic rejestracyjnych?

Samochód bez tablic rejestracyjnych w żadnym wypadku nie może poruszać się po drodze. W przypadku sprowadzenia takiego pojazdu z zagranicy trzeba przewieźć go do kraju na lawecie. 

Rejestracje pojazdów bez tablic rejestracyjnych nie są ewenementem w Wydziałach Komunikacji, dlatego urzędnicy nie są nimi zaskoczeni. Właściciel samochodu, oprócz standardowych dokumentów, musi przedstawić oświadczenie, że pojazd został zakupiony bez oznaczeń. Wzór takiego oświadczenia powinien być dostępny w urzędzie.

Rejestracja pojazdu zabytkowego – dokumenty

Oprócz typowych dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu (wypełnionego wniosku, polisy OC, dowodu tożsamości i dowodu własności), trzeba okazać w urzędzie dokumenty potwierdzające zabytkowość pojazdu. Są nimi:

 • zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • decyzja w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków.

Decyzję o wpisie pojazdu do rejestru zabytków oraz ujęciu w wojewódzkiej ewidencji zabytków wydaje właściwy wojewódzki konserwator zabytków. W przypadku samochodów zabytkowych kierowca nie ma możliwości wybrania indywidualnych tablic rejestracyjnych.

Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu złożonego samodzielnie

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale w Polsce można legalnie poruszać się samochodem zmontowanym samodzielnie. Oczywiście nie każdym, ponieważ auto musi spełnić wiele wymogów, co wiąże się z koniecznością przejścia wielu skomplikowanych formalności. Z tych i innych względów mało kto porywa się na skonstruowanie własnego auta i późniejszą jego rejestrację, niemniej taka możliwość istnieje. Przepisy prawa na samochód, który wykonano samodzielnie, mówią pojazd marki Sam.

Aby zarejestrować samochód marki Sam, należy okazać następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • wniosek o rejestrację,
 • umowę polisy OC,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • świadectwo homologacji, 
 • oświadczenie o tym, że części użyte w konstrukcji pojazdu są własnością osoby rejestrującej.

W praktyce rejestrację samodzielnie złożonych samochodów zdarzają się bardzo rzadko. Majsterkowiczów blokują przede wszystkim formalności z uzyskaniem homologacji. 

Rejestracja samochodu online – jakie dokumenty?

Aby móc zarejestrować samochód online, właściwy Wydział Komunikacji (ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu) musi mieć aktywną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Pojazd i Kierowca (ESP PiK). Właściciel samochodu (osoba rejestrująca) powinien za to posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany – potrzebne do podpisania wniosku.

Przy rejestracji samochodu przez internet wymagane są dokładnie te same dokumenty, co przy rejestracji w urzędzie. Skany dokumentów należy załączyć do wniosku. 

Za rejestrację można zapłacić podczas składania wniosku. Nie trzeba znać numeru rachunku – system automatycznie zaksięguje opłatę.

Jak zarejestrować samochód poprzez pośrednika?

Właściciel samochodu, który nie może przyjść do Wydziału Komunikacji osobiście, może wydelegować pełnomocnika (pośrednika), który w jego imieniu zarejestruje pojazd. Pośrednikiem może zostać każda osoba pełnoletnia lub wyspecjalizowana w takich usługach firma. Wtedy, wraz z innymi dokumentami wymaganymi do rejestracji samochodu, trzeba przekazać pełnomocnikowi upoważnienie. Koszt pełnomocnictwa to 17 zł.

Z punktu widzenia prawa nie ma znaczenia, czy właściciel wysyła w swoim imieniu zawodowego pośrednika, czy bliską osobę, która grzecznościowo zgodziła się na pełnomocnictwo. Obie takie osoby, jeśli będą posiadały upoważnienie od właściciela, mogą zarejestrować samochód.

Przykład: Robert kupił używany samochód, ale nie może iść do Wydziału Komunikacji, ponieważ przebywa chwilowo za granicą. Jego urząd nie obsługuje także rejestracji przez internet. Robert znalazł w sieci pośrednika: zapłacił mu umówioną kwotę za pośrednictwo i 17 zł opłaty skarbowej, przesłał pocztą dokumenty konieczne do rejestracji samochodu plus upoważnienie do działania w jego imieniu. Pełnomocnik w tej sytuacji może bez problemu przerejestrować samochód w Wydziale Komunikacji na dane Roberta. 

Gdzie kupić najtańsze OC na samochód? 

Polisa OC jest to jeden z dokumentów wymaganych przy rejestracji samochodu. W niektórych urzędach nie trzeba jej okazywać, ale nie zmienia to faktu, że trzeba posiadać OC ważne najpóźniej od dnia rejestracji.

Zakres ubezpieczenia regulują przepisy, w związku z tym firmy nie mogą go zawężać ani poszerzać. Inaczej mówiąc – polisy od wszystkich towarzystw chronią w ten sam sposób, bez względu na to ile kosztują. Dlatego przy wyborze OC należy kierować się wyłącznie ceną. A te potrafią różnić się nawet o kilkaset złotych, więc zanim podpisze się umowę w pierwszym losowym towarzystwie, opłaca się sprawdzić w porównywarce, ile za to samo ubezpieczenie chcą inne firmy. Kalkulator nie tylko pozwala znaleźć najtańsze OC, ale i od razu dokonać zakupu.

Ubezpieczyciel Zakres ubezpieczenia Cena roczna
OC AC Assistance NNW
Ile kosztuje OC dla 48-latka z Sanoka?
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
335,00 zł* rata od 0 zł
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
354,00 zł* rata od 0 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
387,00 zł* rata od 0 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
400,00 zł* rata od 0 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
417,00 zł* rata od 0 zł
Ile kosztuje OC dla 48-latka z Sanoka?
Balcia Insurance
335,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ TUW
354,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
387,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
400,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
417,00 zł* rata od 0.00
OC
AC
Assistance
NNW

* Opel Corsa 1.0, 2008 r, właściciel: 48-letni Artur z Sanoka

Przy zakupie obowiązkowego OC warto rozważyć pakiet polis. Często OC w pakiecie z inną polisą (Autocasco, NNW lub Assistance) jest niewiele droższe lub nawet tańsze. Widzimy to zresztą w przykładzie powyżej – “gołe” OC w Beesafe kosztuje danego kierowcę 400 zł. Jeśli porówna on ceny u innych ubezpieczycieli, znajdzie OC+Assistance w TUZ za 354 zł lub OC+NNW w Trasti za 387 zł. Ponadto, jeśli zdecyduje, że nie jest mu potrzebna inna polisa niż OC, to dzięki kalulatorowi kupi ją taniej niż w Beesafe – np. Balcia ma ofertę ubezpieczenia obowiązkowego za 335 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu

 1. Czy można zachować stary numer rejestracyjny samochodu?

  Tak. Kiedyś taka możliwość była tylko wtedy, jeśli auto było zarejestrowane w tym samym powiecie. Od 2022 można zachować numery każdego samochodu zarejestrowanego wcześniej w dowolnym miejscu w Polsce. Obniży to koszt rejestracji do 81,50 zł.
 2. Kiedy przy zakupie samochodu z zagranicy płaci się cło, a kiedy akcyzę?

  Akcyza to podatek należny (o ile parametry samochodu nie zwalniają z niego) za samochód sprowadzony z innego kraju UE. Natomiast cło płaci się, oprócz akcyzy, za pojazdy spoza wspólnoty. Np. za pojazd kupiony w Niemczech trzeba zapłacić samą akcyzę, ale za sprowadzony z USA - akcyzę i cło.
 3. Czy samochód trzeba zarejestrować w miejscu zameldowania?

  Nie. Rejestruje się w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Urzędnik może wymagać dokumentu poświadczającego, że właściciel rzeczywiście tam przebywa np. umowę najmu mieszkania, potwierdzenie rozliczania PIT w danej miejscowości itp.
Justyna Czerwińska
[Głosów: 1 Średnia: 5]