2 rata OC po terminie – jak postępować?

Natłok zajęć i problemy finansowe – to przykładowe powody, dla których 2 rata OC może zostać nieopłacona. Przytrafiła Ci się taka sytuacja? Mimo że wciąż korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej, to zwlekanie z płatnością nie jest dobrym pomysłem. Dowiedz się, dlaczego nieopłacona 2 rata OC po terminie może być źródłem poważnych problemów.

Benefia, Compensa, Link4, mtu24.pl, Uniqa czy Wiener – to przykładowe firmy ubezpieczeniowe, które proponują klientom ratalną płatność składki ubezpieczeniowej. Raty mogą być 2, ale często klient może też wybrać opcję 4 lub 12 rat. Rozkładanie składki na raty powoduje, że każdy z wymienionych ubezpieczycieli przyjął własną politykę na wypadek, gdyby miało miejsce nieopłacenie składki OC przez klienta.

Co oznacza 2 rata OC po terminie?

2 rata OC po terminie oznacza tyle, że klient nie zapłacił raty w ustalonym terminie (zgodnie z harmonogramem płatności), a ubezpieczyciel nie otrzymał pieniędzy za udzielaną ochronę ubezpieczeniową. Taka sytuacja rodzi określone konsekwencje – ubezpieczyciel może choćby wdrożyć działania windykacyjne.

Chcesz kupić ubezpieczenia komunikacyjne i zapłacić za składkę w ratach? Obawiasz się, że umknie Ci termin płatności drugiej czy kolejnej raty? Niekonieczne tak musi być – standardem jest, że firmy ubezpieczeniowe przypominają o zbliżającym się terminie płatności.

Przykład: W treści potwierdzenia zakupu ubezpieczenia komunikacyjnych, jakie rozsyła firma Wefox do klientów, którzy zdecydowali się na płatność ratalną, można przeczytać: „Dla Twojej wygody przed terminem płatności otrzymasz od nas SMS z numerem konta i kwotą raty”.

Jak postępować, gdy 2 rata OC jest po terminie?

Niezapłacone OC, a precyzując 2 rata składki, może być źródłem stresu. Jeżeli ten problem dotyczy również Ciebie, możesz zastanawiać się, co dalej. Gdy doszło już do przekroczenia terminu płatności raty, najlepiej wykonać następujące czynności:

 1. Skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej. W ten sposób można się dowiedzieć, czy ubezpieczyciel rozpoczął już naliczanie odsetek, a jeżeli tak, to ile trzeba dopłacić.
 2. Niezwłocznie uregulować ratę. Aby nie narazić się na dalsze konsekwencje finansowe czy nawet wypowiedzenie umowy. Druga sytuacja dotyczy jednak wyłącznie ubezpieczeń dodatkowych.
 3. Przesłać potwierdzenie zapłaty zaległej raty ubezpieczycielowi. Najlepiej też, aby firma ubezpieczeniowa potwierdziła, że otrzymała ratę oraz nie ma już roszczeń finansowych względem klienta.

Jakich konsekwencji można się spodziewać, gdy 2 rata OC jest po terminie?

Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie otrzyma płatności w ustalonym terminie, to niemal pewne jest, że się o nią upomni. Jednocześnie nieopłacenie kolejnej raty składki oznacza dla właściciela pojazdu szereg konsekwencji – głównie finansowych. Firma ubezpieczeniowa może:

 • Rozpocząć naliczanie odsetek od nieuregulowanej płatności. W konsekwencji ubezpieczenie samochodu okaże się droższe.
 • Przekazać sprawę do windykacji. Pierwszy etap to tzw. windykacja miękka, która polega na przypominaniu właścicielowi auta o zaległości.
 • Skierować sprawę do sądu i następnie do kancelarii komorniczej. Gdy próby odzyskania należności się nie powiodą. Wówczas też dane właściciela auta mogą pojawić się m.in. w Krajowym Rejestrze Długów.

Ale to nie wszystkie następstwa, jakich musi spodziewać się zapominalski kierowca – dużo poważniejszym problemem jest to, że nie zadziała mechanizm automatycznego wznowienia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli kierowca nie będzie tego świadomy, może spodziewać się kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) za niedopilnowanie ciągłości ubezpieczenia (czyli przerwę w OC).

Brak automatycznego wznowienia ochrony ubezpieczeniowej, gdy składka nie została opłacona w całości – podstawa prawna: art. 28 ust. 2 punkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „Zawarcie następnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy”.

Przykład: Alicja ma samochód od niedawna – 13 lutego 2023 r. kupiła pierwsze OC. Ponieważ należy ona do grona młodych kierowców, to składka była wysoka. Stąd też Alicja zdecydowała się na płatność ratalną. W umowie płatność 2 raty OC została ustalona na dzień 13 sierpnia 2023 r. Niestety, kobieta nie zapłaciła składki w terminie – należność została uregulowana dopiero w marcu 2024 r. Jeżeli Alicja nie zadbała o zakup nowej polisy OC, to doszło do przerwy w ubezpieczeniu.

2 rata OC po terminie a kolizja – czy ubezpieczyciel zapłaci za szkody?

Od sytuacji, w której składka ubezpieczeniowa nie została opłacona w całości za mijający właśnie okres 12 miesięcy, trzeba odróżnić inny scenariusz – mowa o kolizji po kilku dniach czy tygodniach po tym, jak minął termin płatności drugiej raty ubezpieczenia OC. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci za likwidację szkody, jeżeli nie otrzymało 2 raty składki w terminie? Tak. I również wynika to wprost z przepisów.

„W przypadku opłacania składki ubezpieczeniowej w ratach, niezapłacenie przez ubezpieczonego lub ubezpieczającego raty składki w terminie oznaczonym przez zakład ubezpieczeń nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń” – art. 12 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Taka konstrukcja przepisów nie jest przypadkowa. Likwidacja skutków pozornie niegroźnej kolizji może zostać wyceniona na dziesiątki tysięcy złotych. Gdyby w opisanej sytuacji ochrona ubezpieczeniowa wygasła, sprawca kolizji musiałby zapłacić z własnej kieszeni. A zawarcie umowy ubezpieczenia ma chronić przed takimi konsekwencjami.

Przykład: Marek o tym, że 2 rata OC nie jest opłacona, przypomniał sobie po stłuczce parkingowej, którą spowodował. Wówczas też zapłacił zaległą składkę. W tym przypadku chronią go jednak przepisy – polisa OC nie wygasła, a to oznacza, że mężczyzna nie będzie musiał płacić za naprawę urwanego lusterka – koszty pokryje firma ubezpieczeniowa, z którą zawarł on umowę ubezpieczenia OC.

W jakim terminie należy zapłacić składkę ubezpieczeniową?

To pytanie pozornie może wydawać się banalne. Tymczasem wiąże się ono z inną kwestią – momentem powstania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Ale nie zawsze.

W ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych można przeczytać, że:

 • Firma ubezpieczeniowa może w umowie wskazać późniejszy termin płatności zarówno składki, jak i jej pierwszej raty. Wówczas odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
 • Początek odpowiedzialności może nastąpić z chwilą rejestracji pojazdu. Z takim zapisem w umowie mogą spotkać się osoby, które kupują nowe auto i chcą wcześniej załatwić formalności związane z jego ubezpieczeniem.
 • Gdyby właściciel auta zawierał umowę OC na okres krótszy niż 12 miesięcy, to rozpoczęcie okresu ochrony nie może nastąpić później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Jakie są konsekwencje niezapłaconej raty AC?

W większości towarzystw ubezpieczeniowych na raty można rozłożyć składkę nie tylko OC, ale również ubezpieczeń dodatkowych, np. AC. Co w sytuacji, gdy właściciel pojazdu nie zapłacił 2 raty AC w terminie? Zasady są odmienne niż w przypadku ubezpieczenia OC – firmy ubezpieczeniowe same ustalają zasady na taką ewentualność. Informacje o tych regułach zawiera umowa ubezpieczenia, można je też znaleźć w OWU.

Z lektury OWU wynika, że najczęściej w razie zaległej raty składki AC firmy ubezpieczeniowe wzywają klienta do jej zapłaty. Jednocześnie w piśmie zastrzegają, że nieuregulowanie raty składki w dodatkowym, wyznaczonym terminie (najczęściej wynosi on 7 dni od otrzymania wezwania) spowoduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Taką procedurę wdrożyła m.in. firma ubezpieczeniowa Uniqa.

Źródła

 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • OWU Autocasco Uniqa

2 rata OC po terminie – co warto wiedzieć?

 1. Opóźnienie w płatności 2 czy kolejnej raty OC nie oznacza braku ochrony ubezpieczeniowej – ubezpieczenie OC nie wygaśnie z powodu tego opóźnienia.
 2. Niezapłacona rata OC będzie problemem, gdy nie zostanie opłacona do końca okresu, na jaki umowa została zawarta – wówczas może dojść do przerwania ochrony ubezpieczeniowej, ponieważ nie zadziała mechanizm automatycznego wznowienia polisy.
 3. Opłata OC po terminie powinna odbyć się dopiero po kontakcie z ubezpieczycielem – należy sprawdzić, czy nie pojawiły się dodatkowe koszty.
 4. Gdy po terminie jest 2 rata ubezpieczenia AC, klient najczęściej otrzyma wezwanie do zapłaty i dodatkowy termin na uregulowanie zaległości.

FAQ – często zadawane pytania o 2 ratę OC po terminie

 1. Gdzie szukać informacji o płatności 2 raty OC?

  Jeżeli kupisz ubezpieczenie OC na raty przez nasz internetowy kalkulator, to dokumenty (m.in. umowa i OWU) zostaną wysłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Wystarczy zatem otworzyć skrzynkę mailową. Jeżeli OC zostało kupione przez agenta, skontaktuj się z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej.
 2. Kupuję używany samochód. Jak sprawdzić, czy składka została opłacona?

  Najprościej byłoby skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, ale jej pracownik z oczywistych względów nie udzieli informacji o płatnościach innej osoby. Stąd też należy poprosić sprzedającego o uzyskanie potwierdzenia zapłaty składki. Alternatywą może być przedstawienie przez sprzedawcę potwierdzenia zapłaty składki.
 3. Czy można ustalić późniejszy termin płatności składki OC?

  Tak, jest to możliwe. Firma ubezpieczeniowa może wskazać późniejszy termin płatności składki (lub jej pierwszej raty). W takiej sytuacji nie trzeba też się obawiać, że auto pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej – odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej rozpocznie się w momencie zawarcia umowy.
 4. Co z 2 ratą OC, gdy auto zostało skradzione?

  Nieopłacenie składki, a precyzując np. jej 2 raty, może mieć związek z kradzieżą auta. Wówczas należy koniecznie poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu oraz przesłać wymagane przez niego dokumenty (np. dokument z policji potwierdzający zgłoszenie kradzieży auta). W przeciwnym razie ubezpieczyciel może wezwać do zapłaty zaległej raty i zacząć naliczać odsetki.
Michalina Miotk
[Głosów: 1 Średnia: 5]