Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – wzór, terminy, zgłoszenie online

W 2021 r. wg GUS w Polsce sprzedano około 2,7 mln używanych samochodów. Czyli tyle samo zgłoszeń o zbyciu samochodu powinno wpłynąć do Wydziałów Komunikacji. Czy wpłynęły? Tego nie wiemy, ale wiemy, że brak zgłoszenia oznacza kłopoty. Można nie tylko dostać karę od starosty, ale narobić sobie innych problemów. Jeśli nie chcesz żadnych trosk, zapoznaj się z artykułem, a dowiesz się, ile jest czasu w 2023 na zawiadomienie o zbyciu pojazdu i jak zrobić zgłoszenie.

Jaka kara grozi za niezgłoszenie sprzedaży samochodu?

W Polsce niezgłoszenie sprzedaży pojazdu jest naruszeniem przepisów. Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r., sprzedający samochód ma obowiązek zgłoszenia tego faktu organowi rejestrującemu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zgłoszenia naraża się na karę finansową w wysokości od 200 do 1 000 zł. Warto pamiętać, że zbycie pojazdu nie oznacza tylko sprzedaży, ale i przekazanie go w ramach darowizny.

Od 1 lipca 2021 r. wydłużono termin na zgłoszenie zbycia do 60 dni ze względu na epidemię COVID-19. Obowiązywało to, wg komunikatów rządowych, do odwołania stanu epidemii. W związku z tym, że stan ten odwołano 12 maja 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1027), powróciliśmy do rzeczywistości, w której czas na zgłoszenie sprzedaży (darowizny) samochodu to 30 dni – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Kara finansowa nie jest jedynym zmartwieniem byłego właściciela pojazdu, który nie zgłosi zbycia. Jeśli kupujący nie przerejestruje szybko samochodu na siebie, zbywca wciąż może figurować w bazach jako właściciel. Oznacza to problemy, gdy fotoradar uchwyci auto na łamaniu przepisów czy okaże się, że nowy nabywca nie wykupi obowiązkowego ubezpieczenia. Wszystkie takie przewinienia z marszu będą szły “na konto” osoby, która jest oficjalnym właścicielem auta. Oczywiście, da się to wyjaśnić, jednak lepiej zaoszczędzić sobie stresu i czasu na chodzenie po urzędach i po prostu w terminie zgłosić zbycie samochodu. 

Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Mimo że o zbyciu samochodu trzeba także poinformować po darowiźnie, to częściej ten obowiązek dotyczy sytuacji posprzedażowej. Zbycie pojazdu należy zgłosić w czasie 30 dni od sporządzenia umowy (nie od fizycznego przekazania pojazdu, jeżeli strony uzgodnią, że odbędzie się to w późniejszym terminie). 

Standardowa umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać:

 • miejscowość i datę zawarcia umowy,
 • dane identyfikacyjnego sprzedającego i kupującego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego,
 • informacje o sprzedawanym pojeździe: marka i model, rok produkcji, nr VIN i nr rejestracyjny, aktualny przebieg, opis ewentualnych wad i usterek,
 • cenę samochodu oraz termin i sposób (gotówka, przelew) przekazania kwoty,
 • oświadczenie sprzedawcy, że pojazd jest jego własnością i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia lub zastawu,
 • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu i braku z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń,
 • listę załączników, czyli dokumentów przekazywanych wraz z samochodem: polisa OC, dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli była wydana). 

Umowę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach i dopilnować, aby sprzedający i kupujący podpisali się na obu. Umowa sprzedaży jest jednym z obowiązkowych dokumentów, który trzeba okazać przy zgłaszaniu zbycia samochodu.

Jak osobiście zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji?

Były właściciel samochodu może osobiście zgłosić zbycie pojazdu w Wydziale Komunikacji. Zgłoszenie robi się w tym samym urzędzie, w którym samochód był rejestrowany. Na miejscu trzeba okazać:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • podstawę zgłoszenia zbycia, czyli umowę kupna-sprzedaży lub akt darowizny, 
 • wypełniony formularz zbycia pojazdu (druk można wcześniej ściągnąć z sieci jako plik .pdf albo dostać w urzędzie).

Zgłoszenia zbycia dokonuje (były) właściciel lub wszyscy współwłaściciele pojazdu, jeśli jest ich kilku. Można także wydelegować pełnomocnika – może być nim każda pełnoletnia osoba. Zgłoszenie zbycia samochodu jest darmowe, ale za działanie przez pełnomocnika pobierana jest opłata w wysokości 17 zł. Nie obowiązuje ona, gdy pełnomocnikiem jest osoba z najbliższej rodziny: współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie lub wnuki.

Przykład: 

Małżeństwo – Marek i Anna – sprzedali jako współwłaściciele samochód i chcą zgłosić jego zbycie. Marek ze względu na chorobę nie może osobiście iść do urzędu, więc musi wypisać Annie pełnomocnictwo do działania w jego imieniu. Pełnomocnictwo będzie bezpłatne, ponieważ Anna należy do najbliższej rodziny.

Jak wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu? (wzór)

Czysty wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu można znaleźć w sieci jako .pdf i wydrukować lub wziąć w urzędzie (formularze często są wyłożone na stoliku przy wejściu lub na specjalnym stojaku). 

W zgłoszeniu o sprzedaży samochodu należy wpisać:

 • dane właściciela lub współwłaścicieli (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL),
 • dane o zbytym pojeździe: typ (np. samochód osobowy, motocykl itp.), marka i model, nr rejestracyjny,
 • dane nabywcy (można przepisać z umowy kupna-sprzedaży),
 • informację o rodzaju dokumentu, który jest podstawą zbycia (w tym przypadku umowa kupna-sprzedaży).

Oczywiście druk zbycia samochodu musi podpisać własnoręcznie właściciel (współwłaściciele). Jeśli sprawę załatwia pełnomocnik, podpisuje się z dopiskiem “z upoważnienia”. Urzędnik, który przyjmuje zgłoszenie, od razu wprowadza informację zbyciu pojazdu do systemu.

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazd (doc)

Pobierz wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu (pdf)

Jak zgłosić zbycie pojazdu przez internet?

Szybszy sposób na zgłoszenie zbycia pojazdu niż wizyta w wydziale Komunikacji to złożenie zawiadomienia przez internet. Może to zrobić każdy właściciel samochodu, który ma profil zaufany. A jeśli tego profilu nie ma, łatwo założy go przez bankowość elektroniczną. 

Przed rozpoczęciem formalności trzeba zrobić zdjęcie lub skan umowy kupna-sprzedaży (aktu darowizny), które dołącza się do zgłoszenia.

Poniżej instrukcja krok po kroku, jak zgłosić zbycie samochodu przez internet:

 1. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne i zaznacz, że chcesz zgłosic zbycie pojazdu, samochód jest zarejestrowany na Ciebie i w sekcji Przez Internet kliknij Wyślij zgłoszenie (biały napis na granatowym tle).
 2. Zaloguj się, potwierdzając tożsamość profilem zaufanym.
 3. System przeniesie Cię do usługi Pojazd, gdzie zobaczysz samochody, których jesteś właścicielem. Kliknij Zgłoś zbycie pojazdu przy właściwym aucie.
 4. Dane Twoje i samochodu automatycznie zaciąga się z systemu. Sprawdź, czy są poprawne.
 5. Wprowadź datę zbycia pojazdu, czyli datę sprzedaży samochodu z umowy. 
 6. Wpisz dane nabywcy.
 7. Wybierz urząd, do którego wyślesz zgłoszenie.
 8. Podpisz formularz profilem zaufanym i kliknij Wyślij.

Po prawidłowym zgłoszeniu wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane, a na skrzynkę w ePUAP właściciela przyjdzie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). 

Jak powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu?

Informacja do Wydziału Komunikacji, że samochód przeszedł w inne ręce to nie wszystko. Należy jeszcze powiadomić o tym ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych właściciel ma 14 na zgłoszenie firmie, w której miał wykupione OC, że pojazd został sprzedany.

Zgłoszenie powinno być pisemne (przesłane pocztą lub mailem – tego trzeba dowiedzieć się od swojego ubezpieczyciela, gdyż mogą obowiązywać różne zasady). Firmy ubezpieczeniowe mają swoje wzory, ale są one podobne do formularza o zbyciu pojazdu, który składa się do Wydziału Komunikacji. Odróżnia je tylko miejsce na wpisanie numeru polisy OC, przypisanej do sprzedanego pojazdu. Do zgłoszenia warto dołączyć kopię umowy kupna-sprzedaży (aktu darowizny).
Choć za brak powiadomienia ubezpieczyciela nie grożą żadne kary, to nie wolno lekceważyć tej powinności. Może się bowiem zdarzyć, że firma będzie żądała od nas opłacenia kolejnych rat za składkę OC, mimo że formalnie samochód już nie będzie nasz.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu – co warto wiedzieć?

 1. Na zgłoszenie zbycia samochodu w 2023 jest 30 dni od daty sprzedaży lub podarowania go aktem darowizny. Termin 60 dni, który wprowadzono w 2021 ze względu na epidemię COVID-19 jest nieaktualny, gdyż odwołano stan epidemii.
 2. Za brak zgłoszenia grozi mandat od starosty w wysokości od 200 do 1 000 zł. Poza tym można mieć problemy związane z tym, że auto wciąż wg systemów własnością byłego właściciela. Mogą dotyczyć one ubezpieczenia, mandatów a w skrajnych przypadkach (np. gdy samochód zostanie wykorzystany do przestępstwa) naprawdę poważnych spraw.
 3. Zgłoszenie zbycia pojazdu można zrobić osobiście w urzędzie lub – szybciej i łatwiej – przez internet. Usługa jest bezpłatna. Jeśli właściciel (współwłaściciele) działają przez pełnomocnika, zapłacą za upoważnienie 17 zł (opłata nie jest pobierana gdy pełnomocnikiem jest osoba z najbliższej rodziny).
 4. W ciągu 14 dni od sprzedaży samochodu należy zgłosić ten fakt także do firmy ubezpieczeniowej, w której wykupione jest OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zawiadomienie o zbyciu pojazdu

 1. Jak sprawdzić, czy zgłoszenie zbycia pojazdu było skuteczne, tzn. wg systemu samochód już nie jest naszą własnością?

  Wystarczy zalogować się do usługi Pojazd (https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoj-pojazd), gdzie wyświetlają się wszystkie pojazdy przpisane do danego kierowcy w CEPiK. To samo można znaleźć w aplikacji mObywatel pod usługą mPojazd.
 2. Czy można liczyć na zwrot składki na OC po zgłoszeniu ubezpieczycielowi zbycia pojazdu?

  Nabywca samochodu może wypowiedzieć OC kupione przez poprzedniego właściciela lub zrezygnować. Jeżeli zdecyduje się na tę drugą opcję, tzn. nie będzie kontynuował polisy, sprzedawca otrzyma zwrot nadpłaty. W innym wypadku zbywca nie dostanie żadnych pieniędzy od ubezpieczyciela.
 3. Czy po sprzedaży auta i zgłoszenie tego faktu firmie ubezpieczeniowej zwracana jest nadpłata z Autocasco?

  Tak. AC to polisa dobrowolna i rządzi się innymi prawami niż OC. Jeśli właściciel zgłosi zbycie samochodu do ubezpieczyciela, przysługuje zwrot niewykorzystanej części składki.
Justyna Czerwińska
[Głosów: 2 Średnia: 5]