Piotr Nowik

Piotr Nowik | 24 grudnia 2021

Ubezpieczenie OCP – co to jest, jak działa i ile kosztuje?

scrolldown ubezpieczenie OCP - co to jest?

Na rynku ubezpieczeniowym jest szereg produktów przeznaczonych dla różnych przedsiębiorców na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń związanych z ich działalnością. Dla przewoźników transportowych jest OCP. Sprawdzimy, jak to działa oraz kiedy warto je wykupić.

Ubezpieczenie OCP – co warto wiedzieć?

 1. Polisa OCP jest przeznaczona dla przewoźników towarów.
 2. Ubezpieczenie OCP kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
 3. OCP jest dobrowolne, jednak klienci przewoźników wymagają posiadania polisy podczas zawierania umów przewozowych.
 4. OCP może mieć różny zakres terytorialny – krajowy i międzynarodowy.

OCP, czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika jest polisą dobrowolną. Jednak wiele firm współpracujących z przewoźnikami wymaga od nich takiej polisy, aby mieć pewność, że towary są należycie zabezpieczone.

Co to jest ubezpieczenie OCP?

Ubezpieczenie przewoźnika drogowego chroni od zniszczenia, kradzieży, pożaru ładunków przewożonych przez firmy transportowe. Polisa jest przeznaczona dla zawodowych przewoźników drogowych. Okres trwania ochrony to 12 miesięcy. W zależności od zakresu terytorialnego prowadzonej działalności można wykupić OCP przewoźnika krajowe oraz OCP przewoźnika międzynarodowe.

Zakres ubezpieczenia jest różny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jednak warunki umowy są oparte na zapisach prawa przewozowego w Polsce oraz Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CRM) w transporcie międzynarodowym.

Czy OCP jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Jednak większość firm transportowych wykupuję taką ochronę, ponieważ przy zawieraniu umów firmy zlecające przewozy chcą mieć odpowiednio zabezpieczony ładunek. Polisa OCP przewoźnika nie zwalnia z obowiązku posiadania OC pojazdów, ponieważ OCP chroni tylko i wyłącznie przewożone towary.

Z OC pojazdu natomiast będzie wypłacone odszkodowanie poszkodowanemu w przypadku spowodowania szkody komunikacyjnej. Firmy, które mają wykupione OCP zdecydowanie łatwiej znajdą kontrahentów do współpracy. OCP to także zabezpieczenia dla samej firmy transportowej. W przypadku szkody nie będą musieli odpowiadać finansowo za szkody w towarze.

Jaką ochronę zapewnia OCP?

Podstawową ochroną jest ubezpieczenie ładunku od kradzieży, pożaru i zniszczenia. Sumy gwarancyjne można wybierać według potrzeb. Jest to uzależnione od rodzaju przewożonego towaru. Warto w polisie zwrócić także uwagę na franszyzy redukcyjne lub integralne. Zakres OC przewoźnika można rozszerzyć o dodatkowe klauzule. Są to m.in.:

 • rażące niedbalstwo,
 • rozbój,
 • szkody w paletach, platformach i kontenerach,
 • szkody powstałe podczas postoju środka transportu poza parkingami strzeżonymi,
 • usunięcie pozostałości po szkodzie,
 • koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu,
 • szkody wyrządzone przez emigrantów/imigrantów/uchodźców,
 • kabotaż.

Kabotaż to transport towarów między dwoma miejscami należącymi do tego samego państwa. Dlatego w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych jest możliwość wykupienia kabotażu na Niemcy oraz kabotażu na państwa europejskie. Oddzielna klauzula na Niemcy jest podyktowana innym prawem transportowym w tym kraju – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert najtaniejuagenta.pl.

Warto zastanowić się, która klauzula będzie przydatna, bowiem nie wykupując ich, ubezpieczyciel nie odpowie np. za kradzież towaru podczas postoju na niestrzeżonym parkingu.

Kiedy ubezpieczenie OCP nie działa?

OCP tak jak każda umowa ubezpieczeniowa ma wyłączenia. Ubezpieczenie transportowe ma szeroką ochronę i przy zawarciu umowy należy dokładnie opisać charakter swojej działalności, aby nie było kłopotów z wypłatą odszkodowania. Wyłączeniem OC przewoźnika są szkody związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR), żywych zwierząt, kontenerów, pieniędzy, dzieł sztuki bądź żywych zwierząt czy leków. Za dopłatą dodatkowej składki można rozszerzyć ubezpieczenie transportowe o te towary. Wyłączeniami, które uniemożliwią wypłatę składki są zaniedbania ze strony kierowcy lub właściciela firmy np.:

 • prowadzenie pojazdu przez osobę bez uprawnień,
 • nieprawidłowe załadowanie i niezabezpieczenie ładunku,
 • postój na niestrzeżonym parkingu,
 • nieprzestrzeganie czasu pracy kierowców,
 • wjazd do państwa w którym nie obowiązuje OCP.

Niektóre wyłączenia za dopłatą dodatkowej składki można wykluczyć np. rozszerzyć zakres terytorialny. Większość towarzystw w OCP przewoźnika międzynarodowym wyklucza Rosję, Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Mołdawię. Za dopłatą ubezpieczyciel może świadczyć ochronę także i tam.

Przykład:

Pan Mariusz, właściciel firmy transportowej prowadzi działalność przewozową w Europie. Wykupił ubezpieczenie przewoźnika drogowego jednak tylko podstawową wersję bez dodatkowych klauzul. Jego kierowca był w trasie i przewoził ładunek, który zawierał ubrania. Pozostawił samochód na niestrzeżonym parkingu. Niestety rano okazało się, że dokonano kradzieży towaru. Pan Mariusz zgłosił szkodę do ubezpieczyciela. Jednak nie mógł otrzymać odszkodowania, ponieważ zakres polisy wyłączał szkody na niestrzeżonym parkingu. Pan Mariusz musiał pokryć koszt straconego towaru. Przy zakupie kolejnej polisy pamiętał już o wykupieniu dodatkowej klauzuli.

Ile kosztuje ubezpieczenie OCP?

Koszt polis OCP jest uzależniony od wielu czynników. Składki są ustalane przez ubezpieczycieli i mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Sprawdźmy, jakie czynniki mają wpływ na cenę OCP:

 • dochód firmy transportowej – im większy dochód, tym większa składka,
 • suma gwarancyjna – im większa suma, tym większa składka,
 • liczba i rodzaj samochodów używanych do przewozu – im więcej, tym wyższa składka,
 • zakres terytorialny polisy OC przewoźnika – czy przewozy są tylko w kraju czy w transporcie międzynarodowym,
 • rozszerzenia ochrony OCP – włączenie dodatkowych klauzul powoduje wzrost ceny,
 • rodzaj przewożonych towarów – towary m.in. materiały niebezpieczne (ADR), żywe zwierzęta, leki, alkohol mogą powodować wyższą składkę.

Jakie dane zawiera ubezpieczenie OCP?

Na polisie OCP znajdziemy:

 • numer polisy,
 • okres ubezpieczenia,
 • dane ubezpieczonego, czyli nazwę firmy, regon, adres,
 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • sumę gwarancyjną oraz zakres polisy,
 • dane dotyczące płatności,
 • na końcu znajdują się miejsca na podpisy ubezpieczającego oraz agenta ubezpieczeniowego.

Czy warto kupić ubezpieczenie OCP?

Choć OC przewoźnika nie jest obowiązkowe, to zdecydowanie warto je wykupić, ponieważ może uchronić firmę nawet przez bankructwem. Jeżeli wydarzy się szkoda i towar o znacznej wartości ulegnie zniszczeniu, to firma transportowa musi pokryć to z własnej kieszeni, co może spowodować utratę płynności finansowej. Posiadanie ubezpieczenia OCP to także sygnał dla zleceniodawców, którzy poszukują odpowiedzialnych przewoźników. Informacja o posiadania polisy OCP da pewność kontrahentom o właściwym zabezpieczeniu towaru.

FAQ – najważniejsze pytania o ubezpieczenie OCP

Czy OCP przedłuża się automatycznie?

Nie, ponieważ nie jest to obowiązkowe ubezpieczenie. Warto więc pamiętać o przedłużeniu ochrony.

Gdzie kupić OCP?

Najlepiej skontaktować się z agentem lub brokerem ubezpieczeniowym i wybrać dla siebie odpowiedni zakres. Warto przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia, ponieważ nie jest to standardowe ubezpieczenie. Towarzystwa, które specjalizują się w OCP to m.in. PZU, Warta, Allianz, Compensa.

Czy po szkodzie w OCP wzrośnie składka na wznowieniu polisy?

Tak. Szkodowość przy tym ubezpieczeniu ma podobne znaczenie jak w OC pojazdu. Ubezpieczyciel może podnieść cenę ubezpieczenia, jeżeli w ostatnim roku pojawiły się szkody.

Czy w trakcie trwania ochrony OCP można zmienić coś w polisie?

Jak najbardziej. Jeżeli zwiększyła się liczba samochodów wykorzystywanych do przewozów lub zmienił się rodzaj przewożonych towarów, należy poinformować o tym ubezpieczyciela. Zostanie wystawiony aneks, a także może trzeba będzie dopłacić składkę.

Piotr Nowik
[Głosów: 1 Średnia: 5]