biuro@najtaniejuagenta.pl (22) 270 00 00

Słownik Ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie direct

Ubezpieczenie direct (ang. bezpośredni) – oznacza możliwość zakupu ubezpieczenia na odległość (przez internet lub telefon). Podczas zawierania umowy nie ma konieczności kontaktu z agentem ubezpieczeniowym. Transakcja jest więc znacznie szybsza i wygodniejsza (bez wychodzenia z domu).

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to kwota, którą ubezpieczyciel potrąci z przyznanego odszkodowania. Wysokość franszyzy redukcyjnej jest ustalana i zapisywana w umowie ubezpieczenia. Jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty, świadczenie nie zostanie wypłacane.

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy uszkodzenie samochodu jest tak duże, iż przywrócenie go do stanu sprzed wystąpienia szkody uznano za ekonomicznie nieuzasadnione.

Reasekuracja

Reasekuracja stanowi umowę, na mocy której zakład ubezpieczeń (cedent) odstępuje część lub całość ryzyka ubezpieczeniowego (bądź grupy ryzyk) innemu zakładowi ubezpieczeń (reasekuratorowi).

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP (GAP Insurance) pokrywa różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania kredytowego np. przy pożyczce samochodowej lub umowie leasingowej, a wysokością otrzymanego odszkodowania ubezpieczeniowego.

scrolldown
530 000

Kierowców kupiło tanie OC/AC w naszej porównywarce.

70%

Użytkowników porównywarki znajduje tańsze OC/AC dzięki porównaniu cen.

200

Agentów w razie pytań, czeka na Ciebie pod telefonem.