Przegląd samochodu – co musisz wiedzieć?

Minął rok, od kiedy wykonałeś przegląd techniczny samochodu i obawiasz się mandatu? Zupełnie niepotrzebnie. Oczywiście nie rekomenduję jazdy niesprawnym samochodem, ale brak ważnego przeglądu technicznego nie jest karalny. Prawdopodobnie mylisz przegląd z badaniem technicznym, a to inne powinności.

Przegląd techniczny auta to nie jest bezwzględny obowiązek właściciela. Musi go przeprowadzać, jeśli chce zachować gwarancję producenta, jednak w razie braku ważnego przeglądu, nie poniesie konsekwencji prawnych. Kierowcy często uważają, że przegląd jest obowiązkowy, ponieważ mylą go z badaniem technicznym. Badanie techniczne pojazdu (inaczej przegląd rejestracyjny) rzeczywiście jest przymusowe i za jego brak grozi mandat i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, ile kosztuje przegląd samochodu i co go odróżnia od badania.

Badanie techniczne a przegląd samochodu – czym się różnią?

Przegląd samochodu i badanie techniczne to terminy często używane zamiennie. To błąd, a przynajmniej jeśli spojrzymy na to pod kątem prawnym. Obie czynności to przegląd samochodowy, ale wykonywany w innym celu.

Poniżej główne różnice odróżniające przegląd techniczny od badania technicznego.

Przegląd technicznyBadanie techniczne
Czy brak jest karany?NieTak
Jaki jest cel?Zachowanie gwarancji producentaDopuszczenie samochodu do ruchu
Co ile przeprowadzać?Zgodnie z wytycznymi producentaSamochody z instalacją LPG i wszystkie powyżej 5 lat – co roku
Gdzie przeprowadzić?Autoryzowana Stacja ObsługiPodstawowe i okręgowe stacje kontroli pojazdów
Co jest sprawdzane?Co jest sprawdzane?Różne podzespoły – zgodnie z wytycznymi ustawy prawo o ruchu drogowym
Ile kosztuje?Zależy od ASO, ale średnio ok. 500-600 zł99 zł, a samochód z instalacją LPG – 162 zł (na każdej stacji jest ta sama cena)
Jaka jest kara za brak przeglądu/badania?Utrata gwarancjiMandat do 1 500 zł, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

Podsumowując: przegląd techniczny jest nieobowiązkowy, przepisy nie nakazują go wykonywać. W razie braku przeglądu, kierowca nie dostanie mandatu i nie czekają go żadne konsekwencje prawne. Straci tylko gwarancję na pojazd. Obowiązkowe jest natomiast okresowe badanie techniczne. Jeśli właściciel samochodu go nie przeprowadzi, musi się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i mandatem do 1 500 zł.

Gdzie przeprowadzić przegląd samochodu?

Przegląd samochodu wykonuje się w punkcie określonym przez producenta w gwarancji, a najczęściej jest nim Autoryzowana Stacja Obsługi (ASO). Są to warsztaty, które otrzymały od danego koncernu motoryzacyjnego coś w rodzaju certyfikatu. Pracujący tam diagności są wyszkoleni w przeprowadzaniu badań technicznych samochodu danej marki.

Niektóre ASO obsługują jednocześnie kilka marek. Część ASO pracuje na wyłączność tylko jednej firmy, a część obsługuje ich kilka. Na przegląd samochodu można umówić się telefonicznie, zarezerwować wizytę przez internet lub przyjechać bez rezerwacji – wszystko zależy od konkretnej firmy.

Producenci odchodzą od nakazu przeprowadzania przeglądu w ASO z powodu interwencji UKOiK. Urząd przypomniał, że zgodnie z polskimi i unijnymi dealerzy nie powinni wymagać od nabywców dokonywania przeglądów technicznych wyłącznie w ASO pod groźbą utraty gwarancji. Firmy powinny dopuszczać możliwość napraw również w niezależnych warsztatach, jeśli są one dokonywane zgodnie ze standardem marki.

Ile kosztuje przegląd techniczny auta?

Cena przeglądu technicznego zależy od polityki stacji kontroli pojazdów. Stacje mogą dowolnie ustalać ceny za swoje usługi. Tak jak w warsztacie w małej miejscowości zapłacimy za naprawę auta taniej niż np. w Krakowie, jak samo jest z przeglądami technicznymi.

Natomiast dowolności w ustalaniu ceny nie ma, jeśli chodzi o badanie techniczne. Koszt badania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych.

Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu (np. badanie motocykla jest tańsze niż samochodu) oraz rodzaju badania. Co to znaczy rodzaj badania? Każdy auto musi przechodzić okresowe badania techniczne, ale oprócz nich może zostać skierowane na dodatkowe badanie.

Koszty przeglądu auta po wykryciu usterki

Jeśli w trakcie badania zostanie wykryta usterka, naturalnie trzeba je naprawić. Ale po naprawieniu auta trzeba ponownie poddać samochód badaniu, aby potwierdzić, że wada została skutecznie usunięta.

Takie badanie polega tylko na sprawdzeniu samochodu pod kątem tej usterki i dlatego jest ono tańsze niż standardowe badanie okresowe. Cena zależy od rodzaju wady – np. ponowne badanie poziomu hałasu kosztuje 20 zł.

Kiedy muszę zapłacić za przegląd samochodu?

Za przegląd samochodu płaci się na zasadach ustalonych przez ASO. Jedne pobierają opłaty z góry, w innych można zapłacić po przeglądzie.

Z kolei za badanie techniczne zawsze trzeba zapłacić przed wykonaniem usługi. Nie można się umówić na płatność po badaniu, ponieważ prawo nakazuje inkasować płatność z góry.

Co więcej – jeśli auto nie przejdzie pomyślnie badań, opłata nie zostanie zwrócona. Usterki, które zostaną zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów.

Co ile trzeba przeprowadzić przegląd samochodu?

Przegląd samochodu należy wykonywać z częstotliwością przewidzianą warunkami gwarancji. Za brak przeglądu kierowcy nie grożą żadne konsekwencji prawne, jedynie wspomniana utrata gwarancji. I to też nie zawsze, ponieważ np. Toyocie podchodzą do tej kwestii indywidualnie.

Najczęściej koncerny nakazują zgłosić się na przegląd samochodu po określonym czasie od zakupu lub po przejechaniu wskazanej liczby kilometrów. Np. przeglądy samochodów wspomnianej marki Toyota należy wykonywać co roku lub co 15 000 km – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Czy dodatkowy przegląd samochodu jest obowiązkowy?

Nie istnieje coś takiego jak dodatkowy czy ponowny przegląd auta. Kierowca może zostać skierowany na dodatkowe badanie techniczne, które przeprowadza okręgowa stacji kontroli pojazdów.

Dodatkowe badanie techniczne zleca się, gdy:

 • samochód uczestniczył w wypadku, w którym uszkodzony elementy nośne nadwozia, podwozia lub ramy,
 • organ kontroli drogowej ma podejrzenie, że stan samochodu zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymogi związane z ochroną środowiska,
 • w aucie dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • w ramach okresowego badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń elementów nośnych konstrukcji pojazdu,
 • właściciel samochodu lub starosta złoży wniosek o identyfikację pojazdu lub ustalenie jego danych niezbędnych do jego rejestracji.

Przeprowadzenie dodatkowego badanie technicznego nie zwalnia ani nie odsuwa w czasie badań okresowych.

Przykład: Marta wykonała okresowe badanie techniczne 15 września 2022, na kolejne powinna się stawić w do 15 września 2023. W czerwcu 2023 uczestniczyła w wypadku, który naruszył konstrukcję jej auta i została skierowana na dodatkowe badanie techniczne. 1 września 2023 auto przeszło je pomyślnie, ale i tak do 15 września Marta musi wykonać kolejne badanie, tym razem okresowe.

Co jest sprawdzane podczas przeglądu samochodu?

Zasady przegląd samochodu nie są uregulowany prawnie. To firma motoryzacyjna decyduje, jakie elementy pojazdu trzeba sprawdzić.

Najczęściej podczas przeglądu weryfikuje się stan:

 • hamulców, zawieszenia i silnika,
 • akumulatora,
 • elektroniki i oświetlenia,
 • karoserii,
 • oraz czy wymieniony jest olej i płyn hamulcowy.

Celem przeglądu jest dbałość o bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Diagnosta sprawdza po prostu, czy auto jest w dobrym stanie technicznym.

Jaka kara grozi za brak przeglądu samochodu?

Za przegląd samochodu po terminie (lub całkowity jego brak) nie grozi żadna kara, ponieważ nie jest on, w przeciwieństwie do badań technicznych, obowiązkowy.

Jednak właściciel auta, któremu zależy na gwarancji, powinien jednak pamiętać o przeglądach. Jeśli zgłosi się na niego po terminie i zostanie wykryta usterka, ASO może zażądać zapłaty za jej usunięcie. Dokładne warunki co się stanie w razie braku przeglądu, znajdują się w gwarancji.

Jak sprawdzić ważność przeglądu auta?

Przegląd techniczny samochodu można sprawdzić na trzy sposoby:

 • zajrzeć do książki serwisowej – w tym dokumencie będzie data kolejnego przeglądu (jeśli producent nakazuje wykonywać przeglądy co określony czas),
 • sprawdzić stan licznik – jeśli przeglądy powinny się odbywać po przekroczeniu określonej liczby kilometrów,
 • skontaktować się z dealerem.

Przegląd techniczny samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Badanie techniczne samochodu i przegląd techniczny to inne czynności, choć obie polegają na ocenie stanu technicznego auta. Obowiązek wykonywania badania technicznego reguluje prawo o ruchu drogowym. Natomiast zasady przeglądu wynikają z zapisów w gwarancji samochodu.
 2. Większość firm motoryzacyjnych nakazuje przeprowadzanie przeglądu w Autoryzowanej Stacji Obsługi, ale jest to niezgodne z decyzją UKOiK. Z kolei badanie techniczne należy wykonać w podstawowej lub okręgowej stacji kontroli pojazdów.
 3. Przegląd techniczny samochodu po terminie najczęściej skutkuje utratą gwarancji. Natomiast za brak ważnego badania technicznego kierowca otrzyma mandat do 1 500 zł oraz zostanie mu zatrzymany dowód rejestracyjny.
 4. Cena przeglądu zależy od ASO, ale najczęściej to wydatek rzędu 500-600 zł. Koszt badania technicznego jest taki sam na wszystkich stacjach – 99 zł dla samochodu osobowego, poza autem z instalacją LPG – za te trzeba zapłacić 162 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przegląd techniczny samochodu

 1. Czy w trakcie badania technicznego sprawdzany jest stan licznika?

  Tak, diagnosta sprawdza i wpisuje stan licznika do dokumentacji i bazy CEPiK. To forma walki z procederem cofania liczników.
 2. Co się stanie, jeśli samochód nie zaliczy przeglądu technicznego?

  Nie ma możliwości, aby auto nie przeszło przeglądu. Jeśli diagnosta wykryje usterkę, poinformuje o niej kierowcę i ten zdecyduje, czy usunąć ją w ASO, czy w warsztacie.
 3. Jakie elementy pojazdu są sprawdzane na przeglądzie technicznym?

  Pracownicy ASO kontrolują najważniejsze systemy pojazdu, przyglądają się też oponom i karoserii.
 4. Czy na przeglądzie sprawdza się poziom emisji spalin?

  Na przeglądzie nie sprawdza się emisji spalin, ale kontroluje się to na okresowym badaniu technicznym.
 5. Czy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny albo praw jazdy za brak przeglądu?

  Nie, drogówka nawet nie weryfikuje, czy auto przeszło przegląd. Ma natomiast prawo zatrzymać dowód rejestracyjny za brak ważnego przeglądu technicznego.
Justyna Czerwińska
[Głosów: 1 Średnia: 5]