Piotr Nowik

Piotr Nowik | 23 listopada 2021

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

scrolldown koszt rejestracji samochodu

Koszt rejestracji zależy od rodzaju kupowanego samochodu. Mogą się różnić w zależności, czy kupujemy nowe lub używane auto w Polsce, sprowadzamy je z zagranicy lub chcemy dopuścić do ruchu drogowego pojazd zabytkowy.

Rejestracja samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Na zarejestrowanie nowego lub używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy jest 30 dni. W przeciwnym razie grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.
 2. Samochód rejestruje się w wydziale komunikacji właściwym ze względu na  miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.
 3. W niektórych miastach można zarejestrować samochód online – szczegółów należy dowiadywać się w swoim wydziale komunikacji. Właściciele samochodów kupionych w salonie mogą zlecić rejestrację w ich imieniu pracownikowi salonu.
 4. Standardowy koszt rejestracji samochodu to 180,50 zł. Cena może być wyższa, jeśli dojdą opłaty dodatkowe lub niższa, gdy nie wymienia się tablic rejestracyjnych.
 5. Samochód w dniu rejestracji musi posiadać ważną polisę OC. Może to być ubezpieczenie zbywcy (tzn. zakupione przez poprzedniego właściciela) lub nowa umowa, którą zawarł aktualny właściciel.

Gdzie zarejestrować samochód?

Wniosek o rejestrację samochodu firmowego, przedstawiciel firmy składa do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy, a osoby prywatne powinny go złożyć do starostwa właściwego miejscu zamieszkania.

Starostwa mają siedzibę w urzędach miast, wyjątkiem jest Warszawa, gdzie wnioski o rejestrację samochodu składa się w Urzędzie Gminy. Osoby z małych miast i wsi muszą się zorientować, w jakim powiecie położona jest ich miejscowość. W mieście, które jest siedzibą tego powiatu, znajduje się właściwy dla nich urząd. Część urzędu, która odpowiada za rejestrację pojazdów, nazywa się wydziałem komunikacji. Tam też składa się wszelkie druki i uiszcza opłatę za rejestrację samochodu.

W czasie trwania epidemii COVID-19 niektóre urzędy przyjmują interesantów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, dlatego dobrze jest wcześniej zadzwonić i dopytać jak to wygląda w naszym urzędzie.

Zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Wielu kierowców, którzy mieszkają w innej miejscowości, niż mają meldunek, zastanawia się, czy rejestrować samochód w miejscu zamieszkania, czy zameldowania. Odpowiedź brzmi: w miejscu zamieszkania. Reguluje to art. 73 ust. 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym, gdzie można przeczytać, że:

„rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę)”.

Zamieszkanie w danej miejscowości można potwierdzić np. umową najmu, umową o pracę czy deklaracją PIT potwierdzającą odprowadzanie podatków w tym mieście.

Nie istnieje żaden sztywny katalog dokumentów, które można uznać za potwierdzenie zamieszkiwania w danym mieście. Tak naprawdę wiele zależy od woli urzędnika – jeden może chcieć zobaczyć jakiś konkretny dokument, a drugiemu wystarczy ustne oświadczenie właściciela samochodu, że tutaj mieszka. Gdyby doszło do sporu na tym tle i urzędnik nie chciałby zarejestrować samochodu w miejscu zamieszkania, można odwołać się od jego decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rejestracja samochodów online – jak to zrobić?

Kierowcy, którzy nie lubią stać w kolejkach, mogą skorzystać z internetowej rejestracji samochodów, którą uruchomiły niektóre urzędy. Nie ma jednakowych wytycznych na ten temat dla wszystkich urzędów w Polsce, dlatego szczegółowych informacji należy szukać na lokalnych stronach starostwa, urzędu miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga – na niektórych portalach można się spotkać z informacją, że jest możliwość zarejestrowania samochodu poprzez ePUAP lub przez stronę https://www.gov.pl/. Nie jest to prawda. Strona https://www.gov.pl/  umożliwia zrobienie zgłoszenia o kupnie lub sprzedaży samochodu. To nie to samo, co zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu.

Jakie firmy pośredniczą w rejestracji samochodu?

W Polsce istnieje co najmniej kilkadziesiąt firm pośredniczących w rejestracji pojazdu. Ich działalność polega na tym, że odbierają dokumenty od właściciela samochodu wraz z pełnomocnictwem, a następnie załatwiają w jego imieniu wszystkie formalności w urzędzie. Taka usługa kosztuje około 350 zł, na co składa się cena za rejestrację samochodu, którą trzeba zapłacić w urzędzie i prowizja dla firmy. Z działalności takich firm korzystają najczęściej osoby bardzo zabiegane lub inne przedsiębiorstwa trudniące się handlem pojazdami, które niemal codziennie muszą rejestrować samochody.

Warto wiedzieć, że każda osoba może zarejestrować samochód w imieniu innej osoby. Nie trzeba prowadzić ukierunkowanej w tym działalności gospodarczej, wystarczy tylko wziąć pełnomocnictwo od właściciela samochodu. Za pełnomocnictwo w rejestracji samochodu pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

Przykład:

Alicja musi zarejestrować samochód, ale nie ma czasu, aby osobiście jechać do urzędu. Może skorzystać z pomocy firmy pośredniczącej i zapłacić za usługę około 350 zł lub poprosić jakąkolwiek zaufaną osobę, aby w jej imieniu zarejestrowała auto, ponosząc jedynie dodatkową opłatę w wysokości 17 za pełnomocnictwo.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji samochodu?

Oto lista dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu:

 • Wypełniony wniosek o rejestrację samochodu – wzór można pobrać ze strony internetowej urzędu lub otrzymać go na miejscu.
 • Dowód osobisty.
 • Polisa OC.
 • Dowód wniesienia opłaty za rejestrację samochodu.

Opłatę za rejestrację samochodu można wnieść na miejscu w kasie urzędu (kasa wyda potwierdzenie), ale niektóre urzędy udostępniają na swojej stronie internetowej numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W takiej sytuacji należy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu z banku lub poczty.

Te dokumenty trzeba mieć zawsze przy rejestracji pojazdu. Niekiedy należy okazać w urzędzie również inne w zależności od rodzaju rejestrowanego auta, co wyjaśniamy poniżej.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji nowego samochodu?

Aby zarejestrować samochód z salonu, oprócz dokumentów wymienionych w poprzednim akapicie, trzeba posiadać fakturę za zakup, kartę pojazdu (jeśli została wydana) i świadectwo homologacji.

Osoby, które chcą zarejestrować nowy samochód, powinny wiedzieć, że 4 czerwca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy. Zgodnie z nimi, auto kupione w salonie może zarejestrować przez internet jego pracownik. Wystarczy, że kupujący wyrazi chęć na takie rozwiązanie.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego?

Do zarejestrowania używanego pojazdu (który wcześniej już był zarejestrowany) potrzebne są:

 • Dokument własności samochodu (umowa kupna-sprzedaży, darowizny, potwierdzenie nabycia spadku itp.).
 • Stary dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeśli została wydana).
 • Tablice rejestracyjne.

Gdy rejestruje się samochód, który wcześniej zarejestrowany był w tym samym powiecie, nie ma konieczności wymiany tablic, ale trzeba je zabrać ze sobą, aby urzędnik nakleił nowe znaki legalizacyjne. Pozostawienie starych tablic pozwala oszczędzić prawie 100 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu zabytkowego?

Do zarejestrowania zabytkowego auta potrzebny jest wpis samochodu do rejestru zabytków. W Polsce zabytkiem może być samochód, którego wiek przekracza 25 lat. W wyjątkowych sytuacjach za zabytkowy może być uznany młodszy pojazd, ale decyzja należy do konserwatora.

Jak uzyskać wpis samochodu do rejestru zabytków:

 • Należy udać się do rzeczoznawcy od spraw techniki samochodowej o wydanie tzw. białej karty (Karty Ewidencji Zabytku Ruchomego). Rzeczoznawca wydaje kartę po zapoznaniu się ze stanem samochodu.
 • Na postawie białej karty Wojewódzki Konserwator Zabytków włącza samochód do ewidencji zabytków (auto nie jest jeszcze oficjalnie zabytkiem) i wydaje właścicielowi samochodu specjalne zaświadczenie.
 • Z zaświadczeniem od konserwatora należy udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów (OSKP), gdzie samochód jest badany. Wyniki badań trzeba dostarczyć konserwatorowi, który analizuje je wraz z białą kartą i podejmuje ostateczną decyzję o wpisie (bądź nie) samochodu do rejestru zabytków. Dopiero po uzyskaniu wpisu można zarejestrować zabytkowy samochód.

Do rejestracji potrzebne są:

 • Potwierdzenie wpisania pojazdu do ewidencji zabytków.
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi wydane przez OSKP.
 • Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeśli była wydana).
 • Tablice rejestracyjne.

Dokumenty do rejestracji samochodu z zagranicy

Dodatkowe dokumenty, które są potrzebne do rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy:

 • Wszystkie dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dowód opłacenia cła lub akcyzy.

Koszty rejestracji samochodu

Standardowa opłata za rejestrację samochodu (niezabytkowego) zarejestrowanego w Polsce wynosi 180,50 zł. Na cenę składają się:

 • stały dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych, nalepka kontrolna na szybę: 85 zł,
 • pozwolenie czasowe: 13,50 zł,
 • tablice rejestracyjne: 80 zł,
 • opłata ewidencyjna: 2 zł.

Jeżeli kupiony pojazd ma tablice rejestracyjne z tego samego powiatu, co miejsce zamieszkania nowego właściciela, to rejestracja będzie kosztowała tylko 80,50 zł. Z kolei, jeśli rejestrujący chce tablice indywidualne zamiast standardowych, to zapłaci za nie 1 000 zł (a nie 80 zł), więc w rezultacie koszt rejestracji wyniesie go 1 100,50 zł.

Ponadto, trzeba liczyć się z opłatami dodatkowymi:

 • ewentualne pełnomocnictwo (z opłaty zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny właściciela: rodzice, rodzeństwo, współmałżonek i dzieci) – 17 zł,
 • wydanie karty pojazdu dla auta z zagranicy – 75,50 zł,
 • wymagane w niektórych przypadkach dodatkowe badanie samochodu z zagranicy – 98 zł,
 • koszt tablic rejestracyjnych dla samochodu zabytkowego – 100 zł (zamiast 80 zł).

Podsumowanie kosztów zarejestrowania samochodu w zależności od rodzaju:

 • Auta zarejestrowane w Polsce –80,50 zł (jeśli wcześniej było zarejestrowane w tym samym powiecie), 180,50 zł (jeżeli właściciel chce standardowe tablice rejestracyjne), 1 100,50 zł (jeżeli zależy mu na indywidualnych tablicach).
 • Samochody zabytkowe – 200,50 zł.
 • Samochody sprowadzone z zagranicy – 256 zł lub 354, jeżeli będą wymagały dodatkowego badania technicznego.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Do zarejestrowania samochodu potrzebne jest ważne OC. Jeśli kupujemy auto używane, poprzedni właściciel ma obowiązek przekazać nam swoją polisę, którą możemy kontynuować do wygaśnięcia umowy lub wypowiedzieć w dowolnym momencie. Jeśli pojazd nie ma ubezpieczenia, umowę OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu jego rejestracji – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Mimo że zakres ochrony ubezpieczenia OC jest taki sam we wszystkich firmach, to każde towarzystwo ma inny cennik OC. Najłatwiej to sprawdzić w kalkulatorze OC i AC najtaniejuagenta.pl. Po wpisaniu kilku podstawowych danych wyświetlą się oferty kilkunastu towarzystw. Wystarczy wybrać najtańszą i można mieć pewność, że się dokonało najkorzystniejszego wyboru z możliwych.

Jakie są kary za niezarejestrowanie samochodu na czas?

Od dnia kupna nowego samochodu lub używanego sprowadzonego z zagranicy, właściciel ma 30 dni na jego zarejestrowanie. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, grozi mu kara od 200 do 1000 zł. W ubiegłym (2020) wydłużono czas na rejestrację samochodu do 180 dni ze względu na pandemię COVID-19. Jednakże z dniem 1 stycznia 2021 wrócono do starych przepisów i obecnie obowiązuje termin 30 dni.

Jeśli kupiłeś używany samochód w Polsce, masz 30 dni na poinformowanie wydziału komunikacji o zmianie właściciela pojazdu. Jednak równocześnie auto możesz przerejestrować później.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu

Czy każdy współwłaściciel musi być obecny przy rejestracji?

Nie. Może być tylko jeden współwłaściciel, który będzie dysponował pełnomocnictwami od pozostałych. Może też być osoba w ogóle niezwiązana z samochodem, jeżeli otrzyma pełnomocnictwa od wszystkich współwłaścicieli.

Czy przy rejestracji potrzebne jest potwierdzenie opłacenia podatku PCC?

Nie. Na opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest 14 dni od dnia zakupu. Jeżeli kierowca rejestruje samochód np. jeden dzień po zakupie, to urząd nie może wymagać potwierdzenia opłaty PCC, ponieważ kierowca ma jeszcze na to czas.

Czy można zmienić towarzystwo, w którym samochód ma wykupione OC, jeszcze przed przerejestrowaniem go?

Tak. Ubezpieczycielowi wystarczy nr VIN pojazdu, aby podpisać umowę o polisę. Resztę danych można uzupełnić po uzyskaniu dowodu rejestracyjnego.

Piotr Nowik
[Głosów: 0 Średnia: 0]