Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2024 r.?

Jedną z obowiązkowych formalności po zakupie czy otrzymaniu w darowiźnie samochodu, jest jego rejestracja w wydziale komunikacji. Zastanawiasz się, ile kosztuje przerejestrowanie auta w 2024 r.? Dla większości właścicieli pojazdów opłata wynosi 160 zł. Jeśli kupiłeś samochód zarejestrowany w Polsce i postanowisz zachować obecne tablice rejestracyjne, zapłacisz znacznie mniej.

Koszt rejestracji pojazdu zależy przede wszystkim od pochodzenia samochodu i faktu, czy jest on aktualnie zarejestrowany w Polsce. Opłaty będą się różnić w zależności od tego, czy kupiłeś nowe, czy używane auto w Polsce, sprowadziłeś je z zagranicy lub chcesz przygotować do ruchu drogowego pojazd zabytkowy.

Podpowiadamy, jak wygląda rejestracja samochodu, ile kosztuje wyrobienie dowodu rejestracyjnego oraz ile wynosi całkowity koszt rejestracji.

Gdzie zarejestrować samochód?

Wniosek o rejestrację samochodu złóż w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Będzie nim:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta, gdy mieszkasz w miejscowości na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy, gdy mieszkasz w Warszawie.

Chcesz zarejestrować pojazd firmowy? Wniosek o rejestrację samochodu złóż do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Jeżeli Twoja firma jest przedsiębiorstwem wielozakładowym lub podmiotem składającym się z wydzielonych jednostek organizacyjnych, rejestracji dokonasz w starostwie właściwym ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki (z art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Gdzie zarejestrować samochód – w miejscu zameldowania czy zamieszkania?

Mieszkasz w innej miejscowości niż masz meldunek? Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o rejestrację Twojego auta powinieneś złożyć w miejscu zamieszkania. Reguluje to art. 73 ust. 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym: rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę).

Zamieszkanie w danej miejscowości powinieneś potwierdzić. Możesz na taką okoliczność przedłożyć w urzędzie np. umowę najmu mieszkania, umową o pracę czy deklaracją PIT potwierdzającą odprowadzanie podatków w danym mieście.

Uwaga! Nie istnieje żaden sztywny katalog dokumentów, które można uznać za potwierdzenie zamieszkiwania w danym mieście. Tak naprawdę sporo zależy od woli urzędnika – jeden będzie wymagał konkretnego dokumentu, a drugiemu wystarczy pisemne oświadczenie właściciela samochodu.

Gdyby doszło do sporu na tym tle i urzędnik nie chciałby zarejestrować samochodu w miejscu Twojego zamieszkania, możesz odwołać się od jego decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rejestracja samochodu online – jak to zrobić?

Jeżeli nie masz czasu lub ochoty na wizytę w wydziale komunikacji, możesz skorzystać z internetowej rejestracji samochodów, o ile Twój urząd uruchomił taką usługę. 

Niestety, na ten moment nie ma stałych wytycznych na ten temat dla wszystkich urzędów w Polsce, dlatego szczegółowych informacji należy szukać na lokalnych stronach starostwa, urzędu miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga! Na niektórych portalach można spotkać się z informacją, że jest możliwość zarejestrowania samochodu poprzez ePUAP lub przez stronę https://www.gov.pl/. Nie jest to prawda. Strona https://www.gov.pl/ umożliwia jedynie zgłoszenie sprzedaży samochodu. To nie to samo, co zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu.

Pośrednictwo w rejestracji pojazdów – czy warto skorzystać?

W Polsce funkcjonuje wiele firm pośredniczących w rejestracji pojazdu. Na życzenie klienta odbierają one dokumenty od właściciela samochodu wraz z pełnomocnictwem, a następnie załatwiają w jego imieniu wszystkie formalności w urzędzie.

Taka usługa kosztuje z reguły od 100 do 400 zł, na co składa się cena za rejestrację samochodu, którą trzeba zapłacić w urzędzie i prowizja dla firmy. Pytanie tylko, czy warto z niej korzystać?

Z działalności takich firm korzystają najczęściej osoby bardzo zabiegane lub inne przedsiębiorstwa trudniące się handlem pojazdami, które niemal codziennie muszą rejestrować samochody. Jeśli nie musisz, nie ma sensu korzystać z takich usług, bo tak naprawdę proces rejestracji nie jest skomplikowany ani czasochłonny.

Warto wiedzieć, że…

Każdy może zarejestrować samochód w imieniu innej osoby. Nie trzeba prowadzić specjalizującej się w tym działalności gospodarczej, wystarczy tylko uzyskać pełnomocnictwo od właściciela samochodu. Za upoważnienie podczas rejestracji samochodu jest pobierana opłata w wysokości 17 zł, jednak osoby z najbliższej rodziny właściciela pojazdu są z niej zwolnione.

Przykład: Pani Anna musi zarejestrować samochód, ale nie ma czasu, aby osobiście jechać do urzędu. Może skorzystać z pomocy firmy pośredniczącej i zapłacić za usługę około 300 zł lub poprosić dowolną zaufaną osobę, aby w jej imieniu zarejestrowała auto. Jeśli pełnomocnik nie należy do członków najbliższej rodziny pani Anny, poniesie ona jedynie dodatkową opłatę w wysokości 17 za pełnomocnictwo.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji samochodu w 2024 r.?

Oto lista dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu bez względu na rodzaj pojazdu:

 • Wypełniony wniosek o rejestrację samochodu – wzór możesz pobrać ze strony internetowej urzędu lub otrzymać go na miejscu.
 • Dowód osobisty.
 • Polisa OC (opcjonalnie).
 • Dowód wniesienia opłaty za rejestrację samochodu.

Uwaga! Od 4 września 2022 roku zniesiono obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. W związku z tym, po tej dacie karta pojazdu podczas rejestracji auta w urzędzie nie jest potrzebna.

Jak zapłacić za rejestrację pojazdu?

Opłatę za rejestrację samochodu możesz wnieść na miejscu w kasie urzędu (otrzymasz potwierdzenie). Urzędy udostępniają także na swojej stronie internetowej numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty (zabierz do wydziału komunikacji potwierdzenie przelewu z banku lub poczty).

Oprócz ww. dokumentów, do wniosku powinieneś dołączyć stosowne załączniki – ich listę znajdziesz poniżej.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji nowego samochodu?

Aby zarejestrować samochód z salonu, oprócz podstawowych dokumentów wymienionych w poprzednim akapicie, powinieneś dostarczyć do urzędu:

 • dowód własności pojazdu (faktura VAT),
 • świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem „o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów”,
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy (pojazdy wyprodukowane w Unii Europejskiej), np. wydruk ze strony e-ZEFIR lub oświadczenie salonu sprzedaży o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy,
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej (pojazdy wyprodukowane poza UE) – jeżeli takich informacji nie ma na fakturze sprzedaży,
 • KRS lub zaświadczenie z CEiDG (jeśli kupiłeś pojazd na firmę), np. wydruk ze strony internetowej.

Uwaga! 4 czerwca 2021 r. weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi auto kupione w salonie może zarejestrować diler samochodowy. Wystarczy, że kupujący pojazd wyrazi na to zgodę (sporządzi pisemne upoważnienie).

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego?

Do zarejestrowania / przerejestrowania używanego pojazdu, oprócz dokumentów wymienionych wcześniej, potrzebne są:

 • Dowód własności samochodu (umowa kupna-sprzedaży, darowizny, potwierdzenie nabycia spadku itp.)
 • Dowód rejestracyjny,
 • Zaświadczenie potwierdzające ważność badań technicznych, gdy brakuje takiej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Polisa OC.

Chcesz przerejestrować samochód używany, który ma już ważne polskie tablice rejestracyjne? Nie musisz ich wymienić na nowe, nawet jeśli zostały wydane w innym powiecie. Zabierz je  jednak ze sobą, aby urzędnik nakleił nowe znaki legalizacyjne.

Pozostawienie starych tablic pozwala obniżyć koszty rejestracji pojazdu prawie o 100 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu zabytkowego?

Do wniosku o rejestrację auta zabytkowego dołącz:

 • Uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie, że nie posiadasz dowodu rejestracyjnego,
 • Tablice rejestracyjne (jeśli są).

Jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy, dodatkowo powinieneś dostarczyć do urzędu:

 • Dowód odprawy celnej przywozowej (gdy pojazd został sprowadzony spoza UE),
 • Potwierdzenie zapłaty akcyzy lub zaświadczenie potwierdzające zwolnienie z tego obowiązku,
 • Tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Jakie dokumenty do rejestracji samochodu z zagranicy?

Dodatkowe dokumenty, które są potrzebne do rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy to:

 • Wszystkie dokumenty wymagane w standardowej procedurze, ale przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dowód opłacenia cła (pojazd sprowadzony z kraju spoza Unii Europejskiej) lub akcyzy (auto kupione w UE).

Jakie są koszty rejestracji samochodu w 2024 roku?

Standardowa opłata za rejestrację samochodu wynosi 160 zł. Z wyższymi kosztami muszą liczyć się osoby, które wnioskują o indywidualne tablice rejestracyjne. Mniej natomiast zapłacą nabywcy aut używanych zarejestrowanych w Polsce, którzy zdecydują się na pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Ile kosztuje rejestracja samochodu osobowego? TABELA

OpłataSamochód używany zarejestrowany w PolsceSamochód używany sprowadzony z zagranicy oraz samochód nowy kupiony w Polsce lub za granicąSamochód zabytkowy
Tablice rejestracyjne zwyczajne80 zł80 zł100 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne1000 zł1000 zł-
Dowód rejestracyjny54 zł54 zł54 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł12,50 zł12,50 zł
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych)160,00 zł160,00 zł180 zł
RAZEM (w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej. z wydaniem pozwolenia czasowego)80 zł--
RAZEM (w przypadku indywidualnych tablic rej.)1080,00 zł1080,00 zł-
Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego66,50 zł--

Ponadto, trzeba liczyć się z opłatami dodatkowymi:

 • ewentualne pełnomocnictwo (z opłaty zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny właściciela: rodzice, rodzeństwo, współmałżonek i dzieci) – 17 zł,
 • wymagane w niektórych przypadkach dodatkowe badanie samochodu z zagranicy – 98 zł.

Podsumowanie kosztów zarejestrowania samochodu w zależności od rodzaju:

 • Rejestracja samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce66,50 zł (pozostawienie starych tablic rejestracyjnych, bez wydania pozwolenia czasowego), 80 zł (z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego i wydaniem pozwolenia czasowego), 160 zł (jeżeli wyrabiasz standardowe tablice rejestracyjne), 1 080 zł (jeżeli wnioskujesz o indywidualne tablice);
 • Koszt rejestracji samochodu zabytkowego – 180 zł;
 • Rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy160 zł, 258 zł (z dodatkowym badaniem technicznym) lub 1080 zł (z tablicami indywidualnymi).

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Do zarejestrowania samochodu potrzebne jest ważne OC. Jeśli kupujesz auto używane, poprzedni właściciel ma obowiązek przekazać Ci swoją polisę, którą możesz kontynuować do wygaśnięcia umowy lub wypowiedzieć w dowolnym momencie. Jeśli pojazd nie ma ubezpieczenia, umowę OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży lub – gdy auto nie jest jeszcze zarejestrowane – dniu rejestracji pojazdu – wyjaśnia Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Mimo że zakres ochrony ubezpieczenia OC jest taki sam we wszystkich firmach, to każde towarzystwo ma inny cennik OC. Najłatwiej to sprawdzić w kalkulatorze OC i AC najtaniejuagenta.pl. Po wpisaniu podstawowych informacji o kierowcy i pojeździe otrzymasz oferty kilkunastu towarzystw. Będziesz mógł wybrać najkorzystniejszą z nich i – jeśli zechcesz – kupić od razu polisę.

Jakie są kary za niezarejestrowanie samochodu na czas w 2024 r.?

Od dnia zakupu samochodu w Polsce lub sprowadzenia go z zagranicy, masz 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację. Jeśli nie dopełnisz tego obowiązku, grozi Ci kara finansowa w wysokości:

 • 500 zł – nabywca pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub sprowadzonego z zagranicy,
 • 1000 zł – przedsiębiorca zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży.

Jeśli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w ciągu 180 dni, kara wzrośnie odpowiednio do 1000 zł lub 2000 zł.

Rejestracja samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Na zarejestrowanie samochodu w 2024 r. masz 30 dni, licząc od dnia jego zakupu, prawomocnego orzeczenia sądu o nabyciu spadku lub sprowadzenia do Polski.
 2. Za nieprzerejestrowanie auta grozi kara w wysokości od 500 do 2000 zł.
 3. Samochód zarejestruj w wydziale komunikacji właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.
 4. W niektórych miastach można zarejestrować samochód online – dopytaj o to w swoim wydziale komunikacji.
 5. Właściciele nowych samochodów kupionych w salonie mogą zlecić rejestrację w ich imieniu pracownikowi salonu.
 6. Standardowy koszt rejestracji samochodu to 160 zł.
 7. Samochód w dniu rejestracji musi mieć ważną polisę OC. Może to być ubezpieczenie zbywcy (tzn. zakupione przez poprzedniego właściciela pojazdu) lub nowa umowa, którą zawarł aktualny właściciel.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu:

 1. Czy każdy współwłaściciel musi być obecny przy rejestracji pojazdu?

  Nie. Do urzędu może zgłosić się tylko jeden współwłaściciel, który będzie dysponował pełnomocnictwami od pozostałych. Może to też być osoba w ogóle niezwiązana z samochodem, jeżeli otrzyma pełnomocnictwa od wszystkich współwłaścicieli.
 2. Czy przy rejestracji potrzebne jest potwierdzenie opłacenia podatku PCC?

  Nie. Na opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest 14 dni od dnia zakupu. Jeżeli kierowca rejestruje samochód np. jeden dzień po zakupie, to urząd nie może wymagać potwierdzenia opłaty PCC, ponieważ kierowca ma jeszcze na to czas.
 3. Czy można zmienić towarzystwo, w którym samochód ma wykupione OC, jeszcze przed przerejestrowaniem go?

  Tak. Ubezpieczycielowi wystarczy nr VIN pojazdu, aby podpisać umowę ubezpieczenia OC. Resztę danych można uzupełnić po uzyskaniu dowodu rejestracyjnego.
 4. Czy można zakupić OC po zarejestrowaniu pojazdu?

  Jako właściciel pojazdu powinieneś dostarczyć ważną polisę OC najpóźniej w dniu odbioru stałego dowodu rejestracyjnego. Co istotne, mimo braku ubezpieczenia, urzędnik nie może odmówić rejestracji Twojego samochodu. Jednakże, w takiej sytuacji ma on obowiązek poinformować UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) o nieprzedłożeniu ważnej polisy OC przez Ciebie.
 5. Czy konieczne jest podanie adresu zameldowania podczas zakupu ubezpieczenia OC i AC?

  Tak, podczas procesu zakupu polisy wymagane jest podanie zarówno adresu zameldowania, jak i aktualnego miejsca zamieszkania. Informacje te są istotne dla towarzystwa ubezpieczeniowego, gdyż pozwalają ocenić ryzyko ubezpieczeniowe związane z miejscem, w którym pojazd jest najczęściej parkowany. Cena polisy jest często ustalana na podstawie cenników obowiązujących w różnych lokalizacjach. Niewłaściwe lub nieprecyzyjne podanie tych danych może spowodować konieczność przeliczenia składki po zgłoszeniu szkody.
 6. Czy rejestracja samochodu online jest możliwa?

  Jeśli rozważasz rejestrację samochodu online, warto sprawdzić, czy taka możliwość istnieje w Twojej lokalnej instytucji, takiej jak starostwo, urząd miejski lub urząd dzielnicy. Szukając informacji na ten temat warto odwiedzić strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), gdzie publikowane są odpowiednie wytyczne i procedury rejestracji. Zazwyczaj proces ten polega na wypełnieniu elektronicznego wniosku i dołączeniu skanów odpowiednich załączników w miejsce fizycznych dokumentów.
 7. Czy istnieje możliwość tymczasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu?

  Tak. W przypadku, gdy konieczność naprawy samochodu wynika z poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych, na przykład po wypadku, możesz złożyć wniosek o wycofanie auta z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Warto jednak wiedzieć, że wniosek ten można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty ostatniego wycofania z ruchu. Należy też pamiętać, że ponowne dopuszczenie takiego pojazdu do ruchu będzie wymagało dodatkowego badania technicznego po przeprowadzeniu naprawy.
 8. Czy jest konieczne wymienienie dowodu rejestracyjnego, gdy brakuje miejsca na pieczątki potwierdzające wyniki badania technicznego?

  Od grudnia 2020 r. nie ma już takiej konieczności. Brak wolnych miejsc na pieczątki nie jest powodem do wymiany dowodu rejestracyjnego. Co więcej, wewnątrz kraju nie musisz nawet mieć przy sobie tego dokumentu. To samo dotyczy prawa jazdy oraz polisy OC. Oczywiście, musisz pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów, gdyż są one niezbędne podczas podróży poza granice kraju.
 9. Czy zakupiony samochód może zostać zarejestrowany przez dealera w imieniu klienta?

  Tak. Od 4 czerwca 2021 roku, kupujący nowy samochód ma możliwość skorzystania z usług salonu w kwestii rejestracji pojazdu. Aby to zrealizować, nabywca powinien wydać upoważnienie dla dealera, który zajmie się procesem rejestracji. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że leasingodawcy oraz firmy specjalizujące się w wynajmie długoterminowym nie posiadają takich uprawnień i nie mogą zająć się tą czynnością.
Stefania Stuglik
[Głosów: 2 Średnia: 5]