Piotr Nowik

Piotr Nowik | 24 lipca 2023

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

scrolldown koszt rejestracji samochodu

Koszt rejestracji pojazdu zależy od rodzaju kupowanego samochodu. Mogą się różnić w zależności, czy kupujemy nowe lub używane auto w Polsce, sprowadzamy je z zagranicy lub chcemy dopuścić do ruchu drogowego pojazd zabytkowy.

Rejestracja samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Na zarejestrowanie nowego auta kupionego w Polsce oraz nowego lub używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy jest 30 dni. W przeciwnym razie grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.
 2. Za brak przerejestrowania używanego samochodu z Polski nie grożą kary. Należy jednak w ciągu 30 dni zgłosić jego zakup w urzędzie.
 3. Samochód rejestruje się w wydziale komunikacji właściwym ze względu na  miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.
 4. W niektórych miastach można zarejestrować samochód online – szczegółów należy dowiadywać się w swoim wydziale komunikacji. Właściciele samochodów kupionych w salonie mogą zlecić rejestrację w ich imieniu pracownikowi salonu.
 5. Standardowy koszt rejestracji samochodu to 161,50 zł. Cena może być wyższa, jeśli dojdą opłaty dodatkowe lub niższa, gdy nie wymienia się tablic rejestracyjnych.
 6. Zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym zniosła koszty związane z wydawaniem karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. W przypadku sprowadzenia samochodu osobowego z zagranicy, dzięki zmianie ustawy od 4 września 2022 r zaoszczędzimy w sumie 94,50 zł – (karta pojazdu – 75 zł, nalepka kontrolna – 18,5 zł, opłata ewidencyjna – 1 zł).
 7. Samochód w dniu rejestracji musi mieć ważną polisę OC. Może to być ubezpieczenie zbywcy (tzn. zakupione przez poprzedniego właściciela) lub nowa umowa, którą zawarł aktualny właściciel.

Gdzie zarejestrować samochód?

Wniosek o rejestrację pojazdu firmowego, przedstawiciel firmy składa do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy, a osoby prywatne powinny go złożyć do starostwa właściwego miejscu zamieszkania.

Starostwa mają siedzibę w urzędach miast, wyjątkiem jest Warszawa, gdzie dokumenty do rejestracji samochodu składa się w Urzędzie Dzielnicy. Osoby z małych miast i wsi muszą się zorientować, w jakim powiecie położona jest ich miejscowość. W mieście, które jest siedzibą tego powiatu, znajduje się właściwy dla nich urząd. Ta część urzędu, która odpowiada za rejestrację pojazdu, nazywa się wydziałem komunikacji. Tam też składa się wszelkie wnioski oraz druki i uiszcza opłatę za rejestrację samochodu.

Zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Wielu kierowców, którzy mieszkają w innej miejscowości, niż mają meldunek, zastanawia się, czy rejestrować samochód w miejscu zamieszkania, czy zameldowania. Odpowiedź brzmi: w miejscu zamieszkania. Reguluje to art. 73 ust. 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym, gdzie można przeczytać, że:

„rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę)”.

Zamieszkanie w danej miejscowości można potwierdzić np. umową najmu, umową o pracę czy deklaracją PIT potwierdzającą odprowadzanie podatków w tym mieście.

Nie istnieje żaden sztywny katalog dokumentów, które można uznać za potwierdzenie zamieszkiwania w danym mieście. Tak naprawdę wiele zależy od woli urzędnika – jeden może chcieć zobaczyć jakiś konkretny dokument, a drugiemu wystarczy ustne oświadczenie właściciela samochodu, że tutaj mieszka. Gdyby doszło do sporu na tym tle i urzędnik nie chciałby zarejestrować samochodu w miejscu zamieszkania, można odwołać się od jego decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rejestracja samochodów online – jak to zrobić?

Kierowcy, którzy nie lubią stać w kolejkach, mogą skorzystać z internetowej rejestracji samochodów, którą uruchomiły niektóre urzędy. Nie ma jednakowych wytycznych na ten temat dla wszystkich urzędów w Polsce, dlatego szczegółowych informacji należy szukać na lokalnych stronach starostwa, urzędu miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga – na niektórych portalach można się spotkać z informacją, że jest możliwość zarejestrowania samochodu poprzez ePUAP lub przez stronę https://www.gov.pl/. Nie jest to prawda. Strona https://www.gov.pl/ umożliwia jedynie zgłoszenie kupna lub sprzedaży samochodu. To nie to samo, co zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu.

Jakie firmy pośredniczą w rejestracji samochodu?

W Polsce istnieje co najmniej kilkadziesiąt firm pośredniczących w rejestracji pojazdu. Ich działalność polega na tym, że odbierają dokumenty od właściciela samochodu wraz z pełnomocnictwem, a następnie załatwiają w jego imieniu wszystkie formalności w urzędzie. Taka usługa kosztuje około 350 zł, na co składa się cena za rejestrację samochodu, którą trzeba zapłacić w urzędzie i prowizja dla firmy. Z działalności takich firm korzystają najczęściej osoby bardzo zabiegane lub inne przedsiębiorstwa trudniące się handlem pojazdami, które niemal codziennie muszą rejestrować samochody. Jeśli nie musisz, nie ma sensu korzystać z takich usług. Proces rejestracji nie jest skomplikowany ani czasochłonny.

Warto wiedzieć, że każdy może zarejestrować samochód w imieniu innej osoby. Nie trzeba prowadzić specjalizującej się w tym działalności gospodarczej, wystarczy tylko wziąć pełnomocnictwo od właściciela samochodu. Za upoważnienie podczas rejestracji samochodu jest pobierana opłata w wysokości 17 zł.

Przykład:

Pani Anna musi zarejestrować samochód, ale nie ma czasu, aby osobiście jechać do urzędu. Może skorzystać z pomocy firmy pośredniczącej i zapłacić za usługę około 350 zł lub poprosić dowolną zaufaną osobę, aby w jej imieniu zarejestrowała auto. Poniesie jedynie dodatkową opłatę w wysokości 17 za pełnomocnictwo.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji samochodu?

Oto lista dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu:

Opłatę za rejestrację samochodu można wnieść na miejscu w kasie urzędu (która wyda potwierdzenie), ale niektóre urzędy udostępniają na swojej stronie internetowej numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. W takiej sytuacji należy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu z banku lub poczty.

Te dokumenty trzeba mieć zawsze przy rejestracji pojazdu. Niekiedy należy okazać w urzędzie również inne zaświadczenia, w zależności od rodzaju rejestrowanego auta, co wyjaśniamy poniżej.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji nowego samochodu?

Aby zarejestrować samochód z salonu, oprócz dokumentów wymienionych w poprzednim akapicie, trzeba posiadać fakturę za zakup, kartę pojazdu (jeśli została wydana) i świadectwo homologacji.

Osoby, które chcą zarejestrować nowy samochód, powinny wiedzieć, że 4 czerwca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy. Zgodnie z nimi, auto kupione w salonie może zarejestrować przez internet jego pracownik. Wystarczy, że kupujący wyrazi na to chęć.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego?

Do zarejestrowania używanego pojazdu (który wcześniej już był zarejestrowany) potrzebne są:

 • Dokument własności samochodu (umowa kupna-sprzedaży, darowizny, potwierdzenie nabycia spadku itp.).
 • Stary dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeśli została wydana).
 • Tablice rejestracyjne.

Cała procedura rejestracji pojazdu może trwać dość długo – to zależy od konkretnej sytuacji.

Gdy rejestruje się samochód, który wcześniej zarejestrowany był w tym samym powiecie, nie ma konieczności wymiany tablic. Trzeba je jednak zabrać ze sobą, aby urzędnik nakleił nowe znaki legalizacyjne. Pozostawienie starych tablic pozwala oszczędzić prawie 100 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu zabytkowego?

Do zarejestrowania zabytkowego auta potrzebny jest wpis samochodu do rejestru zabytków. W Polsce zabytkiem może być samochód, którego wiek przekracza 25 lat. W wyjątkowych sytuacjach za zabytkowy może być uznany młodszy pojazd, ale decyzja należy do konserwatora.

Jak uzyskać wpis samochodu do rejestru zabytków:

 • Należy udać się do rzeczoznawcy od spraw techniki samochodowej i wnioskować o wydanie tzw. białej karty (Karty Ewidencji Zabytku Ruchomego). Rzeczoznawca wydaje kartę po zapoznaniu się ze stanem samochodu.
 • Na postawie białej karty Wojewódzki Konserwator Zabytków włącza samochód do ewidencji zabytków (auto nie jest jeszcze oficjalnie zabytkiem) i wydaje właścicielowi samochodu specjalne zaświadczenie.
 • Z zaświadczeniem od konserwatora należy udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów (OSKP), gdzie samochód jest badany. Wyniki badań trzeba dostarczyć konserwatorowi, który analizuje je wraz z białą kartą i podejmuje ostateczną decyzję o wpisie (bądź nie) samochodu do rejestru zabytków. Dopiero po jego uzyskaniu wpisu można zarejestrować zabytkowy samochód.

Do rejestracji potrzebne są:

 • Potwierdzenie wpisania pojazdu do ewidencji zabytków.
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi wydane przez OSKP.
 • Dowód rejestracyjny i karta pojazdu (jeśli była wydana).
 • Tablice rejestracyjne.

Cała procedura rejestracji pojazdu może trwać dość długo – to zależy od konkretnej sytuacji.

Dokumenty do rejestracji samochodu z zagranicy

Dodatkowe dokumenty, które są potrzebne do rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy:

 • Wszystkie dokumenty wymagane w standardowej procedurze, ale przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 • Dowód opłacenia cła lub akcyzy.

Procedura rejestracyjna pojazdu wygląda podobnie jak w przypadku auta kupionego w kraju.

Koszty rejestracji samochodu

Standardowa opłata za rejestrację samochodu (niezabytkowego) zarejestrowanego w Polsce wynosi 161,50 zł. Na cenę składają się:

 • 2 zł – opłata ewidencyjna,
 • 80 zł – tablice rejestracyjne (zwykłe),
 • 12,50 zł – komplet nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo ich wtórnik,
 • 13,50 zł – pozwolenie czasowe,
 • 54 zł – dowód rejestracyjny.

Jeżeli kupiony pojazd ma tablice rejestracyjne z tego samego powiatu, co miejsce zamieszkania nowego właściciela, to rejestracja będzie kosztowała tylko 80,50 zł. Z kolei, jeśli rejestrujący chce tablice indywidualne zamiast standardowych, to zapłaci za nie 1 000 zł (a nie 80 zł), więc w rezultacie koszt rejestracji wyniesie go 1 100,50 zł.

Ponadto, trzeba liczyć się z opłatami dodatkowymi:

 • ewentualne pełnomocnictwo (z opłaty zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny właściciela: rodzice, rodzeństwo, współmałżonek i dzieci) – 17 zł,
 • wydanie karty pojazdu dla auta z zagranicy – 75,50 zł,
 • wymagane w niektórych przypadkach dodatkowe badanie samochodu z zagranicy – 98 zł,
 • koszt tablic rejestracyjnych dla samochodu zabytkowego – 100 zł (zamiast 80 zł).

Podsumowanie kosztów zarejestrowania samochodu w zależności od rodzaju:

 • Auta zarejestrowane w Polsce – 67,50 zł (jeśli wcześniej było zarejestrowane w tym samym powiecie), 161,50 zł (jeżeli właściciel chce standardowe tablice rejestracyjne), 1 081,50 zł (jeżeli zależy mu na indywidualnych tablicach).
 • Samochody zabytkowe – 181,50 zł.
 • Samochody sprowadzone z zagranicy – 161,5 zł lub 259,5 zł, jeżeli będą wymagały dodatkowego badania technicznego.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Do zarejestrowania samochodu potrzebne jest ważne OC. Jeśli kupujesz auto używane, poprzedni właściciel ma obowiązek przekazać nam swoją polisę, którą możemy kontynuować do wygaśnięcia umowy lub wypowiedzieć w dowolnym momencie. Jeśli pojazd nie ma ubezpieczenia, umowę OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu jego rejestracji – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Mimo że zakres ochrony ubezpieczenia OC jest taki sam we wszystkich firmach, to każde towarzystwo ma inny cennik OC. Najłatwiej to sprawdzić w kalkulatorze OC i AC najtaniejuagenta.pl. Po wpisaniu kilku podstawowych danych wyświetlą się oferty kilkunastu towarzystw. Wystarczy wybrać najtańszą i można mieć pewność, że się dokonało najkorzystniejszego wyboru z możliwych.

Jakie są kary za niezarejestrowanie samochodu na czas?

Od dnia kupna nowego samochodu lub używanego sprowadzonego z zagranicy, właściciel ma 30 dni na jego zarejestrowanie. Jeśli nie dopełni tego obowiązku, grozi mu kara od 200 do 1000 zł. Podczas covidu ten czas był dłuższy, obecnie jednak wrócono do dawnych przepisów sprzed pandemii.

Jeśli kupiłeś używany samochód w Polsce, masz 30 dni na poinformowanie wydziału komunikacji o zmianie właściciela pojazdu. Jednak równocześnie auto możesz przerejestrować później i nie grożą za to żadne kary.

Bibliografia:

 • Rejestracja pojazdów – https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rejestracja-pojazdow,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001847.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu:

 1. Czy każdy współwłaściciel musi być obecny przy rejestracji pojazdu?

  Nie. Może być tylko jeden współwłaściciel, który będzie dysponował pełnomocnictwami od pozostałych. Może też być osoba w ogóle niezwiązana z samochodem, jeżeli otrzyma pełnomocnictwa od wszystkich współwłaścicieli.
 2. Czy przy rejestracji potrzebne jest potwierdzenie opłacenia podatku PCC?

  Nie. Na opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest 14 dni od dnia zakupu. Jeżeli kierowca rejestruje samochód np. jeden dzień po zakupie, to urząd nie może wymagać potwierdzenia opłaty PCC, ponieważ kierowca ma jeszcze na to czas.
 3. Czy można zmienić towarzystwo, w którym samochód ma wykupione OC, jeszcze przed przerejestrowaniem go?

  Tak. Ubezpieczycielowi wystarczy nr VIN pojazdu, aby podpisać umowę o polisę. Resztę danych można uzupełnić po uzyskaniu dowodu rejestracyjnego.
 4. Czy można zakupić OC po zarejestrowaniu pojazdu?

  Niestety, to niemożliwe. Jako właściciel pojazdu musisz dostarczyć ważną polisę OC najpóźniej w dniu odbioru stałego dowodu rejestracyjnego. Mimo braku ubezpieczenia, urzędnik nie może odmówić rejestracji Twojego samochodu. Jednakże w takiej sytuacji ma on obowiązek poinformować UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) o nieprzedstawieniu ważnej polisy OC przez Ciebie.
 5. Czy konieczne jest podanie adresu zameldowania podczas zakupu ubezpieczenia OC i AC?

  Tak, podczas procesu zakupu polisy wymagane jest podanie zarówno adresu zameldowania, jak i aktualnego miejsca zamieszkania. Informacje te są istotne dla towarzystwa ubezpieczeniowego, gdyż pozwalają ocenić ryzyko ubezpieczeniowe związane z miejscem, w którym pojazd jest najczęściej parkowany. Cena polisy jest często ustalana na podstawie cenników obowiązujących w różnych lokalizacjach. Niewłaściwe lub nieprecyzyjne podanie tych danych może spowodować konieczność przeliczenia składki po zgłoszeniu szkody.
 6. Czy rejestracja samochodu online jest możliwa?

  Jeśli rozważasz rejestrację samochodu online, warto sprawdzić, czy taka możliwość istnieje w Twojej lokalnej instytucji, takiej jak starostwo, urząd miejski lub urząd dzielnicy. Szukając informacji na ten temat, warto odwiedzić strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), gdzie publikowane są odpowiednie wytyczne i procedury rejestracji. Zazwyczaj proces ten polega na wypełnieniu elektronicznego wniosku i dołączeniu skanów odpowiednich załączników w miejsce fizycznych dokumentów.
 7. Czy istnieje możliwość tymczasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu?

  Tak. W przypadku, gdy konieczność naprawy samochodu wynika z poważnych uszkodzeń strukturalnych, na przykład po wypadku, możesz złożyć wniosek o wycofanie auta z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Warto jednak wiedzieć, że wniosek ten można złożyć nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty ostatniego wycofania z ruchu. Należy jednak pamiętać, że ponowne dopuszczenie takiego pojazdu do ruchu będzie wymagało dodatkowego badania technicznego po przeprowadzeniu naprawy.
 8. Czy jest konieczne wymienienie dowodu rejestracyjnego, gdy brakuje miejsca na pieczątki potwierdzające wyniki badania technicznego?

  Od grudnia 2020 r. nie ma już takiej konieczności. Brak wolnych miejsc na pieczątki nie jest powodem do wymiany dowodu rejestracyjnego. Co więcej, wewnątrz kraju nie musisz nawet mieć przy sobie tego dokumentu. To samo dotyczy prawa jazdy oraz polisy OC. Oczywiście, musisz jednak pamiętać o posiadaniu ważnych dokumentów, gdyż są one niezbędne podczas podróży poza granice kraju.
 9. Czy zakupiony samochód może zostać zarejestrowany przez dealera w imieniu klienta?

  Tak. Od 4 czerwca 2021 roku, kupujący nowy samochód ma możliwość skorzystania z usług salonu w kwestii rejestracji pojazdu. Aby to zrealizować, nabywca powinien wydać upoważnienie dla dealera, który zajmie się procesem rejestracji. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że leasingodawcy oraz firmy specjalizujące się w wynajmie długoterminowym nie posiadają takich uprawnień i nie mogą zająć się tą czynnością.
Piotr Nowik
[Głosów: 2 Średnia: 5]