Sprzedałem samochód i co dalej?

Przy sprzedaży samochodu najistotniejsze jest znalezienie kupca. Gdy to się już uda i porozumiesz się co do ceny z nabywcą samochodu, to nie koniec formalności. Sprawdzimy, krok po kroku, co trzeba zrobić, aby nie narazić się na przykre konsekwencje i kary.

Spisanie umowy kupna-sprzedaży będzie początkiem załatwiania formalności. Zbycie należy zgłosić zarówno do ubezpieczyciela, jak i Wydziału Komunikacji. Zazwyczaj w jednym czasie, sprzedajesz i kupujesz kolejny samochód. W tym artykule podpowiemy, jakie masz obowiązki, jako sprzedający i o czym musisz pamiętać.

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Wzór umowy kupna-sprzedaży możesz pobrać z internetu. Pamiętaj, że musza być dwa egzemplarze, jeden dla kupującego i drugi dla sprzedającego. Najważniejsze informacje, które muszą znaleźć się na umowie kupna-sprzedaży to:

 • data i miejsce sporządzenia umowy,
 • imię, nazwisko, PESEL, adres, seria i numer dowodu osobistego sprzedającego,
 • imię, nazwisko, PESEL, adres, seria i numer dowodu osobistego kupującego,
 • dane przedmiotu sprzedaży, czyli marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN pojazdu,
 • oświadczenie sprzedającego, że przedmiot stanowi jego własność i jest wolny od wad fizycznych i prawnych i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
 • oświadczenie kupującego, że stan techniczny pojazdu jest mu znany i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami,
 • kwota zakupu,
 • informacja, że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
 • informacja, o tym co przekazuje sprzedający np. kluczyki, aktualna polisa OC, dodatkowe wyposażenie auta,
 • podpisy każdej ze stron umowy.

Jakie są obowiązki sprzedającego samochód?

Sprzedający ma obowiązek przedstawić stan faktyczny przedmiotu sprzedaży, czyli samochodu. Nie może ukryć żadnych wad. W innym razie kupujący może zwrócić samochód na zasadach rękojmi. Sprzedawca musi przekazać kupującemu samochód, wszystkie komplety kluczy, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeśli była wydana, ważną polisę OC. Gdy strony się porozumieją, sprzedający może w ramach sprzedaży przekazać także wyposażenie dodatkowe, czyli np. bagażnik na rowery, opony na zmianę.

Jak zgłosić zbycie pojazdu?

Gdy dojdzie do transakcji i sprzedasz już samochód, kupujący podpisze umowę kupna-sprzedaży, ty przekażesz samochód oraz inne niezbędne elementy i otrzymasz zapłatę, musisz zgłosić sprzedaż w Wydziale Komunikacji i w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zgłoszenia sprzedaży do Wydziału Komunikacji możesz dokonać na dwa sposoby:

 • osobiście w Wydziale Komunikacji – będzie ci potrzebna umowa kupna-sprzedaży, dowód osobisty oraz wypełnione zawiadomienie o sprzedaży pojazdu (dokument możesz wypełnić na miejscu lub pobrać go z internetu),
 • przez internet za pomocą platformy ePUAP – jest do tego potrzebny profil zaufany lub e-dowód osobisty. W tym przypadku będziesz potrzebował skanu lub wyraźnego zdjęcia umowy kupna-sprzedaży.

Jakie znaczenie ma zgłoszenie zbycia pojazdu?

Nie zgłaszając zbycia samochodu, narażasz się na poważne konsekwencje. Auto cały czas będzie widniało na twoim koncie w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Samochód może zostać wykorzystany np. do celów przestępczych i narazisz się na tłumaczenia policji. Będziesz miał wprawdzie umowę kupna-sprzedaży, ale nie warto tracić swojego czasu na nieswoje problemy. Kolejną sytuacją, w której możesz pociągnięty do odpowiedzialności za samochód, którego już nie posiadasz jest przekroczenie prędkości przez nowego właściciela i zdjęcie fotoradaru. Mandat zostanie przesłany na twoje dane. Będziesz musiał wyjaśniać całą sytuację i tracić swój czas.

Kolejnym przykładem braku zgłoszenia umowy kupna-sprzedaży tym razem do ubezpieczyciela jest kolizja spowodowana sprzedanym autem. Ubezpieczyciel nie wiedząc o tym, że sprzedałeś auto, tobie przypisze winę i będziesz miał szkodę na koncie OC. Będzie musiał wtedy wnioskować o jej usunięcie. Do momentu, gdy to się stanie, a ty będziesz musiał ubezpieczyć inny pojazd, otrzymasz zwyżkę na OC.

Przykład:

Pani Ewelina sprzedała swojego Fiata Punto. Zgłosiła sprzedaż do Wydziału Komunikacji, ale zapomniała o zgłoszeniu umowy do ubezpieczyciela. Niestety niedługo po zakupie nowy właściciel spowodował szkodę. Na oświadczeniu to on podpisał się jako sprawca. Jednak ubezpieczyciel przesłał dokumenty dotyczące potwierdzenie okoliczności zdarzenia do pani Eweliny. Dopiero wtedy pani Ewelina przypomniała sobie, że nie zgłosiła umowy. Na szczęście na wczesnym etapie udało się wyjaśnić całą sytuację i pani Ewelina nie miała szkody na OC, ale gdyby złożyła na czas umowę, nie traciłaby swojego czasu i nerwów.

Jak odzyskać składkę OC i AC?

Po sprzedaży samochodu nie będziesz już potrzebował polisy. Twoim obowiązkiem jest przekazanie polisy OC nabywcy. Natomiast AC oraz inne ryzyka tj. NNW, assistance to ryzyka dobrowolne i będziesz mógł zwrócić sobie składkę.

OC na raty

Gdy nie poinformujesz ubezpieczyciela o zmianie własności, powiadomienia o kolejnych ratach będziesz otrzymywał ty, a nie nowy właściciel. Sprzedając samochód, nabywca otrzymuje od ciebie polisę i to on ma obowiązek opłaty rat po zakupie.

OC zapłacone za rok z góry

Jeżeli zapłaciłeś niedawno OC na cały rok z góry i po dwóch miesiącach sprzedasz auto, to polisa przechodzi na nowego właściciela i nie możesz zwrócić sobie składki. Jedynym sposobem na zwrot składki jest wypowiedzenie złożone przez nabywcę. Wtedy możesz ubiegać się o zwrot składki. Jednak nabywca, mając opłaconą całą polisę może chcieć z niej korzystać, ponieważ jest to dla niego opłacalna opcja.

AC po sprzedaży auta

Jeżeli sprzedajesz samochód, na który miałeś wykupiony cały pakiet ubezpieczeń, to składkę za dobrowolne ryzyka możesz sobie zwrócić. Na nowego właściciela przechodzi tylko i wyłącznie obowiązkowe OC. W chwili sprzedaży ryzyka dobrowolne, czyli AC, NNW, assistance rozwiązują się i należy ci się zwrot proporcjonalny do czasu, jaki został do zakończenia polisy.

Jak zawiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu?

Istotną kwestią jest zgłoszenie sprzedaży do Wydziału Komunikacji, ale też do ubezpieczyciela. Jak wyżej wspominaliśmy, w niektórych sytuacjach może należeć się zwrot składki, dlatego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem.

Zgłoszenia sprzedaży do ubezpieczyciela możesz dokonać na trzy sposoby:

 • w placówce ubezpieczyciela za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego,
 • wysłać kopię umowy pocztą tradycyjną na adres ubezpieczyciela,
 • wysłać skan lub zdjęcie umowy mejlem do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Wiele towarzystw udostępniło także możliwość zgłoszenia umowy kupna-sprzedaży poprzez formularz internetowy, gdzie wystarczy wpisać dane swoje i nabywcy i przesłać skan lub zdjęcie umowy kupna-sprzedaży.

Warto pamiętać o terminach zgłoszenia sprzedaży auta. W przypadku zgłoszenia do Wydziału Komunikacji masz 30 dni, natomiast do ubezpieczyciela powinieneś złożyć umowę w ciągu 14 dni – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Sprzedaż samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Umowa kupna-sprzedaży musi być zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 2. Zbywca ma obowiązek zgłosić sprzedaż do Wydziału Komunikacji oraz ubezpieczyciela.
 3. W niektórych przypadkach należy się zwrot składki po sprzedaży samochodu.
 4. Sprzedający ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi polisę OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sprzedaż samochodu

 1. Jaka może być kara za brak zgłoszenia zbycia samochodu do urzędu?

  Jeżeli nie zgłosisz sprzedaży samochodu w obowiązkowym terminie 30 dni, możesz otrzymać karę finansową, którą nakłada urzędnik. Wynosi ona od 200 do 1000 zł. Nie warto więc czekać ze zgłoszeniem, tym bardziej, że zgłoszenie sprzedaży jest możliwe bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem ePUAP.
 2. Jaka może być kara za brak zgłoszenia zbycia samochodu do ubezpieczyciela?

  Pomimo obowiązku zgłoszenia sprzedaży do towarzystwa ubezpieczeniowego, ubezpieczyciele nie stosują kar za brak poinformowania o zmianie własności. Jeżeli ty jako sprzedający zapomnisz o zgłoszeniu, a nowy właściciel sam zgłosi się do ubezpieczyciela i przedstawi umowę, ty już nie musisz nic dosyłać. Jednak, jeżeli nikt nie zgłosi sprzedaży, to ubezpieczyciel będzie wzywał ciebie do zapłaty, dopóki nie otrzyma potwierdzenia zbycia pojazdu na piśmie.
 3. Czy można zgłosić zbycie pojazdu za kogoś?

  Tak. Jeżeli nie masz czasu na wizytę w urzędzie i nie masz możliwości zgłoszenia sprzedaży przez internet to możesz poprosić kogoś o zgłoszenie sprzedaży. Oprócz standardowych dokumentów, czyli umowy kupna-sprzedaży, zawiadomienia o sprzedaży oraz dowodu osobistego potrzebne będzie pełnomocnictwo do zgłoszenia sprzedaży dla konkretnej osoby. Jeżeli pełnomocnikiem będzie ktoś z bliskiej rodziny np. rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo nie trzeba uiszczać opłaty. Jednak, jeżeli będzie to osoba obca, trzeba wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
 4. W jaki sposób otrzymam potwierdzenie zgłoszenia zbycia samochodu?

  Jeżeli zgłosisz zbycie w Wydziale Komunikacji, urzędnik na umowie kupna-sprzedaży przystawi pieczątkę potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia. Natomiast w sytuacji, gdy zgłaszasz umowę przez internet, otrzymasz UPP, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia i będziesz je miał w swojej skrzynce ePUAP.
 5. Czy nowy właściciel otrzyma rekalkulację składki, gdy ta jest w pełni opłacona przez zbywcę?

  Nie jest to pewne. Każde towarzystwo ma prawo do rekalkulacji składki niezależnie od tego czy zbywca opłacił całą polisę. Rekalkulacja to ponowne przeliczenie składki na nowego właściciela. Gdy np. samochód sprzeda starszy doświadczony kierowca, a młody kierowca będzie nowym właścicielem to może otrzymać rekalkulację, ponieważ jest wtedy większe ryzyko wystąpienia szkody. Decyzja leży po stronie ubezpieczyciela. Zbywca nie ma nią wpływu.
Patrycja Purzycka
[Głosów: 1 Średnia: 5]