Sprzedaż pojazdu od razu po zakupie

Zasady dotyczące sprzedaży samochodu od razu po zakupie budzą sporo wątpliwości. Chodzi przede wszystkim o kwestie podatkowe. Jeśli masz zamiar zbyć auto przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia, musisz wiedzieć, jakie obowiązki Cię dotyczą.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?

Na wstępie warto wyjaśnić, kto płaci podatek po sprzedaży samochodu.  Sprawa jest dość prosta – robi to osoba, która osiągnęła zysk, a więc sprzedający. Obowiązek fiskalny nie dotyczy jednak każdego zbywcy pojazdu. Warto więc wiedzieć, kiedy nie musisz płacić podatku od sprzedaży samochodu, a kiedy jest to wymagane.

Taki przymus dotyczy przede wszystkim osób, które zdecydują się sprzedać pojazd przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu. Tego rodzaju transakcje są postrzegane przez fiskusa jako sposób na zarobkowanie (dlatego o zapłacie podatku muszą pamiętać głównie tak zwani handlarze pojazdów). W związku z tym urząd skarbowy będzie się od Ciebie domagał podatku, jeśli pomiędzy zakupem i sprzedażą auta nie minęło 6 miesięcy. Po upływie tego czasu obowiązek fiskalny wygasa.

Jaki podatek od sprzedaży samochodu?

Wiesz już, jakie terminy dotyczą podatku. Warto również uszczegółowić, o jakie zobowiązanie w ogóle chodzi. Sprzedaży pojazdu od razu po zakupie dotyczy podatek PIT, a zasady jego odprowadzania są uregulowane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Chodzi o podatek dochodowy (PIT), ponieważ sprzedaż pojazdu przed upływem pół roku od zakupu jest traktowana przez polskie przepisy jako uzyskanie dochodu.

Jak liczyć 6 miesięcy od kupna auta? Musi upłynąć minimum pół roku dokładnie od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży. Liczą się pełne miesiące, czyli czas od ostatniego dnia miesiąca nabycia pojazdu.

Jak obliczyć podatek od sprzedaży auta przed upływem 6 miesięcy?

Podatek dochodowy od sprzedaży samochodu przed upływem pół roku od zakupu oblicza się, stosując standardowe zasady podatkowe. Stawka może wynosić 17% lub 32% – w zależności od skali podatkowej.

Jak określić, która z nich Cię dotyczy? Wysokość podatku od dochodu ze sprzedaży auta zależy od Twoich całkowitych zarobków w poprzednim roku. Jeżeli dochód roczny sprzedającego nie przekroczył 120 tys. zł, stosuje się stawkę 12%. Jeśli są one wyższe, należy zastosować stawkę 32%. Obowiązują zatem standardowe zasady dotyczące podatku PIT dla osób fizycznych:

 • poniżej 120 tys. zł dochodu rocznie – zapłacisz 12% podatku
 • powyżej 120 tys. zł dochodu rocznie – zapłacisz 32% podatku.

Nie liczy się więc sam zysk ze sprzedaży, ale Twoje wszystkie dochody w skali roku.

Trzeba pamiętać, że podatku nie nalicza się od całkowitej kwoty sprzedaży samochodu, lecz wyłącznie od zysku, jaki się osiągnie.

Przykładowo: kupiłeś auto za 30 tys. zł, a sprzedajesz je za 33 tys. zł. Podstawa opodatkowania to zatem tylko 3 tys. zł., a nie 33 tys. zł.  

Ponadto od przychodu ze sprzedaży możesz odliczyć wydatki poniesione na samochód. Jeśli w czasie użytkowania auta płaciłeś za naprawy, serwisowanie czy wymianę części, te koszty możesz odjąć od przychodu, co obniży wysokość podatku od sprzedaży. Pamiętaj, że takie informacje muszą być rzetelne, zgodne z rzeczywistością i możliwe do udowodnienia.

Sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy bez zysku

Co w sytuacji, gdy z pewnych powodów ktoś sprzedaje auto przed upływem 6 miesięcy od jego kupna za kwotę niższą, niż wydał na samochód (traci na sprzedaży)? Wówczas na szczęście nie zachodzi obowiązek podatkowy, ponieważ sprzedający nie uzyskał żadnego dochodu ze sprzedaży auta.

Reguluje to art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, jeśli sprzedaż samochodu przed upływem 6 miesięcy odbędzie się bez zysku, nadal trzeba ją uwzględnić w zeznaniu podatkowym PIT-36, jednak nie zachodzi obowiązek podatkowy. Sprzedający poniósł stratę, dlatego nie może płacić podatku od dochodu, bo po prostu go nie ma.

Przykładowo: jeśli kupisz samochód za 15 tys. zł., a po miesiącu sprzedasz go za 14 tys. zł., nie płacisz podatku, bo Twój dochód wyniósł 0.

Sprzedaż samochodu sprowadzanego przed upływem 6 miesięcy

Warto sprawdzić, czy takie zasady dotyczą również zakupu auta pochodzącego z zagranicy. W tym przypadku sprzedaż też generuje konieczność zapłaty podatku od dochodu na zasadach ogólnych. Każde nabycie i zbycie, niezależnie od miejsca dokonania sprzedaży lub pochodzenia samochodu, należy udokumentować. Jak to zrobić?

W dokumencie PIT-36, w rubryce „Inne źródła” należy wpisać kwotę sprzedaży. Jeśli transakcja miała miejsce po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca nabycia pojazdu, jesteś zwolniony z tego obowiązku.

Warto pamiętać o konieczności zgłoszenia transakcji w formularzu PIT-36. Wielu sprzedających to lekceważy, uznając ten obowiązek za „martwy przepis”. Tak jednak nie jest. Fiskus może się zainteresować Twoim dochodem, a wówczas narazisz na karę lub konieczność wyjaśnień.

Ile samochodów można sprzedać rocznie w 2024?

Przepisy w tej kwestii nie są precyzyjne. Wynika to z tego, że nie istnieje jednolita definicja działalności wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, dlatego  samo pojęcie jest nieprecyzyjne. Tym samym trudno określić, ile samochodów można sprzedać w ciągu roku, by nie ponosić obowiązku opłaty podatku. Przyjmuje się jednak, że jeżeli wartość ta przekroczy 5 sztuk, wówczas fiskus może zwrócić się z żądaniem zapłaty podatku.

Jak zapłacić podatek PIT od sprzedaży auta?

W jaki sposób można rozliczyć podatek od sprzedaży samochodu przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu. Przede wszystkim nie ma obowiązku robienia tego do razu po zakupie. Podatek od sprzedaży samochodu odprowadza się dopiero w następnym roku przy wypełnianiu rocznego zobowiązania podatkowego PIT-36. W deklaracji podatkowej należy wpisać otrzymaną kwotę, czyli różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży plus ewentualne koszty.

Ważne! Od tej sumy do 2021 roku obowiązywał podatek 17% lub 32%. W 2024 roku jest to 12% lub 32%.

Jaka kara za uchylenie się od zapłacenia podatku?

Każdy, kto uzyskał jakiekolwiek dochody w poprzednim roku rozliczeniowym, ma bezwzględny obowiązek złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Jeśli zajdzie podejrzenie zatajenia zysków, urząd może przeprowadzić kontrolę. Gdy wyjdzie na jaw, że ukryłeś swoje dochody, musisz się liczyć się z konsekwencjami, o których mowa w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Wysokość grzywny nie może obecnie przekroczyć dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Oznacza to, że w 2022 roku kara za wykroczenie skarbowe może wynieść od 301 zł do 60 200 zł.

Co jeszcze trzeba zrobić po sprzedaży samochodu?

Dopełnienie formalności związanych z podatkiem to nie wszystko. Sprzedaż samochodu, niezależnie od tego, kiedy jej dokonujesz, wymaga także zgłoszenia w wydziale komunikacji odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania. Zrobisz to np. w urzędzie miasta, dzielnicy lub w starostwie powiatowym.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie

Sprzedaż samochodu powinieneś zgłosić w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Musisz więc udać się do wydziału komunikacji lub wyznaczyć do tego pełnomocnika (opłata za pełnomocnictwo to 17 zł, chyba że mowa o członkach najbliższej rodziny). Możesz także dokonać zgłoszenia przez Internet za pomocą Profilu Zaufanego.

Ważne! Za brak powiadomienia o sprzedaży pojazdu w ciągu 30 dni grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Czy wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży jest konieczne?

Po sprzedaży samochodu na dotychczasowym właścicielu spoczywa obowiązek zgłoszenia tego faktu w odpowiednim urzędzie, a także w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym pojazd był ubezpieczony.

Trzeba jednak pamiętać, że ta formalność nie jest jednoznaczna z wyrejestrowaniem samochodu. Po sprzedaży składa się jedynie zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Natomiast to kupujący musi się udać do urzędu, by zarejestrować pojazd na siebie. Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży jest możliwe tylko wtedy, jeśli pojazd został sprzedany za granicę.

Jak przeprowadzić taką procedurę w urzędzie? Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie: gov.pl/web/gov/wyrejestruj-pojazd. Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży za granicę przeprowadza się w wydziale komunikacji, podobnie jak zgłoszenie. Wniosek można otrzymać w wersji papierowej na miejscu lub pobrać go ze strony internetowej urzędu i wydrukować.

Po wyrejestrowaniu nie masz obowiązku opłacania składki OC, o ile zgłosisz to ubezpieczycielowi. 

Polisa OC

Kolejną kwestią jest obowiązkowe ubezpieczenie OC sprzedawanego samochodu. Musisz przekazać polisę nabywcy, który zdecyduje, czy chce ją kontynuować, czy zrezygnować z niej i podpisać nową. W drugim przypadku Ty, jako sprzedawca, możesz odzyskać część niewykorzystanej składki.

Dzięki zgłoszeniu faktu sprzedaży Twoje OC się nie przedłuży. Obowiązek wykupienia nowej polisy przejdzie na nowego właściciela.

Zgłoszenie sprzedaży ubezpieczycielowi nie jest skomplikowane. Wniosek możesz wypełnić online na stronie ubezpieczyciela, pobrać gotowy wzór dokumentu lub nawet napisać go ręcznie i wysłać pocztą. Forma nie jest istotna, ale ważne, by w zgłoszeniu znalazły się następujące informacje:

 • numer polisy OC,
 • imię i nazwisko osoby sprzedającej,
 • data sprzedaży samochodu,
 • adres zamieszkania lub stałego pobytu tej osoby,
 • marka i numer rejestracyjny samochodu,
 • imię, nazwisko, adres i numer PESEL nabywcy pojazdu.

Na złożenie wniosku do ubezpieczyciela masz maksymalnie 14 dni od daty zawarcia umowa kupna-sprzedaży auta.

Źródła:

 • art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • gov.pl/web/gov/wyrejestruj-pojazd
 • art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • art. 140mb pkt.2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Co warto wiedzieć:

 • Sprzedaż samochodu od razu po zakupie jest możliwa.
 • Jeśli od zakupu pojazdu nie minęło 6 pełnych miesięcy, należy zapłacić podatek PIT.
 • Podatek nalicza się wyłącznie od zysku z transakcji, a nie od całej kwoty otrzymanej od kupującego.
 • Sprzedaż należy zgłosić w wydziale komunikacji oraz u ubezpieczyciela.
 • Nie trzeba wyrejestrowywać sprzedanego samochodu, jeśli został sprzedany w Polsce.
 • Jeśli auto ma być wywiezione za granicę, wyrejestrowanie jest konieczne.

FAQ - najwczęściej zadawane pytania o sprzedaż pojazdu od razu po zakupie

 1. Czy po sprzedaży samochodu muszę go wyrejestrować?

  Jeśli jest on sprzedawany na terenie Polski, to nie musisz tego robić. Obowiązek przerejestrowania spoczywa na nowym właścicielu. Ciebie dotyczy wyłącznie wymóg zgłoszenia sprzedaży w urzędzie. Nie jest to równoznaczne z wyrejestrowaniem. Jeśli natomiast samochód ma być wywieziony za granicę, to wówczas trzeba go wyrejestrować.
 2. Jak liczyć pół roku od sprzedaży auta?

  Musi minąć pełnych 6 miesięcy od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży. Wówczas sprzedającego nie dotyczy obowiązek zapłaty podatku. To oznacza, że jeśli auto sprzedałeś 5 lipca, to miesiące zaczynasz liczyć od sierpnia. Czyli możesz sprzedać pojazd bez podatku dopiero w lutym.
 3. Jak rozliczyć podatek PIT?

  Nie musisz tego robić od razu po sprzedaży. Podatek rozlicza się dopiero w kolejnym formularzu PIT. Jeśli sprzedałeś samochód w 2024 roku, musisz uwzględnić zysk dopiero, wypełniając PIT w 2025 roku. W odpowiedniej rubryce zaznaczasz, że osiągnąłeś inny dochód i podajesz wysokość zysku. Od niego zostanie naliczony podatek, który zapłacisz na podany numer konta dopiero po przesłaniu PIT-u do urzędu.
Katarzyna Wadowska
[Głosów: 1 Średnia: 5]