Ile wynosi kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku? 

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji i przerejestrowania samochodu – w Kodeksie drogowym pojawiły się kary za brak terminowego dopełnienia formalności. Ile wynosi kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku? Jak można jej uniknąć? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Z zakupem samochodu wiążą się określone obowiązki. Jednym z nich jest rejestracja lub przerejestrowanie auta. Przepisy obowiązujące w latach ubiegłych były nieprecyzyjne i ustawodawca postanowił je uporządkować. Konsekwencją tego kroku są dokładne terminy, w jakich właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub sprowadzonego z zagranicy musi złożyć wniosek o rejestrację samochodu oraz kary finansowe za ich przekroczenie.

Jaka kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku?

500 zł – tyle zapłaci osoba prywatna, która nie załatwi wymaganych formalności w wydziale komunikacji. Kara za nieprzerejestrowanie samochodu wzrośnie o 100 proc., gdy wniosek nie zostanie złożony po 180 dniach od upływu terminu. Wyższe kary przewidziane zostały dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie obrotu pojazdami używanymi – wynoszą one odpowiednio 1000 zł i 2000 zł. Jednocześnie przedsiębiorcy mają trochę więcej czasu na załatwienie formalności w wydziale komunikacji niż pozostali właściciele aut.

Podstawa prawna – art. 140mb Kodeksu drogowego.

Kary za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku

Termin na przerejestrowanieKara za nieprzerejestrowanie auta w terminieKara, gdy wniosek nie zostanie złożony po 180 dniach od upływu terminu
Osoba prywatna30 dni500 zł1000 zł
Przedsiębiorca (wyłącznie auta używane)90 dni1000 zł2000 zł

Czy można dostać karę pieniężną za złożenie niekompletnego wniosku?

Wniosek o przerejestrowanie pojazdu można złożyć na wiele sposobów – np. osobiście lub online. W pierwszym przypadku urzędnik od razu sprawdza, czy klient dostarczył kompletny wniosek. Jeżeli nie, może go o tym poinformować. W pozostałych przypadkach standardem jest wysłanie wezwania do uzupełnienia braków formalnych. Osoby, które nie odpowiedzą na takie pismo, również muszą spodziewać się kary. Zasady wskazane w Kodeksie drogowym są następujące:

 • właściciel pojazdu, który pomimo wezwania nie uzupełnił braków złożonego wniosku o zarejestrowanie (przerejestrowanie) pojazdu, podlega karze w wysokości 500 zł (1000 zł w przypadku przedsiębiorców);
 • kary nie nakłada się, jeżeli termin na uzupełnienie braków złożonego wniosku o rejestrację pojazdu upływa przed upływem terminu, w którym właściciel powinien złożyć wniosek.

Jak należy liczyć termin 30 dni przewidzianych na przerejestrowanie samochodu?

Wcześniej obowiązujące przepisy nie były precyzyjne i w konsekwencji ich lektura mogła rodzić wiele pytań. Po zmianach nie ma niedomówień – z art. 73aa Kodeksu drogowego wprost wynika, jak należy liczyć wspomniany termin 30 dni. Zasady są następujące:

 • osoba, która nabyła pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia samochodu;
 • osoba, która nabyła auto z kraju spoza Unii Europejskiej, liczy wspomniane 30 dni od dnia dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;
 • osoba, która kupiła pojazd z innego kraju Unii Europejskiej, liczy 30-dniowy termin od dnia sprowadzenia auta;
 • osoba, która odziedziczyła pojazd, na jego przerejestrowanie również ma 30 dni, a termin ten biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Więcej czasu na przerejestrowanie samochodu ma przedsiębiorca, który na terenie Polski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami używanymi – wniosek powinien złożyć w ciągu 90 dni.

Kto nie musi przerejestrować auta w 2024 roku?

Kary finansowe skutecznie mobilizują nowego właściciela pojazdu do wizyty w wydziale komunikacji. Ale warto wiedzieć, że nie każda osoba, która kupiła pojazd, musi przejść procedurę jego przerejestrowania – w przepisach znalazło się kilka wyjątków. Oto, kto nie ma obowiązku rejestracji pojazdu: 

 • przedsiębiorca, który prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów – dotyczy pojazdów nowych;
 • podmiot posiadający ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów;
 • właściciel pojazdu nabytego i zarejestrowanego w Polsce, któremu zostało wydane zaświadczenie o demontażu pojazdu – przed upływem terminu na złożenie wniosku o przerejestrowanie pojazdu.

Wniosku o przerejestrowanie pojazdu nie musi również składać osoba, która sprzeda auto przed upływem terminu na rejestrację przewidzianego w ustawie. 

Przykład: Pani Maria w dniu 14 lutego 2024 roku zakupiła używany samochód. Postanowiła, że wniosek o przerejestrowanie auta złoży w pierwszych dniach marca, ale sprawy prywatne spowodowały, że już 20 lutego wystawiła auto na sprzedaż. Dwa dni później podpisała umowę sprzedaży pojazdu. W tej sytuacji nie musi ona składać wniosku o przerejestrowanie samochodu – wystarczy, że zawiadomi urząd o jego sprzedaży. 

Czy w 2024 roku trzeba zgłaszać nabycie pojazdu lub sprzedaż samochodu?

Osoby, które kupiły lub sprzedały pojazd w ubiegłym roku, doskonale wiedzą, że wówczas istniał obowiązek zgłoszenia nabycia i sprzedaży samochodu. W 2024 roku przepisy te zostały częściowo uchylone – od 1 stycznia 2024 roku urząd zawiadomić trzeba tylko o zbyciu pojazdu. Osoby, które kupiły auto, nie muszą zgłaszać tej czynności, ponieważ mają obowiązek zarejestrować samochód w ciągu 30 dni (lub 90 dni w przypadku niektórych przedsiębiorców). 

Podobnie jak w roku ubiegłym brak zgłoszenia sprzedaży auta oznacza karę finansową, przy czym jej wysokość została obniżona – od 1 stycznia 2024 roku wynosi ona 250 zł.

Zgłoszenia sprzedaży samochodu można dokonać zarówno osobiście w wydziale komunikacji, jak i przez internet – za pośrednictwem strony internetowej www.gov.pl.

Przerejestrowanie a rejestracja samochodu – jaka jest różnica?

Przerejestrowanie samochodu to pojęcie potoczne – nie występuje w przepisach. Jednak pojawia się ono zawsze w kontekście zmiany właściciela samochodu. Rejestracja samochodu ma z kolei miejsce podczas jego pierwszego wprowadzenia do CEPiK – podlegają jej nowe pojazdy. Obie procedury (przerejestrowanie i rejestracja pojazdu) są podobne, ponieważ właściciel (lub działający w jego imieniu pełnomocnik) musi złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Chociaż przerejestrowanie i rejestracja samochodu przebiegają podobnie, to między tymi procedurami można dostrzec pewne różnice – dotyczą one następujących kwestii:

 • dowód rejestracyjny – jeżeli do wydziału komunikacji zgłasza się osoba, która chce zarejestrować nowy samochód, to nie będzie miała ona jego dowodu rejestracyjnego (zostanie on dopiero wydany);
 • tablice rejestracyjne – podczas przerejestrowania aktualny właściciel auta może zdecydować o zachowaniu tablic zbywcy pojazdu, obniżając w ten sposób koszty;
 • pełnomocnik – zarówno właściciele nowych, jak i używanych pojazdów mogą skorzystać z pomocy pełnomocnika, jednak tylko pierwsza grupa właścicieli ma możliwość zlecenia rejestracji pojazdu pracownikowi salonu sprzedaży.

Przerejestrowanie a zgłoszenie nabycia pojazdu – jaka różnica?

Mimo że obowiązek zgłoszenia zakupu pojazdu został zniesiony, to część właścicieli aut może zastanawiać się, na czym polegała różnica między tymi procedurami. Przerejestrowanie to formalna procedura, w efekcie której wprowadzone zostają zmiany w dowodzie rejestracyjnym i CEPiK. Z kolei zgłoszenie zakupu było dodatkową formalnością, o której musieli pamiętać nabywcy pojazdów – jej celem było uporządkowanie bazy CEPiK.

Przykład: Pan Janusz sprzedał samochód w czerwcu 2023 r., ale nie zgłosił tej czynności w wydziale komunikacji. Również nabywca auta nie dopilnował formalności. Gdy pan Janusz w grudniu odebrał mandat i skontaktował się z wydziałem komunikacji, okazało się, że wciąż widnieje jako właściciel auta. Stresu mógłby uniknąć, gdyby w ustawowym terminie zgłosił sprzedaż pojazdu. 

Czy ubezpieczenie OC trzeba kupić przed złożeniem wniosku o przerejestrowanie?

Osoba, która zakupiła używany samochód, najczęściej nie musi od razu martwić się ubezpieczeniem – jeżeli pojazd jest ubezpieczony, nowy właściciel może korzystać z tej polisy. To duże ułatwienie, również w kontekście przerejestrowania samochodu. Wystarczy złożyć wniosek, a urzędnicy sprawdzą w CEPiK, czy auto jest ubezpieczone.

Z drugiej strony formalnie nie ma przeszkód, aby nabywca pojazdu:

 • wypowiedział umowę ubezpieczenia;
 • zakupił nową polisę – pilnując, żeby nie doszło do przerwy w ubezpieczeniu;
 • okazał podpisaną umowę ubezpieczenia w wydziale komunikacji.

To rozwiązanie ma pewne zalety – po upływie 12 miesięcy ubezpieczenie automatycznie się wznowi. Na skorzystanie z mechanizmu zapewniającego ciągłość ubezpieczenia nie mogą liczyć osoby, które przejęły polisę po zbywcy auta.

 

Bibliografia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Podsumowanie

 • Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się zasady rejestracji i przerejestrowania pojazdów – wprowadzone zostały kary pieniężne.
 • Osoby prywatne na złożenie wniosku o przerejestrowanie samochodu mają 30 dni, a przedsiębiorcy sprzedający auta używane 90 dni.
 • Kara za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku wynosi 500 zł.
 • Kara wzrasta do 1000 zł, gdy wniosek nie zostanie złożony po 180 dniach od upływu terminu.
 • Dla przedsiębiorców kary za nieprzerejestrowanie samochodu w 2024 roku wynoszą odpowiednio 1000 zł i 2000 zł.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o kary za nieprzerejestrowanie samochodu

 1. Kto powinien zapłacić karę za nieprzerejestrowanie samochodu, jeżeli jest on własnością dwóch osób? 

  Z Kodeksu drogowego wynika, że kary pieniężne za nieprzerejestrowanie auta w terminie właściciele ponoszą solidarnie. Wystarczy zatem, że karę zapłaci jeden z nich. Później współwłaściciele mogą się rozliczyć. 
 2. W jakim terminie należy zapłacić karę za nieprzerejestrowanie pojazdu? 

  Termin wynosi 14 dni – liczy się go od dnia, w którym decyzja administracyjna stała się ostateczna. Właściciel samochodu, który nie ureguluje opłaty karnej w terminie, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami, włącznie z zajęciem rachunku bankowego. 
 3. Kto i jak nakłada kary za nieprzerejestrowanie pojazdu w 2024 roku?

  Do nakładania kar upoważnieni są starości. Kary pieniężne są nakładane w drodze decyzji administracyjnej i stanowią dochód powiatu. Aby pobierać opłaty, starostwo powinno założyć odrębny rachunek bankowy. 
 4. Na jaki rachunek bankowy należy wpłacić karą za nieprzerejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie? 

  Numer rachunku bankowego znajduje się w decyzji administracyjnej, którą wydaje i następnie dostarcza właścicielowi samochodu starosta. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze starostwem. 
 5. Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu w 2024 roku? 

  Standardowa opłata wynosi 160 zł – jest ona ponad 3 razy niższa niż kara za nieprzerejestrowanie pojazdu w ustawowym terminie. Jeszcze mniej, bo zaledwie 80 zł, zapłacą osoby, które w związku z przerejestrowaniem pojazdu zdecydują się zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne. 
Michalina Miotk
[Głosów: 2 Średnia: 5]